Clubavond 12 mei 2022

Na 2 jaar geen slotavond te hebben gehad door corona was het eindelijk weer zover: de slotavond als afsluiter van het seizoen! Voorzitter Koos heette speciaal de introducés welkom. Deze avond zijn er 2 wedstrijden: ”ogen” en “visserij”, foto’s met passe partout in een aluminium lijst van 40×50. ‘s middags was e.e.a. al mooi ingericht met alle foto’s in de ingenieuze constructie van Cor. Koos nam nog even door hoe de beoordeling door alle aanwezigen plaats zou vinden.

Hij vroeg vervolgens applaus voor een aantal mensen: Cor, die altijd de scores bijhoudt en verwerkt en zijn vele andere werkzaamheden (zoals bijv. de constructie voor het ophangen van de foto’s en voorbereiding en uitvoering van de komende tentoonstelling in het gemeentehuis van Westerveld), Jan, als penningmeester, Arnold voor het digitaal vertonen van onze foto’s en ondergetekende voor de verslagen van de clubavonden (noot: vaak wordt eerst al een opzetje gemaakt door Henk K.). Philip nam direct hierna even het woord om ook Koos even te bedanken.

Vervolgens ging Koos over tot de uitreiking van “De Kei van Westerveld”, voor de degene die afgelopen seizoen de hoogste score heeft behaald met de wedstrijdfoto’s. Deze fotograaf had zelfs veruit de hoogste score behaald: Folkert! Van harte gefeliciteerd! Overigens (voorlopig?) de laatste keer dat de Kei naar de beste van het seizoen gaat, omdat inmiddels is besloten alleen nog wedstrijden op de slotavond te organiseren, waar dan de Kei-winnaar uit zal rollen. Tijdens het komende seizoen dus geen wedstrijden meer, alleen thema’s.

Vervolgens werden per wedstrijdthema scorebriefjes uitgedeeld waarop iedereen de naar zijn/haar mening beste 3 foto’s als nr. 1, 2 en 3 kon aangeven en kon het beoordelen van de foto’s beginnen. Als je klaar was: inleveren bij Cor die er meteen mee aan de slag ging.

Na de 1e pauze (met wat lekkers bij de koffie/thee van de club) vroeg Koos aandacht voor Janneke. Zij gaat binnenkort met pensioen en zal nog een paar uur per week doorwerken, waarbij zij ook heeft gekozen voor de donderdagavonden. Dit betekent dat wij haar het volgende seizoen gelukkig nog niet hoeven te missen! Zij kreeg met veel dank voor de prettige samenwerking een presentje overhandigd.

Koos vroeg vervolgens aan de aanwezigen: welke foto heb je als de beste beoordeeld en waarom? Eerst “ogen” en vervolgens, na een kleine volksverhuizing omdat ze aan de achterkant hingen, “visserij”. Zo werden diverse foto’s genoemd en zoals altijd: manier van beoordelen, interpreteren en smaken verschillen. Inmiddels had Cor alle beoordelingen verwerkt en waren de winnaars duidelijk geworden. De 1e prijs was een beker en een bon, de 2de een bon, de 3de de eer én applaus.

Uitslag “ogen” : de 1e prijs ging naar Carolien en de 2de naar Lutske en Sikke werd 3de.

Uitslag “visserij”: de 1e prijs was voor Henk Dillen (niet aanwezig) en de 2de naar Cor en, wederom, werd Sikke 3de. Allemaal van harte gefeliciteerd!

Na de 2de pauze werden alle foto’s door Cor voorzichtig van de panelen gehaald om weer bij hun makers terecht te komen.

Koos had nog een paar mededelingen: Huib zal volgend seizoen weer als lid meedoen. Eind mei zal het programma klaar zijn en worden rondgestuurd. Op- en aanmerkingen na ontvangst graag z.s.m. naar Cor sturen! En: stuur ook z.s.m. je titel van je foto(’s) voor de tentoonstelling naar Cor.

N.b. De uitslag van de laatste wedstrijd die meetelde voor de Kei “Emotie” was 1e Emma, 2e Folkert en 3e Gerard.

Een mooie zomer toegewenst en tot september!

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 28 april 2022

Koos heet ons welkom en geeft het woord aan Ans, die wat vertelt over Lia’s fietsreis naar Santiago de Compostella, met wie ze af en toe App-contact heeft. Lia blijkt al bij Lyon te zijn.

