Clubavond 15 februari 2018

Beste fotovrienden en -vriendinnen.
Op donderdag, 15 februari 2018 vervolgen wij onze onderlinge fotowedstrijdenreeks met het thema “Vogelperspectief.” Na het eerdere “ kikkerperspectief” een vrij logische aanvulling op ons wedstrijdprogramma.
Hopelijk is de term “Vogelperspectief” niet weer aanleiding tot verschillende interpretaties van wat daaronder moet worden verstaan. Toch voor alle zekerheid:
In de fotografie spreekt men over een foto genomen in vogelperspectief wanneer het standpunt zich hoger dan het onderwerp bevindt. De fotograaf kijkt op zijn onderwerp neer waardoor het onderwerp kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Met deze brede omschrijving moeten we dus uit de voeten kunnen, dacht ik zo.
“noot redactie: zie ook de pagina Tips van deze website”
We werken weer in kleinere bespreekgroepen en de beoordelen weer individueel. De foto’s worden aan de achterkant voorzien van de technische fotografische gegevens, maar zonder naam ingebracht.
Ik maak tevoren weer een groepsindeling, zodanig dat we ook deze keer weer groepjes krijgen die anders zijn dan de vorige keer.
De avond begint weer om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur.
Vanwege de te maken groepindeling is het extra belangrijk dat je, indien verhinderd, je dit tevoren even aan me laat weten.
Vriendelijke groet,
Wil Kooiman,
Voorzitter/secretaris FC Westerveld.

Clubavond 1 februari 2018

Beste fotovrienden,
Hierbij nodig ik jullie uit voor onze eerstvolgende clubavond en wel op donderdag 1 februari 2018 in ons clubhuis De Wiekslag in Wapserveen. De avond begint, zoals gewoonlijk, om 19.30 uur en loopt tot ca 22.00 uur.
Het onderwerp volgens het programma is “Portretten ” en andere resultaten van workshops. Ik stel voor dat we dat we beide onderwerpen heel ruim nemen en dus niet alleen de foto’s van de portretworkshop van dec jl.. op het Aekingerzand, maar eventueel ook andere portretten die wij maakte t.b.v. onze fotoclubactiviteiten, inbrengen. Daarnaast worden alle leden uitgenodigd de resultaten van andere workshops of uitstapjes (zoals naar Westerbork, naar Amsterdam e.d. ) in te brengen. Stuur je digitale foto’s zo mogelijk tevoren naar Arnold Bruin, via We Transfer; Arnold verzamelt dan alle foto’s op een stickie, zodat er ene ongestoord presentatie en bespreking kan plaatsvinden. We laten dus onze onderlinge wedstrijd even voor wat hij is en concentreren ons op het geven van goede feed back op de foto’s van onze mede-clubleden. Hoofddoel daarbij is dus niet een beoordeling, maar het geven van een feed back aan de fotograaf, zodanig die dat er wat van leert.

Martijn Reeser heeft aangegeven dat hij zich graag aansluit bij onze club. Wij heten hem bij deze van harte welkom. Komende tijd maak ik een geactualiseerde versie van de ledenlijst. De huidige versie staat al (achter het wachtwoord) op de site.
De uitslag van onze laatste wedstrijd “straatfotografie” is inmiddels door Cor doorgegeven. De winnende foto is, denk ik wel, een terechte winnaar. Een heel levensechte straatfoto, je krijgt bijna natte voeten als je er naar kijkt! Proficiat Cor. Op naar de “Kei”!
Bij verhindering graag bericht.

Vriendelijke groet,
Wil Kooiman, voorzitter/secretaris.
noot redactie:
voor foto’s van de wedstrijd (seizoen 2017-2018) Straatfotografie zwart/wit klik hier

Clubavond 18 januari 2018

Beste fotovrienden en vriendinnen,
Na een reces van 1,5 maanden hebben we eindelijk weer een fotoclubavond en wel op donderdag 18 januari 2018.
Locatie: de Wiekslag, tijd: 19.30 uur tot ca 22.00 uur.
Het thema voor deze avond is “Straatfotografie”, een wedstrijd in zwart-wit foto’s. Foto’s in kleur kunnen deze keer dus niet meedoen.

©Gerrit Stel

Alle leden worden uitgenodigd een foto (ongeveer op A4-formaat) in te brengen voor deze wedstrijd.
Op hoofdlijnen blijft de werkwijze van deze avond zoals eerder afgesproken: alle makers zetten de technische gegevens van hun ingebrachte foto op de achterzijde van die foto,  volgens het eerder afgesproken stramien. Laat de maker daarbij ook een korte titel of beschrijving van de foto op die achterkant plaatsen. Zet NIET je naam op jouw foto, want we willen deze keer zoveel mogelijk de foto’s anoniem beoordelen.  Elke foto krijgt natuurlijk wel een nummer, waarbij we aan het eind van de avond de nummers en de namen van de makers aan elkaar koppelen.
We bespreken de foto’s in drie rondes in kleine groepen van 6-8 leden, waarbij ieder van ons dus DRIE maal wisselt van tafel. De beoordeling is daarna schriftelijk, met vermelding van de naam van de beoordelaar en individueel. Als je geen wedstrijdfoto inbrengt, mag je WEL meedoen met de beoordeling.
Ik zal tevoren een groepsindeling maken, zodanig, dat zoveel mogelijk iedereen minimaal eenmaal de bespreking van alle voorliggende foto’s meemaakt.
Of de uitslag van de wedstrijd reeds dezelfde avond bekend kan worden gemaakt, hangt een beetje af van onze snelheid van werken.
lees verder voor meer bespreekpunten