Bestuur & programma Commissie

Voorzitter:  K. Nomden
Secretaris: H. Kleijberg
Penningmeester: P. Boot.   met ingang nieuwe seizoen J. Bijman
Lid: C. van der Heijden (technische ondersteuning)
Technische ondersteuning en vragen:  H.Blanken

Programmacommissie:
M. Telkamp,  E. Pot en H. Kleijberg
Themafoto: E. Pot   30 jaar zelfportret

Redactie Website:
H. Kleijberg (webmaster)
J. Bijman.
R. Westerink-v.Wilsem (redacteur)