Koos heeft nog wat nagezocht voor een eventueel uitje naar de roofvogelhoeve, maar de toegangsprijs blijkt zo enorm hoog te zijn dat er vanaf gezien wordt.

De tentoonstelling in het gemeentehuis wordt over 12 mei a.s. (onze slotavond) heen getild. Cor wil alle nog af te drukken foto’s in 1x bestellen (scheelt weer in verzendkosten) bij Profoto.net, waarmee hij goede ervaringen heeft. Graag uiterlijk 6 mei bij hem aanleveren. Emma geeft aan dat zij de foto’s voor deze avond daar ook heeft laten afdrukken en blijkt niet tevreden te zijn met alle afdrukken.

Slotavond: de foto’s voor de 2 wedstrijden voor die avond mogen een afmeting naar keus te hebben en met een passe partout in een (aluminium) lijst van 40×50 aan te leveren, uiterlijk 14.00 u op die dag in de Wiekslag. Mocht je problemen hebben met passe partouts of lijsten meld je dan even. Cor neemt de afgedrukte foto’s voor de tentoonstelling die avond mee en vraagt een ieder die zelf een afdruk heeft dat ook te doen, zodat we aan het eind van de avond die foto’s in de lijsten van de wedstrijdfoto’s kunnen doen. Hij laat ons nog een lijst zien van de Xenos die ze op dit moment heel goedkoop in de aanbieding heeft.

Vervolgens gaan we de wedstrijdfoto’s, thema “emotie”, in groepjes bespreken en beoordelen. Emma stelt voor eerst even een rondje te maken langs alle foto’s, om alvast een indruk te krijgen en dat wordt gedaan voordat we per tafel/groepje aan de slag gaan. Het bleek weer geen makkelijk thema te zijn en ook lang niet iedereen had een foto aangeleverd Zoals misschien te verwachten was kwamen diverse foto’s met (huilende) kinderen langs.

In de pauze vraagt Koos ons om, voor zover we nog geen ideeën voor thema’s en workshops naar Cor hebben gestuurd, die alsnog even op de achterkant van het beoordelingsformulier te schrijven vóór we ze inleveren bij Cor.

Na de pauze worden gezamenlijk de foto’s één voor één bekeken: wie, wat en hoe. Vervolgens de opmerkingen over wat er beter had gekund en wat juist mooi/goed is,

waarbij maar weer duidelijk werd hoe verschillend er soms naar wordt gekeken en geïnterpreteerd. Altijd weer leerzaam.

Cor zal ons de uitslag van vanavond niet toesturen, maar bekend maken op de slotavond.

Tot dan!

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 14 april 2022

Er was een flinke opkomst deze avond. Koos heet m.n. Huib en Ans welkom, die deze avond als gasten bijwonen. Op het scherm was bij binnenkomst al de mooie foto van Hans te zien die hij onlangs via WhatsApp vanuit Spanje had ingestuurd. Deze werd meteen na aanvang bekeken en beoordeeld, wat een uitzonderlijk begin was, temeer omdat het thema van deze avond “panfotografie en vrij werk” was. Er konden max. 3 foto’s worden aangeleverd met min. 1 panfoto (en dat was de foto van Hans niet).

Koos vertelde over de resultaten van de evaluatie en naar aanleiding hiervan hebben we samen afgesproken :

  • Het komend seizoen zullen er slechts 2 wedstrijden zijn, t.w. de 2 foto’s die voor de slotavond worden aangeleverd. Hieraan zal dan de “Kei van Westerveld” worden verbonden.
  • De rest van het seizoen zullen wel het vrije werk en de thema’s blijven, met beoordeling van de foto’s. Verzoek aan iedereen om met 3 suggesties voor thema’s te komen en in te leveren bij de programmacommissie.
  • Puntentelling: Koos stelt voor hierover na de zomer te beslissen, wat iedereen prima vindt.

