Clubavond 23 maart ’23

Koos opent de avond met een speciaal welkom voor model Gea, die wij vanavond gaan fotograferen.

Er is weer een aantal afmeldingen voor vanavond.

Er worden 3 groepjes gemaakt: de cameragroepjes per merk, waar de vragen over de camera’s beantwoord zullen worden.

Deze groepjes gaan ook om de beurt fotograferen. Hiervoor heeft Cor een mooie opstelling met belichting gemaakt met hulp van Huib. Hij legt uit hoe de planning is voor vanavond. Gea heeft al wat make-up op en zal hiermee verdergaan om uiteindelijk helemaal te veranderen in haar personage, The Joker. We zullen haar per groep 3x kunnen gaan fotograferen in diverse fases: tijdens het opmaken, zittend en staand, poserend met allerlei Joker-attributen.

Fantastisch om te zien hoe Gea in haar personage zit. Haar mimiek en houding blijven uitnodigen tot fotograferen, waar iedereen dan ook veel plezier aan beleeft. Heerlijk bezig geweest!

Tussendoor komen verschillende onderwerpen aan de orde in de cameragroepjes en hebben we allemaal weer wat geleerd over onze camera (met dank aan de specialisten!).

Aan het eind van de avond herinnert Koos ons aan het thema voor 6 april: “ijsje eten”. Hij vertelt dat Wil nog contact zal hebben met Miramar over wanneer we daar terecht kunnen. Ook zal hij nog wat meer info vragen bij Otten Infra. Er wordt gevraagd naar de foto’s die in Heeten zijn gemaakt: wanneer gaan we die bekijken. Dat kan op 20 april: “Vrij werk” en dan kunnen er ook foto’s van Heeten opgestuurd worden. We gaan dan ook bezien welke foto we als print naar de firma sturen.

Vervolgens gaan we nog diverse foto’s van deze avond bekijken.

Aan het eind van de avond bedankt Koos Gea (voor haar geweldige performance), Sikke (die Gea had aanbevolen), Cor (voor de opbouw) en Huib voor de ondersteuning en sluit de avond.

P.S.: Hierna kreeg de verslagmaker nog een nabrander van Henk K.: hij verzoekt iedereen 1 of 2 van de mooiste foto’s van vanavond naar hem te sturen. Hij zorgt dan dat ze naar Gea gaan.

Clubavond 9 maart ’23

Ondanks de sneeuw (!) zijn er slechts 4 afzeggingen(die niets met de sneeuw te maken hebben) , vertelt Koos nadat hij de avond heeft geopend.

Mededelingen: Er is gevraagd of onze tentoonstelling in Over Entinghe langer kan blijven, nl. t/m de zomer. Maar dan wel graag met wisseling van de foto’s en wat extra foto’s in de hal. Koos inventariseert wie extra lijsten heeft, omdat in de tijd dat de foto’s in Over Entinghe hangen ook onze slotavond plaatsvindt, waarvoor een ieder 2 lijsten nodig heeft. Hij noteert wie extra heeft en wie wil lenen voor de slotavond. Extra foto’s in de hal zal geen probleem zijn, zolang maar wordt gezorgd voor ophangmateriaal.

Er zijn nog wat tentoonstellingsmogelijkheden bijgekomen: Miramar (Vledder) en De Meenthe (Steenwijk). Maar eerst staan nog het ziekenhuis in Hoogeveen en Noordwolde op het programma.

Het zou fijn zijn als er bij onze tentoonstellingen een flyer zou liggen (info en oproep nieuwe leden). Er melden zich 3 mensen aan om dat vorm te geven.

Foto-uitjes: er zijn nog wat ideeën geopperd: Otten Infra, Wapse, een natuurwandeling en een stadsbezoek. Wil vult nog aan dat hij foto’s heeft gemaakt van een walvisskelet in Miramar en dat we zijn uitgenodigd om als club daar te komen fotograferen. Een paar bezoekdoelen zullen nog in dit seizoen kunnen plaatsvinden, de rest in het volgende seizoen.

Werkgroepjes: de cameragroepjes krijgen op 20 april een halve avond en op de extra datum voor dit seizoen, 25 mei, een hele avond. Bij “Nikon” zal Arnold de vraagbaak zijn, i.p.v. Huib.

