Clubavond 20 februari

Na de introductie van Koos begon de avond met de foto’s van de leden waarop ze rond de 30 jaar waren, waar een quizje van was gemaakt. Dit ter gelegenheid van het dertigjarig (!) bestaan van onze vereniging.

Dat de leden in al die jaren zijn veranderd is niet verwonderlijk, maar dat iemand ze allemaal herkent wel! Bijzonder leuk en heel verrassend! Regelmatig was te horen “oh, die had ik al ingevuld, maar wie was dat dan…?” En Ans was degene die ze, op één na, allemaal had herkend, een hele prestatie! Gerard en Koos waren 2de en 3de met een gelijk aantal punten. Er waren cadeautjes voor de winnaars.

Na deze happening werd begonnen met het vertonen van eigenwerk, het 2de onderwerp deze avond. 

Een groot aantal foto’s passeerde de revue en de verscheidenheid was weer groot. Van vergezichten tot natuur en straatfotografie werd bekeken en besproken. De gemaakte foto’s werden van begeleidende uitleg voorzien door de makers, soms werd juist advies gevraagd en er werd over gediscussieerd wat er beter of anders aan had gekund.

De avond vloog om en aan alles komt een eind. De voorzitter vroeg een ieder zijn wensen/alternatieven te noteren op een briefje voor een evaluatie van dit seizoen. Nog wel wat vroeg, maar ook aan dit seizoen komt een eind. Mocht je alsnog wat te binnen schieten, geef dat dan nog even door aan Koos via mail en wacht niet te lang.

De volgende clubavond is op 5 maart en is weer een thema-avond, met als onderwerp “Dierenportret”. Graag weer (op tijd) insturen naar Arnold in het bekende formaat.

Overigens: opmerkingen of vragen voor de avond over fotobewerkingen (in april) met als hoofdmoot Photoshop /Lightroom: graag sturen naar Huib. Dan kunnen we de vragen of handigheidjes behandelen op die avond.

Graag tot de volgende clubavond

Namens het bestuur

Clubavond 6 februari

Direct na het welkomstwoord van de voorzitter werd er begonnen met het presenteren van de themafoto’s “MIST”.  Deze werden twee keer getoond, de 1e keer kort voor een algemene indruk van alle foto’s. In tweede ronde werd door de fotograaf verteld over het hoe en waar(om) van de foto en kon iedereen reageren en vragen stellen.  

Na deze introductie werden er groepen gevormd om tot een waardering te komen, waarbij de foto’s stuk voor stuk natuurlijk langer in beeld bleven.

Dat hier weer de nodige op- en aanmerkingen waren mag duidelijk zijn. Uiteindelijk werden de scorebriefjes ingeleverd bij Cor en Emma die de punten gingen tellen.

Intussen had de voorzitter nog enige mededelingen en werden er vragen gesteld door verschillende leden. Er werd ook meegedeeld dat de club een nieuwe laptop gaat aanschaffen. Dat gebeurt in overleg met het dagelijks bestuur en penningmeester Philip. Onze techneut Arnold zal de aankoop doen. De specs lijken goed dus we zijn benieuwd.

De volgende clubavond, 20 februari a.s., staat “vrije presentatie eigen werk” op het programma en zijn we in de gelegenheid om onze meesterwerken te tonen of juist foto’s waar we vragen over hebben. Hoeveel foto’s kunnen we insturen? Dat wordt, in overleg met Arnold, nog bekend gemaakt. Uiteraard weer in de gebruikelijke afmetingen. 

Daarnaast leveren we, i.v.m. het 30-jarig bestaan (!) van de club, een foto in waarop we ongeveer 30 jaar zijn. Bij die foto leveren we geen enkele informatie, zodat er een kleine quiz kan worden gehouden: wie is dit? Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden kan dat nog een heel leuk raad- en gokspelletje worden!

Wij wensen iedereen succes bij het presenteren van het eigenwerk en de foto in zijn of haar nog jonge jaren .

Met groet,  namens het bestuur

Clubavond 30 januari

De avond werd geopend met berichten en er was het verslag van de werkgroep die zich heeft gebogen over “creativiteit”. We hadden het verslag al toegestuurd gekregen en konden nog aanvullen. 

Wat is creativiteit en hoe bereik je dat? Waardoor onderscheidt zich die verrassende foto?

Hoe maken we creatievere foto’s? Hoe beoordelen we dat?

Er werden nog wat aanvullingen genoemd die zullen worden meegenomen door de werkgroep.

Vervolgens werden er twee groepen gemaakt: de groep die macro ging oefenen en de groep die naar buiten ging om avondfoto’s te maken.

De macrofotografie werd geleid door Huib en de avondfotografie door Henk.

Uit de reacties bleek dat de uitleg en het proberen en/of verfijnen van beide technieken erg in de smaak vielen. 

Na afloop werden enkele resultaten van beide workshops bekeken.

Vervolgens werd er nog een aantal foto’s getoond, aangeleverd door de “werkgroep creativiteit”, om te bekijken wat het creatieve in die foto’s was en hoe dat was bereikt.