Hij geeft het woord aan Cor, die contact heeft gehad met gemeente Westerveld over een tentoonstelling in het gemeentehuis. Er zal plaats zijn voor 24 foto’s, dus 1 p.p. Als niet iedereen meedoet, zal worden geloot wie een 2e mag leveren. Het gaat om foto’s in lijsten van 40×50 ( de foto zelf kan dan 20-30 of 30×40 met passe partout zijn). Mocht je geen lijst en/of een passe partout hiervoor hebben, geef dat dan even aan, want uit reacties bleek dat diverse mensen extra hebben. Er komt een kaartje bij de foto’s te hangen met daarop de titel en de naam van de fotograaf. Stuur je foto(‘s) hiervoor eerst z.s.m. digitaal naar Cor (tenzij je een kant en klaar exemplaar hebt in lijst). Er zal dan door een tweekoppige jury worden beoordeeld of ze geschikt zijn. Bovendien zullen ze dan indien wenselijk/ nodig – in 1x worden afgedrukt.

Ideeën voor workshops: stuur ze naar Cor vóór 1 mei, dit geldt ook voor de suggesties voor thema’s.

Voor een uitje kwam Huib met een tip: de Roofvogelhoeve in Baarlo (in de polder). Omdat de zaterdagmorgen voor diverse leden wat problematisch is, zal Koos bellen om te vragen of we op een avond terecht kunnen. Hij denkt aan donderdagavond 19 mei. Lukt dat niet dan wordt het doorgeschoven naar het volgende seizoen.

In de eerste ronde foto’s bekijken en beoordelen kwamen de panfoto’s langs. Dat panning een erg moeilijke opdracht was bleek uit de resultaten en de opmerkingen van veel mensen. Slechts een enkele foto had inderdaad een streperige achtergrond én een (redelijk) scherp onderwerp. Door de verschillende opmerkingen is er veel geleerd deze avond!

In de volgende ronde kwam vrij werk langs. Dit leverde weer een verrassende variëteit aan onderwerpen, begeleidende verhalen en opmerkingen op.

Tot slot gaf Cor nog aan dat e.e.a. voor de tentoonstelling nog op een rijtje zal worden gezet. Hij heeft binnenkort eerst nog een overleg met de gemeente.

Koos sloot de gezellige en leerzame avond af. Volgende clubavond: 28 april, wedstrijd “emotie”, foto’s afgedrukt (20×30 of 30-40) in passe partout. Tot dan!

Namens het bestuur,

Renny

Clubavond 31 maart 2022

Een schamele opkomst deze keer! Slechts 8 mensen waren aanwezig op deze avond met als onderwerp “park Ramswoerthe in Steenwijk”. Koos opende de avond met wat mededelingen, o.a. betreffende de Programmacommissie. Hij vroeg of de leden ook in het nieuwe seizoen weer deel van de commissie willen blijven. Cor opperde dat er misschien anderen zijn die graag in deze commissie willen. Zo ja, dan kunnen die zich opgeven bij de voorzitter.

Ook kwam voorbij: wie ideeën heeft voor het programma voor volgend seizoen: geef ze vooral door. Dit geldt natuurlijk ook voor de uitjes. En het onderwerp “wedstrijden” kwam nog even aan de orde: een nieuw seizoen zonder wedstrijden en dan alleen een wedstrijd op de slotavond? E.e.a. zal het bestuur de leden via een korte vragenlijst op de mail worden voorgelegd.

Een wijziging betreffende onze volgende avond, op 14 april a.s., is dat er naast het thema “pan fotografie” ook “vrij werk” op het programma zal staan. Er kunnen in totaal max. 3 foto’s worden ingestuurd naar Arnold, met als voorwaarde dat er minstens 1 pan foto bij zit. Als je dus 3 pan foto’s inlevert, heb je niet meer de ruimte om ook nog vrij werk toe te voegen.

Voor deze avond had een ieder 3 foto’s ingestuurd. Die werden bekeken en beoordeeld in 3 ronden met korte pauzes er tussen. Mooi om te zien wat een ieder heeft vastgelegd in het park: in verschillende jaargetijden, weersomstandigheden en standpunten, wat steeds weer een andere indruk geeft. Van 1 onderwerp (bijzondere, boven de grond uit gegroeide worteldelen van een boom) hadden 4 mensen een foto ingeleverd en ze waren allemaal heel verschillend. Ook het gebouw Ramswoerthe kwam een aantal keren voorbij.

Aan het einde van de avond kwam n.a.v. een vraag, “panning” nog even aan de orde. Belangrijkste punten om te onthouden: sluitertijd 1/50 of 1/30, “automatisch (continu) scherpstellen” instellen en beeldstabilisatie uitzetten.