De “hoofden” van de groepjes met leeractiviteiten zullen overleggen op welke data zij met hun groepje aan de slag willen gaan en dat doorgeven aan Koos. Die zal dit doorsturen naar ons, zodat we eventueel aan meer dan 1 groepje kunnen meedoen.

We gaan nu over tot het onderwerp van vanavond: foto’s in en om kerken in Westerveld, 2 p.p. Koos stelt voor om beide foto’s te bekijken en dan een voorkeur aangeven (en waarom).

Na de pauze geeft Koos, voor we verder gaan met de foto’s, nog even heet woord aan een nieuw lid, Johan Visser, die rond 20.00u was binnengekomen (in de veronderstelling dat dát de aanvangstijd was). Johan stelt zich voor en vertelt wat over zichzelf. Welkom Johan!

Ook Cor vertelt nog even over het hoe, wat en waar van modelfotografie op 23 maart a.s. (Gea Figuratie Schminken): zij maakt zich op en na iedere fase van dit proces is er gelegenheid tot het maken van foto’s. Hij denkt nog even na over indeling (ruimte/groepjes), verlichting e.d. en mailt ons voor ’t weekend meer bijzonderheden.

Het bekijken en bespreken van de foto’s wordt hervat. Uiteraard krijgen we deze avond verschillende kerken/kerkjes te zien. Genomen vanuit verschillende standpunten, overdag of juist ’s avonds, bij verschillende weersomstandigheden, slechts 1 (goed gelukte) foto van een interieur. Wat was er goed aan, wat kon beter? Weer een avond met behoorlijk wat verschillende beelden, goede tips en complimentjes.

Aan het eind van de avond wenst Koos ons wel thuis (doe voorzichtig i.v.m. de sneeuw). Tot 23 maart!

Clubavond 23 februari ’23

Koos opent de avond met ons welkom te heten en de afzeggingen te noemen (Lutske, Hennie, Henk D., Cor en Lia)

We gaan het vanavond eerste even hebben over groepjes maken (voor “cameragebruik” en “leeractiviteiten”) en foto-uitjes. Hiervoor heeft Koos het e.e.a. voor ons op papier gezet, wat hij eerst uitdeelt. In de hierop genoemde indelingen worden nog wat wijzigingen aangebracht. Er wordt afgesproken dat met “cameragebruik” op de clubavond van 20 april een begin zal worden gemaakt en dat er een extra clubavond komt op 25 mei.

V.w.b. “leeractiviteiten”: alleen de 1e keus voor onderwerp blijft nu staan en deze groepjes maken zelf uit waar en wanneer ze dit gaan invullen (dus buiten de clubavonden om).

Voor het foto-uitje naar Heeten hebben zich 9 mensen opgegeven ( Ans, Huib, Renny, Henk K., Lia, Philip, Lutske en Koos) en ook Emma meldt zich nog aan. We zullen hier maandagmiddag 6 maart heen gaan. Nadere bijzonderheden volgen via e-mail.

Ook vraagt Koos of er belangstelling is voor een foto-uitje naar Amsterdam Noord, waar voor fotografen flink wat te beleven is op zeer divers gebied.

Vervolgens gaan we door met de ingestuurde foto’s van vanavond met als onderwerp “kassen in Frederiksoord” en/of “vrij werk”. Er blijken in verhouding meer foto’s met “vrij werk” dan “kassenfoto’s” te zijn. We zijn het er dan ook over eens dat de kassen eigenlijk geen goed onderwerp meer voor foto’s zijn, er is nauwelijks meer een leuke/mooie foto te maken.

We wisselden van het ene naar het andere verrassende onderwerp, ook foto’s die met een speciale bedoeling waren gemaakt. Alles bij elkaar weer een boeiende verzameling!

Tegen 21.45u waren we klaar met de fotobesprekingen en nadat Koos ons herinnerde aan het onderwerp voor 9 maart (2 foto’s p.p.” in/om kerken in Westerveld”) keerden we huiswaarts.

