Bestuur & programma Commissie

Voorzitter:  Koos Nomden
Secretaris: Henk Kleijberg
Penningmeester:  Jan Bijman (Philip Boot  tot  1 september)
Lid:  Huib Blanken

Technische ondersteuning:
Cor van der Heijden
Arnold Bruin.

Programmacommissie:
M. Telkamp,  E. Pot en H. Kleijberg (Vacature)

Redactie Website:
Henk Kleijberg (webmaster)
Jan Bijman.(website)
R  Westerink- v. Wilsem  (redacteur)