Ondanks de lage opkomst kunnen we terugkijken op een avond met een plezierige, relaxte sfeer en verrassende foto’s.

Tot 14 april.

Namens het bestuur, Renny

Clubavond 17 maart 2022

Deze avond hebben 14 personen de Wiekslag weer weten te vinden. De voorzitter opende de avond met enkele mededelingen, waaronder het verzetten van het uitje naar Hindeloopen, wat nu plaats vindt op zaterdag 26 maart a.s..

Het onderwerp van de wedstrijd, “hijskranen in een haven”, werd door slechts 10 fotografen interessant genoeg gevonden om daar een foto van in te leveren. Wat niet zo vaak voorkomt was dat de gekozen locatie bij meerdere mensen het doel geweest, nl. de haven van Meppel. Dat er toch vanaf verschillende plekken hetzelfde onderwerp werd gekozen, maakte de resultaten heel verschillend en de discussie levendig.

De foto’s in passe partout werden verdeeld over vier tafels door de aanwezigen beoordeeld en van punten voorzien. De foto’s rouleerden van tafel naar tafel. De scorelijst is inmiddels rondgestuurd door Cor die de puntentelling bijhoudt en beheert. Folkert werd 1e, Emma 2e en Koos 3e. Gefeliciteerd!

Onze volgende avond, op 31 maart a.s., heeft als onderwerp “foto’s in park Ramswoerthe te Steenwijk”. Stuur je foto’s naar Arnold, max. 3. Afhankelijk van de tijd worden ze in 3 ronden bekeken en beoordeeld, in de 1e ronde je mooiste, etc.

Tot dan!

Clubavond 3 maart 2022

Een klein groepje mensen had belangstelling voor de workshop op deze avond: het stapelen van foto’s (“stacking”).

I.v.m. afwezigheid van de voorzitter nam Cor de honneurs waar en hield een korte inleiding over het onderwerp en de programma’s die voor deze manier van fotograferen beschikbaar zijn.

Cor had een mooie opstelling gemaakt met 4 werkplekken.

Er werd door de aanwezigen geprobeerd de foto’s te maken om te gaan stapelen. 

Hierbij werden 2 manieren gehanteerd: door het scherpstelpunt niet te veranderen, maar de lens (lees: camera) te verplaatsen (via een slede), de werkwijze van Henk. Óf de camera op dezelfde plek laten staan en handmatig met de scherpstelring steeds een miniem beetje verder op het onderwerp scherp stellen, de werkwijze van Cor. 

Bepaald niet gemakkelijk om te doen! Maar uiteindelijk kwamen er mooie resultaten op het grote scherm tevoorschijn.

Arnold had een speciaal programma dat van een hele serie gemaakte foto’s één foto maakt waarop het onderwerp van voor naar achteren scherp is. Althans, vaak het meeste er van, want juist op het grote scherm was goed te zien op welk punt het onderwerp niet helemaal scherp was. Wat tot de conclusie leidde dat méér foto’s met nóg kleinere afstandjes tussen de scherpstelpunten beter is. 

Om half tien kwam er een einde aan een leerzame avond en we kunnen terugkijken op een ongedwongen en gezellige avond. Cor, bedankt voor je werk hiervoor!

De volgende clubvond is op 17 maart, met als thema “hijskranen in een haven”. Tot dan!

Namens het bestuur

Henk Kleijberg

Clubavond 27 januari 2022

Na de laatste keer in november 2021 bij elkaar te zijn geweest en het uitje naar Ecokathedraal in Mildam konden we weer in de zaal terecht en de avond werd dan ook goed bezocht.

Het thema van de avond was “Stads- of dorpsgezicht, het zicht op afstand”. 

Dat afstand een ruim begrip is kwam tot uiting in de foto’s, die over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Zoals altijd werden de foto’s in drie ronden getoond en in de tweede ronde bleven ze langer op het scherm om ze te beoordelen. Zoals dat gaat zijn de meningen verdeeld en dat maakt de avond alleen maar leuker omdat iedereen een foto toch zijn eigen visie op een foto heeft. Na de pauze werden de foto’s in de derde ronde getoond, maar nu met naam en eventuele opmerkingen van de maker en een ieder kon zijn/haar mening geven. 