Clubavond 9 februari ’23

Nadat Koos ons welkom heeft geheten, heeft hij vrij veel ( 5 ) mededelingen:

Het werkgroepje dat zich heeft beziggehouden met “foto’s bespreken” (Hans, Henk D., Koos en Marijke) stelt voor om naast de gebruikelijke criteria “kleurgebruik” en “licht” mee te nemen. In het volgende seizoen zullen we dan af en toe weer in groepjes de besprekingen doen.

Kennis van je camera: 1 of 2x per seizoen in groepjes bespreken, per merk met een kenner erbij. Welke vragen zijn er? De werkgroep werkt dit en het komt via de mail.

Ook: er zijn leden die zich hebben toegelegd op een speciaal foto-onderwerp. Kennis, die ook kan worden gedeeld door deze specialisten. Dit kan ook buiten de clubavonden. Wil vraagt naar objectieven. Koos: dit kan besproken worden in de “camera-groepjes”. Dit wordt verder uitgewerkt en zal op de mail komen, zodat we er dit seizoen al mee kunnen beginnen.

Heeten, Xyleia, versteend hout: Koos heeft telefonisch contact gehad en dit kan een foto-uitje worden. Kan op een maandagmiddag (dan zijn er geen bezoekers in de winkel), maar ook op een zaterdagmorgen. Laat even weten of je belangstelling hebt om mee te gaan; via de mail naar Koos.

Marijke en Jannie hebben de kas gecontroleerd en volgens Jan akkoord bevonden. In de pauze kan een ieder het overzicht inzien.

Wil vraagt naar de ledenlijst en of die up-to-date is. Die staat op de website en is bijgewerkt (alleen voor leden, te zien d.m.v. een wachtwoord).

Henk heeft een lenzenhouder over: wie wil ‘m? (Jannie)

Cor brengt een voorstel van Arnold (afwezig) over: de opdracht voor 9 maart “foto’s in/om de kerk in Diever” uit te breiden naar “een kerk in Westerveld.” Dit wordt direct aangenomen.

De rest van de avond werd besteed aan het bespreken van de foto’s met het thema “feestverlichting”. Verschillende interpretaties kwamen langs, met hier en daar zeer bijzondere beelden. Tijdens de bespreking stelde Huib o.a. dat het goed is om veelvuldig een polarisatiefilter te gebruiken en Henk K. dat je op 24 februari op Zoom.nl gratis een voorlichting kunt volgen over creatieve fotografie.

Slechts 10 mensen hadden foto’s ingestuurd, zodat de avond wat vroeger dan anders werd afgesloten.

Clubavond 19 januari ’23

Omdat Cor de fotolezing had geregeld opende hij de avond met de introductie van natuurfotograaf Leo Vogelenzang. Leo gaf aan nauwelijks meer lezingen te geven, maar hij had gelukkig voor onze club een uitzondering gemaakt! Gelukkig, omdat we bijna watertandend hebben gekeken naar de prachtige foto’s, verdeeld over 4 series.

Er werd begonnen met “Nederland”, waarbij we een reis door het jaar en diverse plekken maakten, waarbij alle seizoenen langskwamen met schitterende landschapsfoto’s en gestackte foto’s van vele insecten.

Vervolgens werden we meegenomen naar “IJsland” en vandaar werd een bootreis naar “Spitsbergen” gemaakt, met uitstapjes naar diverse eilanden. De avond werd besloten met de serie “Schotland”. Er is heel veel langs gekomen deze avond, allemaal even (jaloersmakend?) mooi. Genieten!

Er waren 2 korte pauzes die werden benut door Koos en Sikke.

Koos: in de serie “Nederland” kwam een plek in “Heeten” langs, waar fossiel hout de hoofdrol in speelde, waarin schitterende vormen waren te zien. Hij opperde dat dit wellicht een plek zou zijn voor een uitstapje. Ook noemde hij dat alle leden, die niet aanwezig konden zijn, zich hadden afgemeld en dat onze volgende clubavond pas op 9 februari plaatsvindt (over 3 weken dus) en als thema “feestverlichting” heeft.

Sikke heeft ons bijgepraat over Folkert en zijn echtgenote.

Cor heeft de avond afgesloten met onze welgemeende hartelijke dank aan Leo.