De volgende clubavond word besteed aan het thema “MIST”.

Graag de foto’s digitaal sturen naar Arnold in het bekende formaat van 1920 lange zijde. 

Uiterlijk dinsdag bij Arnold. 

Graag tot 6 februari!

Namens het bestuur

club avond 9 januari

Club avond 9 januari

Nadat iedereen elkaar een goed 2020 gewenst had en de mededelingen door Philip, als vervanger van Koos, gedaan waren, startten we met het beoordelen van de wedstrijdfoto’s met als onderwerp “KLEIN”.

Er zijn 19 foto’s ingeleverd en de creativiteit was erg leuk en uiteenlopend.

De foto’s werden eerst allemaal bekeken en daarna zijn er vier groepjes geformeerd die de foto’s die op tafels lagen bediscussieerd en beoordeeld hebben.

De foto’s bleven op de tafels liggen en de groepjes wisselden steeds van tafel tot iedereen alle foto’s had beoordeeld. Halverwege werd er een koffie pauze gehouden. Na de laatste ronde werden de beoordelingsbriefjes verzameld en bij Cor ingeleverd.

Door de Wiekslag werd een consumptie aangeboden ter gelegenheid van het nieuwe jaar, waarvoor onze dank. 

Hierna werden de foto’s getoond en werd de fotograaf bekend gemaakt, die nog e.e.a. kon toelichten.

De uitslag krijgen we via de mail te horen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, door Philip in zijn eigen onnavolgbare stijl geleide avond.

De volgende avond, op 30 januari, is er een workshop, met weer de onderdelen “avondfotografie” en “macro” geleid door Henk en Huib. De bedoeling is dat de groepen van de eerdere zelfde workshop gewisseld worden. Dus de (binnen)macro-groep van eerder gaat avondfotografie buiten doen  en omgekeerd. Statief en eventueel macrolens meenemen. Ook onderdelen voor de macro zijn welkom. Iedereen veel plezier bij de onderdelen!

Kees Vingerhoets heeft een op vouwbare passe-partout met daarin fotohoekjes waarin je de te tonen foto kunt plaatsen. Deze is te koop bij: 

Lijstenmakerij KOOLMEES 

Vijverlaan 2

7975BX Uffelte

De prijs ligt rond de € 23.=  voor twee passe-partouts.

Graag tot 30 januari!

clubavond 9 januari 2020

 

Beste leden

Begin ik met iedereen een   gezond en fotorijk 2020 te wensen.

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….

 

Clubavond 19 november

Hallo allemaal, 
Afgelopen donderdag – op onze derde thema-avond – was alles rond: van de kerstboom in de bol tot het houdertje aan het prikkeldraad. Twintig keer “rond” werd getoond; van zeer realistisch tot heel abstract. Na de eerste ronde van het gezamenlijk bespreken werden de foto’s in de tweede ronde in groepen beoordeeld. En dit laatste leverde de winnaars van de avond op: 3de plaats: Cor, 2de plaats Huib en de 1ste plaats Lia, wederom Lia: hulde!
Tijdens deze clubavond werden ook nog enkele foto’s getoond van het avond-uitje in het koude Meppel. Omdat we heel graag een goede gewoonte willen maken van het laten zien van foto’s van onze uitjes wordt hierbij gevraagd aan die leden die bij het uitje in Frederiksoord aanwezig waren om een foto hiervan naar Arnold te sturen en voor de volgende clubavond svp.
Verder kwam nog even ons 30-jarig jubileum ter sprake. We hadden/hebben afgesproken dat:a. we een foto sturen naar Emma waarop het getal 30 wordt uitgebeeld enb. we een foto sturen (digitaal) naar Arnold van onszelf toen we ongeveer 30 jaar oud waren.
Cor noemde Zwolle (IJsselhallen) als een goede gelegenheid om foto’s te maken van prachtige ijssculpturen. Je moet dan wel met je neus je camera kunnen bedienen, want de temperatuur is er -(min)18 graden..!!Iets minder koud  is het in Blokzijl, volgens Philip, en ’s avonds zeker de moeite waard (t/m 22/12).
Over onze App-groep( Fotoclub Westerveld 1) het volgende: wil je ook nog worden opgenomen in deze app-groep stuur dan je nummer van je mobiel zo spoedig mogelijk naar Koos(hhnomden@gmail.com)

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….
Goede feestdagen gewenst en graag tot ziens,

namens het db,Koos Nomden

Clubavond 28 november

Clubavond 28 november

Deze avond werd gevuld met foto’s van eigen werk. 

Nadat Koos mededelingen had gedaan, startten we met het presenteren van de foto’s naar vrije keuze van de leden. Er waren 20 inzendingen met 3 foto‘s per persoon.

