Clubavond 11 april

Slotavond 11 april 2019

In een goed gevulde zaal met leden en introducees werd de avond geopend door vervangend voorzitter Philip Boot. Na een welkomstwoord en koffie werd de aanwezigen uitgelegd wat de bedoeling was van de in de zaal opgestelde wanden met de wedstrijdfoto’s van “Architectuur in Nederland” en de kleur “Rood”. Met veel dank aan Cor voor de verbeterde belichting en de wanden.

Maar eerst werd de “Kei van Fotoclub Westerveld e.o.” uitgereikt aan Lianne Otter, die de meeste punten had behaald na de vier wedstrijden met verschillende opdrachten in het afgelopen seizoen. Van harte gefeliciteerd, Lianne! 

Vervolgens gingen de aanwezigen, gewapend met een puntenlijstje, de verscheidenheid aan foto’s  bekijken en kritisch beoordelen. Per onderwerp konden slechts 3 foto’s worden beloond met 1, 2 of 3 punten.

Uiteindelijk werden alle punten geteld en onder het genot van koffie met wat lekkers werden de foto’s van het in beeld brengen van het woord ”Kapot” op het scherm bekeken. Dat dit door de fotografen zeer afwisselend en soms verrassend was ingevuld, spreekt voor zich. Erg leuk om te zien.

Na de pauze werden de wedstrijdfoto’s van de wanden gehaald en gevraagd van wie de betreffende foto was, zodat de maker er nog even kort wat over kon vertellen. 

Bij “Architectuur” ging de eerste prijs naar Lianne met de foto van het Gasunie hoofdkantoor bij avond en bij de kleur “Rood” was Jan Bijman de winnaar met een fraaie foto van rode tulpen waarop prachtig zonlicht viel. Beiden ontvingen een beker en een VVV-bon. Gefeliciteerd Lianne en Jan! 

Vervolgens werd er bij een drankje nog wat nagepraat. Overigens werden alle consumpties deze avond betaald uit de clubkas (met dank aan de penningmeester!).

Hoewel de “slotavond” de afsluitende avond is van het afgelopen seizoen, valt deze nu zó vroeg dat is besloten voor de liefhebbers nog twee avonden toe te voegen: 2 en 23 mei. De programma’s hiervoor worden nog nader bekend gemaakt.

Rest mij nog iedereen te bedanken en alvast een fijne vakantie te wensen.

En graag tot het volgende seizoen!