Club avond 21-28 februari

Club avond 21 februari

Afgelopen club avond was een zeer geslaagde avond de opdracht was lange sluitertijden. Dat iedereen zich hier op, elk zijn eigen wijze, invulling aangaf kwam zeer duidelijk naar voren.De variatie was dan ook zeer groot. De winnaar werd uiteindelijk Arnold met zijn reuzenrad.

De komende clubavond is een vrije opdracht (eigen werk) Dit komt in de plaats van de eerder geplande staking avond (maar wegens afwezigheid van Huib) Is deze verplaatst naar 28 februari.

Dus geef aan Arnold door wie er mee doen ,dan kan Arnold  plannen hoeveel foto ’s iedereen kan insturen.

Als de winnaars van de afgelopen foto wedstrijd de foto’s naar Henk sturen, kunnen ze geplaatst worden op de website.

Tot op 21 februari

Club avond 10 januari

Deze avond werd door Koos, voorzitter voor dat moment, gestart met de uitleg hoe de avond werd ingedeeld.
Daarna werd een nieuw (tijdelijke) bestuur voorgesteld. Dat werd goed ontvangen door de aanwezige leden: iedereen was vóór.
Dit bestaat nu uit :
Voorzitter: Koos Nomden
Penning meester: Philip Boot
Secretaris: Henk Kleijberg

N.a.v. het evaluatieformulier over diverse onderdelen van de club, dat Koos in een eerder stadium aan iedereen had gestuurd, werden groepjes gevormd, waarbinnen de hamvraag was wat de prioriteiten zouden moeten zijn van de club.
De uitkomst hiervan wordt door een aantal mensen verder uitgewerkt en teruggekoppeld. De volgende keer wordt dit besproken.

Het tweede gedeelte bestond uit het bespreken van een foto waar je je vraagtekens bij hebt
We werden opgedeeld in een paar groepen rond iemand die de ingestuurde foto’s op een laptop liet zien en n.a.v. de bijbehorende vraag door de maker inging op hoe het wel/niet anders had gekund en wat er wel/niet met een fotobewerkingsprogramma nog mogelijk was geweest.
Deze avond vloog weer om.

De volgende clubavond is op 31 januari met als thema: Wedstrijd lange sluitertijden.

Graag tot een volgende keer.

Thema avond beter fotograferen

Op deze avond willen we gaan praten over hoe je beter kunt fotograferen met betrekking tot Compositie ,Kleur, Belichting .etc,etc,etc.

We doen dat aan de hand de foto’ s die jullie insturen.

1 foto waar je vragen over hebt met de boven genoemde onderdelen

1 foto waar je van vind dit is een goede foto.Die wij dan ook bespreken en eventueel advies over kunnen geven.

Stuur de foto’ s op de bekende manier naar Arnold en we zien jullie op 10 januari 

Clubavond 29 november

Clubavond 29 november 2018

Op een redelijke druk bezochte avond kwamen we bij elkaar om de foto’s te beoordelen die zijn ingezonden voor de wedstrijd met het onderwerp “zwart-wit foto van een kleurrijk onderwerp”. 

Er waren 16 foto’s ingestuurd. Ze werden drie maal bekeken op het grote scherm voor de beoordeling in punten. De eerste twee keer redelijk kort om een indruk te krijgen en daarvan eventueel vast een aantekening te maken. In de derde ronde bleven de foto’s veel langer in beeld en kon per tafel onderling worden overlegd, waarna uiteindelijk een ieder zijn/haar punten voor die foto op het formulier noteerde. 

Na de pauze werden foto’s nogmaals één voor één getoond, soms met de kleurenfoto erbij als die was meegezonden (was niet verplicht) en werden bij toerbeurt de foto’s besproken, waarbij ook de anderen konden aanvullen.

Dat de meningen verschilden is niet verwonderlijk. Wel bleek dat niet elke foto zich leent om te worden omgezet van kleur naar zwart wit. Er was een flinke variatie in onderwerpen, van herfstfoto tot vliegerfeest: alles was vertegenwoordigd.

Dat was voor dit jaar alweer de laatste clubavond. Op 3 januari a.s. gaan we verder met het thema “Feestmaand”.

Om te bepalen hoeveel foto’s per persoon kunnen worden ingestuurd: graag ruim van te voren aan Arnold aangeven óf je een presentatie wilt geven. Daarna laat Arnold weten hoeveel  er per persoon kunnen worden ingestuurd voor dit onderwerp die avond.

Rest mij nog jullie allen een heel fijne decembermaand, een prettig kerstfeest en een goeie jaarwisseling te wensen en tot ziens op 3 januari 2019!