Clubavond 12 januari ’23

Na het uitwisselen van de beste wensen voor dit nieuwe jaar opent Koos onze clubavond en spreekt de wens uit dat we veel gezellige clubavonden mogen hebben met natuurlijk perfecte foto’s en goeie besprekingen. Gelukkig was het technische probleem van de tv snel verholpen door Arnold en m.n. Jan.

Er is een aantal afmeldingen (Lutske, Folkert, die voorlopig niet aanwezig zal zijn i.v.m. met ziekte van zijn echtgenote en Henk D.). Er zijn meer leden afwezig die zich helaas niet hebben afgemeld, waardoor daar helaas ook geen rekening mee kan worden gehouden met de hoeveelheid koffie/thee en het inrichten van de zaal.

De expositie in Over Entinghe in Dwingeloo is ingericht door Henk, Koos, Philip en Renny. Cor, die alles tot in de puntjes had voorbereid, moest helaas verstek laten gaan. Er zal nog een stukje in de Westervelder komen. Mocht iemand vinden dat zijn/haar foto op een slechte plek hangt (de foto’s hangen verspreid over 3 ruimtes): laat het weten, dan kan er wellicht halverwege nog wat worden gewisseld.

Hierna zal er een expositie zijn in Oosterwolde (via Gerard) en in het 4e kwartaal één in het ziekenhuis in Hoogeveen.

Het programma voor de rest van het seizoen is inmiddels aangepast en door iedereen ontvangen. Op 19 januari: fotolezing door Leo Vogelenzang en v.w.b. 23 februari: max. 3 foto’s in totaal aanleveren, vrij werk en/of foto’s van de kassen in Frederiksoord.

Koos neemt nog even in het kort door wat het werkgroepje ( Marijke, Hans, Henk D. en Koos) als concept aan allen heeft verzonden. Kort gezegd: de tot nu toe gehanteerde 3 criteria ( creativiteit, compositie en techniek) uitbreiden met meer criteria. Reacties: De reactie van Arnold is ons al in een mail gestuurd. Het bespreken in kleine groepjes kan opleveren dat meer mensen aan het woord komen. Vraag: valt perspectief niet onder compositie? We willen leren van elkaar (deskundigheidsbevordering): af en toe inplannen: “gebruik” te maken van de “echt goeien” en bijv. ook mogelijkheden van camera’s bespreken.

In de loop van de clubavonden zal aan de hand van de praktijk e.e.a. verder worden uitgewerkt.

Vervolgens gaan we over tot het bespreken van de ingestuurde foto’s waarbij er 2 korte pauzes worden gehouden. Het gaat om “vrij werk”. In de eerste ronde wordt 1 foto besproken (door de fotograaf te bepalen), daarna een 2de foto (idem). Er komt weer een enorme diversiteit aan onderwerpen langs, tips ter verbetering en complimenten wisselen elkaar af.

Samenvatting van Hans aan het einde van de avond: “kruip wat meer in je onderwerp” juist n.a.v. het aantal keren dat wordt geadviseerd een foto te gaan ‘croppen’. Goed punt.

Rond 21:45u sluit Koos de avond af.

Tot volgende week, 19 januari.

Clubavond 1 december 2022

Nadat Koos de avond opende kwam hij met de volgende mededelingen:

  • Er waren 5 afzeggingen voor vanavond
  • 13 leden hebben in totaal 19 foto’s ingestuurd voor vanavond
  • Op 8 december staat in de middag het bezoek aan het drukkerijmuseum in Meppel gepland. Koos noemt de namen van degenen die zich hebben opgegeven en er komt nog iemand bij (hij zal het aantal doorgeven aan het museum). We krijgen nog een mail over de bijzonderheden
  • Even ter herinnering: de clubavond van 5 januari is verzet naar 12 januari a.s.
  • Er is een werkgroepje (Henk D., Marijke, Hans en Koos) dat zich heeft gebuigen over fotobesprekingen. Zie de voorstellen in een vorige mail. Als iemand nog wat wil aandragen  dan graag even op de mail naar Koos. Op de volgende clubavond worden de voorstellen besproken. 

Hierna geeft hij het woord aan Philip. Die heeft de vraag gekregen of de fotoclub een film zou kunnen maken over domotica (met technologische middelen zorg op afstand bieden) om in beeld te brengen hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn. Er zijn een paar huizen in zuid-west-Drenthe waar gefilmd en gefotografeerd is.  Ook van foto’s kan een film worden gemaakt. Een paar mensen willen wel meewerken/-denken. Philip zal dit doorgeven en er op terugkomen of en hoe dit verder vorm gegeven kan worden.

