Bestuur & Cie

Voorzitter. K. Nomden
Secretaris: H.Kleijberg
Penningmeester:P.Boot.  ( vakant)
Lid:C. van der Heijden (technische ondersteuning)
Lid:A. Bruin (vz. programmacommissie)

Programmacommissie:
Arnold Bruin (vz.) (Vakant), Emma Pot en Henk Kleijberg
Themafoto: Emma Pot (kapot)

Redactie Website:
Henk Kleijberg (webmaster)
Renny Westerink-v.Wilsem (redacteur)