Club avond 29 November

Terugblik clubavond 15 november, presentatie eigen werk

Op een zeer goed bezochte clubavond presenteerden diverse leden eigen werk. Er waren ongeveer zestig foto’s ingezonden en ze werden door de makers toegelicht.

Een grote verscheidenheid aan onderwerpen werd getoond. Dat de makers allen een eigen visie en interesse hebben wordt bij zo’n presentatie wel duidelijk. De getoonde foto’s waren van hoge kwaliteit en er werden veel vragen gesteld over het hoe, waar en waarom.

Clubavond 29 november

Op de volgende clubavond, 29 november, is er weer een onderlinge wedstrijd. De opdracht is  “zwart -wit foto van een kleurrijk onderwerp”.

De foto’s dienen minimaal 48 uur voor aanvang van de wedstrijd in de bekende maten (1920 lange zijde en 300 dpi) te worden gestuurd naar Arnold bruin.

De originele kleurenfoto mag worden meegestuurd, maar die zal pas na de wedstrijd worden getoond.

Bespreking van de foto’s zal, bij voldoende tijd, uiteraard ook na de wedstrijd plaatsvinden. 

Clubavond 15 november

Clubavond 15 november 2018

Het onderwerp voor deze avond is “presentatie eigen werk”.

De leden die zich hiervoor hebben opgegeven kunnen 5 foto’s naar Arnold sturen.

De maten dienen te zijn 1920 breedste zijde en 300 DPI

Afgelopen clubavond  (1 nov.) onder voorzitterschap van Jan B. was een interessante bijeenkomst. Vooral omdat er aardig werd gediscussieerd over wel of geen lange sluitertijd op de getoonde opdrachtfoto’s.

Dat er een verschil in uitleg was over de invulling van “lange sluitertijd” werd goed duidelijk. Hieruit bleek dat dit onderwerp deze avond als “voorzet” voor de wedstrijd op 31 januari 2019 zeker geen verspilde moeite was. Er werden zeer artistieke foto’s getoond. De één vond dit geweldig een ander had daar een andere mening over, maar dat is een kwestie van smaak en zegt niets over de kwaliteit van de foto. En je moet fotograferen waar je je goed bij voelt.

Tot een besluit komen tot een definitie van “lange sluitertijd” voor de wedstrijd kostte dan ook even,  maar uiteindelijk werd besloten dat de wedstrijdfoto’s mogen worden gemaakt met een minimale sluitertijd van 0,1 sec. en bovendien hoeven er niet persé vaste, scherpe elementen te zien zijn.

(inzending voor die wedstrijd in de laatste week van januari 2019)

Niet vergeten: foto-uitje!

Ons volgende foto-uitje zal plaatsvinden op zaterdag 17 november a.s. 

We gaan dan naar het Gevangenismuseum in Veenhuizen. 

Start aldaar om 10.00 uur.

Adres: Oude Gracht 1, 9341 AA Veenhuizen.

Club Uitje Bij Harm en Emma Pot

Clubuitje Wittelte, urban fotografie

Afgelopen zaterdagochtend werden wij om tien uur ontvangen door Emma en Harm Pot met koffie en door Emma gebakken, heerlijke appeltaart.

13 Leden hadden de weg gevonden naar deze niet meer in gebruik zijnde boerderij /varkens- houderij.

Na de koffie werd er verteld in welke oude schuren we terecht konden en een ieder ging zijn gang. Uit de vele positieve reacties bleek dat er op zo ’n oude boerderij veel te zien en te fotograferen is!

Iedereen deed dat op zijn eigen manier in de stoffige en soms wat nauwe doorgangen en er werd getracht allerlei plekken en onderwerpen in deze vervallen, fotogenieke stallen zo goed mogelijk op de  gevoelig plaat te krijgen. Ook werden er zo links en rechts wat tips en opmerkingen geplaatst met als doel de kwaliteit van de foto’s  van de oude stallen te verbeteren.

Al met al een leuke en leerzame ochtend en rond de klok van twaalf werd het weer rustig op de Olde stee.

Onze dank gaat naar Emma en Harm  voor de mogelijkheid om hier een fijne ochtend te mogen fotograferen!

Ruiter Festijn Aekingerzand

Autumn Desert Trail 27 & 28 oktober 2018.

Dit jaar vindt de 8e editie van de Autumn Desert Trail in het Drents-Friese Wold plaats.
Voor fotografen interessant omdat het een dag is waarop de paarden over het stuifzand mogen rijden . Dit in samenwerking met de boswachterij. De achterliggende gedachte is om het stuifzand tegen dicht groeien te beschermen. Kijk op de site van” hippisch Drenthe “voor nadere informatie.