Het thema van vanavond: “lachen/plezier”. Ook vanavond wordt weer niet een “beste foto” gekozen. Een scala aan foto’s kwam langs. Wat is er goed aan, wat kan beter. Alle facetten werden besproken. Het werd weer ’s duidelijk dat je (zeker voor zo’n onderwerp) bij straatfotografie meestal geen tijd of ruimte hebt om aandacht te kunnen besteden aan zaken als standpunt, belichting, compositie e.d.: je ziet iets en moet meteen “schieten” anders is het moment voorbij. Bij diverse foto’s bleek dat croppen een sterker beeld geeft, waarbij overigens wel de relatie met de omgeving duidelijk moet blijven, omdat de foto anders geen verhaal vertelt.

Na de pauze noemt Koos nog de geplande expositie in Over Entinghe in Dwingeloo. Omdat dit in januari gaat gebeuren, wordt ons gevraagd om op 15 december 2 foto’s mee te nemen (30×40 met passe partout in aluminium lijst van 40×50) of naar Cor te brengen. Cor biedt aan om weer vergrotingen gezamenlijk laten afdrukken. Stuur ze dan z.s.m. naar Cor (niet in RAW).

Aan het eind van de avond vraagt Jannie of er nog iets op papier komt over het onderwerp van vorige keer (fotograferen met smartphone), omdat zij er die avond niet bij was. Reactie Jan: “alles op z’n tijd”, komt dus voor elkaar, maar kan nog even duren.

Volgende clubavond: 15 december a.s., onderwerp “vrij werk” (max. 3 foto’s insturen) en het onderwerp “foto’s bespreken” zal ter tafel komen.

Tot dan!

Renny.

Clubavond 3 November 2022

Koos heet iedereen welkom. E zijn slechts 3 afmeldingen, dus een flinke opkomst.

Tentoonstellingen: er zal er één zijn in Dwingeloo, die tot maart duurt. Daarna kunnen onze foto’s terecht in het ziekenhuis in Hoogeveen en vervolgens volgend seizoen nog in Noordwolde (via Gerard)

Uitjes: op 10 november naar Kampen voor avondfotografie en om even te peilen hoeveel mensen mee willen wordt gevraagd handen op te steken. Het gaat om zo’n 6 á 7 mensen, opgave bij Jan en via hem horen de deelnemers tijd en plaats.

Op 19 nov. staat het wad genoteerd, maar Folkert geeft aan dat het nu niet het geschikte moment is. Dit bezoekdoel wordt doorgeschoven naar een ander moment (voorjaar?).

Koos heeft het boek “Foto’s analyseren en bespreken” van Tom Meerman gelezen, waarin het gaat om 9 beeldelementen. De opzet sluit aan bij onze besprekingen, volgens Koos en hij wil dit graag met een aantal mensen bespreken om tot wellicht betere besprekingen door ons te komen. Hij vraagt wie hier aan wil deelnemen en zal er na de pauze op terugkomen.

Sikke stelt voor om de avond van 23 maart 2023 in te vullen met portret- en modefotografie en meer met mevrouw Gea. Koos vraagt hem dit vast te leggen.

Voor vanavond, thema high- en low key, is er door 16 personen werk ingestuurd en 2 foto’s met vrij werk (een mogelijkheid die nog was aangegeven door Koos in de uitnodiging voor vanavond).

Dat dit een erg moeilijke opdracht was bleek uit de foto’s (is dat nou wel of niet high- of low key…?) en uit wat diversen vertelden over hun worsteling hiermee. Mooi om te zien dat iedereen er behoorlijk serieus mee bezig was geweest.

Juist omdat het zo’n moeilijk onderwerp is, stelde Cor voor om tijdens een avond met “vrij werk” ook foto’s met high en low key op te sturen. Kunnen we bezien of er enige voortgang is geboekt – als men dit wil tenminste. De leden vonden dit een goed idee.