Uiteindelijk kwam er een beste foto uit en die was gemaakt door Gerard: zijn zicht op Blokzijl. Dit dorpje stond overigens behoorlijk in de belangstelling deze avond. De tweede was de foto van Caroline, en gevolgd door Lutke en Koos, die de derde plek deelden. 

Al met al een geslaagde avond, waarop we weer als club konden samenzijn. De voorzitter heeft voorgesteld om nog een tweetal uitjes te doen en er komt een aanpassing op het programma (de wedstrijd met als thema “Emotie” wordt verplaatst naar 28 april, waar eerder “Vrij werk” stond gepland). Over de bezoekdoelen van de uitjes krijgen we nog nader bericht.

De volgende clubavond is op 3 februari met als onderwerp “Vrij werk”. 

De foto’s, max. 3 stuks, worden zoals gebruikelijk gestuurd naar Arnold (fotoclubfcw@gmail.com) in de gewenste grootte (langste zijde 1920 dpi x 300dpi, hogere kwaliteit is ook prima).

Namens het bestuur 

Henk Kleijberg

Clubavond 4 november 2021

Met een mooie opkomst van veel geïnteresseerden in druppelfotografie konden we na de corona check naar binnen om ons te storten op de workshop. 

Na een korte uitleg van Cor konden drie mensen tegelijk aan druppelfotografie bezig gaan. De installatie die Cor had voorbereid voldeed ruimschoots aan de verwachting en er werd veel van gebruik gemaakt. Dat het nog niet zo eenvoudig is om een druppel die van ongeveer 60 cm naar beneden valt op het juiste moment te pakken bleek uit de reacties. Als er dan een goede foto werd gemaakt was dat ook te horen!

Aan de andere tafel had Wil een workshop passe-partout snijden voorbereid en na het druppelen gaf Wil een beknopte en toch alles omvattende uitleg over het wat en hoe van een passe-partout snijden. Een snijder is in het bezit van de club en kan bij aanvraag worden gebruikt. 

Onderling zijn er nog wat ervaringen gedeeld over het uitje van de zaterdag ervoor (met dank aan Fokke en Koos). Ook konden we een nieuw lid verwelkomen: Michael Versteege

Dat de avond omvloog is niet verwonderlijk en het is zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende clubavond is op 18 november: een thema-avond met als opdracht “Stads- of dorpsgezicht”, het zicht op afstand.

Tot dan! 

Met groet, 

Het bestuur

club avond 21 oktober


De voorzitter heette de 15 aanwezigen van harte welkom en meldde toch weer een flink aantal afwezigen.

De opzet van deze eerste wedstrijdavond was bekend: de uitgeprinte foto’s werden eerst in groepen besproken en beoordeeld en vervolgens lichtte de maker van de foto plenair zijn/haar foto toe en vervolgens was er nog de mogelijkheid om verbetervoorstellen te geven.Het onderwerp was “Foto in natuurlijk kader, b.v. doorkijk”, maar de nadruk van de foto’s en tijdens de besprekingen lag al gauw op de “doorkijk”. Desalniettemin werden er flink wat oorspronkelijke en goede foto’s getoond. Cor heeft ondertussen de scores gestuurd en we kunnen daarom Ans feliciteren met de 1ste plaats en Folkert met de 2de: van harte beiden!

Op zaterdag 30 oktober staat een bezoek aan Olt Stoutenburgh op het programma, vanaf 10.00 uur. Aangezien ondergetekende helaas niet aanwezig kan zijn, zal Philip de honneurs waarnemen. Misschien is het een leuk idee om op onze clubavond van 2  december ( vrij werk) enkel foto’s te tonen die van Olt Stoutenburgh geschoten worden.

De eerste workshopavond staat voor 4 november gepland: druppelfotografie. Cor vertelde dat hij nog wel mailt  hoe de opzet van de avond zal zijn en waar rekening mee gehouden moet worden. Hij suggereerde verder dat het misschien verstandig is om op dezelfde avond  voor belangstellenden aandacht te besteden aan het snijden van een  passe partouts. Aldus werd besloten.

Folkert gaf desgevraagd aan dat het volgens hem beter is om te wachten tot het voorjaar met de excursie naar de Wadden. De voorzitter vroeg vervolgens een ieder met suggesties te komen voor een foto-uitje; graag naar hem mailen.