Dat ieder z’n eigen voorkeuren heeft, maakte de presentaties heel afwisselend: van strobalen tot zeer donkere dagen aan het strand. Per set foto’s werd eerst gekeken naar de foto’s en geluisterd naar de toelichting van de makers. Op- en aanmerkingen mochten worden gemaakt en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Over het algemeen waren de foto’s van goede kwaliteit. Verschillende opnames waren hilarisch en goed gezien en geregistreerd. Ook werden er, al of niet desgevraagd, op- en aanmerkingen gemaakt over standpunt, compositie en kleur. Kortom: er werd de nodige respons gegeven waar we wat aan hadden.

De avond werd om even voor tienen afgesloten met de herinnering aan het a.s. clubuitje: avond- fotografie in Meppel op 12 december. Verzamelen achter het stadhuis om 19.00 uur. Waar we precies we naar toe gaan ligt een beetje aan de voorkeur op die avond. Feestverlichting  is een optie, maar ook bij de haven zal het mooi zijn. We beslissen op de avond zelf .

Geef nog even via mail door wie of er meegaan naar Meppel (dit om mislopen te voorkomen).

Tot 12 december in Meppel of de volgende clubavond op 19 december, thema-avond “Rond” (zoals gebruikelijk: 1 foto p.p., in de gewenste maten, ruim van te voren naar Arnold sturen).

Clubavond 14 november

Citeren

Om stipt 19.30 uur startten we met onze thema-avond “Lijnenspel”. Na het welkomstwoord en wat mededelingen door de voorzitter werden de ingezonden 22 foto’s op het scherm getoond. De eerste vraag per foto was “wat zie ik?”, zonder daar direct een (waarde)oordeel aan vast te plakken. En dat blijkt toch steeds weer moeilijk te zijn. 

Pas daarna wordt verder gekeken: opdracht, compositie, creativiteit en techniek. Iedereen kon z’n opmerkingen kwijt. 

V.w.b. die eerste vraag: dat daar toch wel enige voorkeur bij zit werd duidelijk omdat er altijd wel uitlatingen worden gedaan als “mooie foto”, of “fraai van kleur”. Het blijft toch best lastig om een neutrale verklaring te geven gebaseerd op een foto die je erg of juist niet zo aanspreekt.

De grote inbreng aan foto’s lijkt aan te geven dat de opzet, zoals die in het begin van het seizoen voorgesteld werd, wel in de smaak valt. We blijven leren….

Na de pauze werden er groepjes gemaakt, waarbinnen gediscussieerd kon worden over de foto’s, die stuk voor stuk weer langs kwamen op het scherm. Voordat de volgende in beeld kwam vulde iedereen z’n waardering in op het formulier. Dat daarin wel grote verschillen in voorkeur zijn spreekt voor zich.

Uiteindelijk kwam er weer een winnaar uit en dit keer waren het er zelfs twee, te weten Lia en Marijke met twee totaal uiteenlopende foto’s. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Zaterdag 16 november gaan we het eerste uitje beleven, georganiseerd door Folkert en Koos. Bezoekdoel: de oude kassen in Frederiksoord .

De volgende clubavond op 28 november is het thema “vrij werk”. Iedereen mag max. DRIE foto’s inleveren bij Arnold, op het bekende formaat (1920 op de lange zijde, 300 DPI). Dit mag een serie zijn van drie of op zich staande foto’s, kortom: wat je graag wil laten zien.

Tot 28 november.

Clubavond 31 Oktober

Clubavond 31 oktober 2019

Koos opent, zoals gewoon is geworden, de avond met wat mededelingen.

Folkert organiseert een uitje naar de kassen in Frederiksoord op 16 november a.s., nadere mededelingen volgen. 

Op voorstel van Koos wordt een werkgroep gevormd met als doel creativiteit in fotografie te onderzoeken en definiëren. Want wat wordt daar nu eigenlijk onder verstaan? Lutske, Arnold, Marijke Huib melden zich aan .

Cor biedt aan volgende week een cursusmiddag te verzorgen voor nieuwe leden en wie maar wil om de basisbeginselen van fotografie door te nemen. Daar blijkt wel belangstelling voor te zijn. Hij zal e.e.a. nog in een mail zetten en belangstellenden kunnen zich dan bij hem aanmelden.

Deze avond zijn er twee workshops: een workshop fotograferen in het donker/nachtfotografie, geleid door Huib en macrofotografie, geleid door Henk. We gaan proberen hier wat handigheid in te krijgen en meer te weten te komen over deze leuke vormen van de fotografie. De twee groepen werden ingedeeld naar voorkeur voor het onderwerp en zijn hiermee aan de slag gegaan. Nadien hebben we diverse foto’s op het beeldscherm voorbij zien komen, begeleid door opmerkingen en verduidelijking. De resultaten van beide groepen mogen er zijn. De avond wordt als zodanig geslaagd beschouwd, dat op verzoek besloten wordt dit een volgende praktijkavond te herhalen en dan de groepen te wisselen van onderwerp, zodat iedereen beide workshops heeft gedaan.

De volgende clubavond heeft het thema “lijnenspel”. De datum is 14 november en de foto’s worden weer naar Arnold gestuurd in de bekende afmetingen. Geen naam onder de foto’s of enig ander kenmerk.

Tot 14 november!