Na een pauze heeft Koos een aantal mensen kunnen noteren voor “foto’s analyseren en bespreken”, t.w.: Henk, Henk, Marijke en Hans. Hij zal hierover met hen contact opnemen.

Op onze volgende avond, 17 november, met thema “fotograferen met de mobiele telefoon”, zal Jan ons hier meer over vertellen en we sturen hiervoor 2 foto’s in, gemaakt met onze mobiele telefoon.

Tot 17 november!

Clubavond 6 oktober 2022

Wederom waren er 5 leden afwezig en ook zij hadden zich van tevoren afgemeld. Arnold had van 17 leden twee foto’s gekregen.
Er werden eerst twee onderwerpen kort besproken:
Tentoonstelling. Na de Kerst kunnen we in Over Entinghe in Dwingeloo terecht. Dankzij Gerard is er contact gelegd met het dorpshuis in Noordwolde en ook daar kunnen we ( volgend jaar ) onze foto’s tentoonstellen.
Foto-uitje. Folkert en Henk hebben een uitje naar het Wad georganiseerd en dit plaats op 15 oktober a.s.. ( zie ook de mail die jullie ondertussen hebben ontvangen).

Vervolgens komt het thema van deze avond aan de orde: een macro-foto van een detail en een foto van het totaal. Deze “opdracht” hield in dat er ook echt twee foto’s gemaakt moesten worden en – als het kan – ook een echte macro-foto: “1 op 1”. Ondank de wat rommelige start van de bespreking – veroorzaakt door mijn matige voorbereiding – zagen we veel raadselachtige macro’s. Vaak was het een verrassing om de bijpassende totaalfoto te zien. En omdat het vooral om deze verrassing ging, is het er niet van gekomen om ook de 1ste, 2de en derde plaats te bepalen . De “totaal-foto’s” werden in de tweede ronde uitgebreid besproken, waarbij heel vaak duidelijke en positieve feedback werd gegeven.
Al met al een geslaagde avond en met de complimenten voor de programmacommissie die dit creatieve onderwerp had bedacht.


Op 22 oktober zien we elkaar weer: 2 foto’s Vrij Werk en uitleg over Low en High Key. Aangeraden wordt om alvast op het internet deze begrippen even op te zoeken.


Graag tot dan, Koos Nomden

Clubavond 22 September 2022

Beste mensen,

Hopelijk kijken jullie ook terug op een plezierige startavond met veel verrassende vakantie-foto’s. Hieronder staan de verschillende onderwerpen die besproken zijn:

1. aan-/afwezig: 13 leden hadden foto’s opgestuurd; 16 leden aanwezig. we kunnen twee nieuwe leden verwelkomen: Henny Volman en Janny Brinkman, beide uit Diever.| Helaas hebben Lianne en Nellie aangegeven te willen stoppen met onze fotoclub. | Wegens vakantie en ziekte hadden zich vier leden afgemeld. | En fijn dat Lia en Wil weer van de partij zijn.

2. het jaarprogramma: Marijke, Cor, Henk, Jan en ondergetekende hadden zich gebogen over het eerste concept en enkele aanvullingen aangegeven. Cor deelde de door hem nauwgezet opgestelde nieuwe versie uit en deze werd toegelicht. | Voor de afwezigen verwijs ik naar het bijgewerkte programma op de website.

3. foto-uitjes: bezoek aan de Wadden (georganiseerd door Folkert en Henk) | avondfotografie in Kampen ( door Jan) | drukkerijmuseum in Meppel ( door Koos).

4. website; oproep om hier meer gebruik van te maken;  wil je er  je foto’s opzetten geef Jan even een seintje.

5. de contributie is voor dit nieuwe seizoen € 20 te voldoen bij onze waakzame penningmeester. Als onverhoopt een flinke uitgave noodzakelijk is, zal er gelapt  moeten worden. 

6. expositie: De lopende in Diever is inmiddels afgelopen en was een groot succes. Volgende is in Over Entinghe in Dwingeloo.(Koos) en Noordwolde (Gerard)

Toen was het hoog tijd voor de foto’s, die weer vakkundig door Arnold werden getoond. Al met al werd het wat laat en de voorzitter beloofde voor de tweede bijeenkomst beterschap.

Hoe dan ook, graag tot 6 oktober.

Met dank en groet, Koos Nomden