clubavond 9 januari 2020

 

Beste leden

Begin ik met iedereen een   gezond en fotorijk 2020 te wensen.

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….

 

Clubavond 19 november

Hallo allemaal, 
Afgelopen donderdag – op onze derde thema-avond – was alles rond: van de kerstboom in de bol tot het houdertje aan het prikkeldraad. Twintig keer “rond” werd getoond; van zeer realistisch tot heel abstract. Na de eerste ronde van het gezamenlijk bespreken werden de foto’s in de tweede ronde in groepen beoordeeld. En dit laatste leverde de winnaars van de avond op: 3de plaats: Cor, 2de plaats Huib en de 1ste plaats Lia, wederom Lia: hulde!
Tijdens deze clubavond werden ook nog enkele foto’s getoond van het avond-uitje in het koude Meppel. Omdat we heel graag een goede gewoonte willen maken van het laten zien van foto’s van onze uitjes wordt hierbij gevraagd aan die leden die bij het uitje in Frederiksoord aanwezig waren om een foto hiervan naar Arnold te sturen en voor de volgende clubavond svp.
Verder kwam nog even ons 30-jarig jubileum ter sprake. We hadden/hebben afgesproken dat:a. we een foto sturen naar Emma waarop het getal 30 wordt uitgebeeld enb. we een foto sturen (digitaal) naar Arnold van onszelf toen we ongeveer 30 jaar oud waren.
Cor noemde Zwolle (IJsselhallen) als een goede gelegenheid om foto’s te maken van prachtige ijssculpturen. Je moet dan wel met je neus je camera kunnen bedienen, want de temperatuur is er -(min)18 graden..!!Iets minder koud  is het in Blokzijl, volgens Philip, en ’s avonds zeker de moeite waard (t/m 22/12).
Over onze App-groep( Fotoclub Westerveld 1) het volgende: wil je ook nog worden opgenomen in deze app-groep stuur dan je nummer van je mobiel zo spoedig mogelijk naar Koos(hhnomden@gmail.com)

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….
Goede feestdagen gewenst en graag tot ziens,

namens het db,Koos Nomden

Clubavond 28 november

Clubavond 28 november

Deze avond werd gevuld met foto’s van eigen werk. 

Nadat Koos mededelingen had gedaan, startten we met het presenteren van de foto’s naar vrije keuze van de leden. Er waren 20 inzendingen met 3 foto‘s per persoon.

Dat ieder z’n eigen voorkeuren heeft, maakte de presentaties heel afwisselend: van strobalen tot zeer donkere dagen aan het strand. Per set foto’s werd eerst gekeken naar de foto’s en geluisterd naar de toelichting van de makers. Op- en aanmerkingen mochten worden gemaakt en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Over het algemeen waren de foto’s van goede kwaliteit. Verschillende opnames waren hilarisch en goed gezien en geregistreerd. Ook werden er, al of niet desgevraagd, op- en aanmerkingen gemaakt over standpunt, compositie en kleur. Kortom: er werd de nodige respons gegeven waar we wat aan hadden.

De avond werd om even voor tienen afgesloten met de herinnering aan het a.s. clubuitje: avond- fotografie in Meppel op 12 december. Verzamelen achter het stadhuis om 19.00 uur. Waar we precies we naar toe gaan ligt een beetje aan de voorkeur op die avond. Feestverlichting  is een optie, maar ook bij de haven zal het mooi zijn. We beslissen op de avond zelf .

Geef nog even via mail door wie of er meegaan naar Meppel (dit om mislopen te voorkomen).

Tot 12 december in Meppel of de volgende clubavond op 19 december, thema-avond “Rond” (zoals gebruikelijk: 1 foto p.p., in de gewenste maten, ruim van te voren naar Arnold sturen).

Clubavond 14 november

Citeren

Om stipt 19.30 uur startten we met onze thema-avond “Lijnenspel”. Na het welkomstwoord en wat mededelingen door de voorzitter werden de ingezonden 22 foto’s op het scherm getoond. De eerste vraag per foto was “wat zie ik?”, zonder daar direct een (waarde)oordeel aan vast te plakken. En dat blijkt toch steeds weer moeilijk te zijn. 

Pas daarna wordt verder gekeken: opdracht, compositie, creativiteit en techniek. Iedereen kon z’n opmerkingen kwijt. 

V.w.b. die eerste vraag: dat daar toch wel enige voorkeur bij zit werd duidelijk omdat er altijd wel uitlatingen worden gedaan als “mooie foto”, of “fraai van kleur”. Het blijft toch best lastig om een neutrale verklaring te geven gebaseerd op een foto die je erg of juist niet zo aanspreekt.

De grote inbreng aan foto’s lijkt aan te geven dat de opzet, zoals die in het begin van het seizoen voorgesteld werd, wel in de smaak valt. We blijven leren….

Na de pauze werden er groepjes gemaakt, waarbinnen gediscussieerd kon worden over de foto’s, die stuk voor stuk weer langs kwamen op het scherm. Voordat de volgende in beeld kwam vulde iedereen z’n waardering in op het formulier. Dat daarin wel grote verschillen in voorkeur zijn spreekt voor zich.

Uiteindelijk kwam er weer een winnaar uit en dit keer waren het er zelfs twee, te weten Lia en Marijke met twee totaal uiteenlopende foto’s. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Zaterdag 16 november gaan we het eerste uitje beleven, georganiseerd door Folkert en Koos. Bezoekdoel: de oude kassen in Frederiksoord .

De volgende clubavond op 28 november is het thema “vrij werk”. Iedereen mag max. DRIE foto’s inleveren bij Arnold, op het bekende formaat (1920 op de lange zijde, 300 DPI). Dit mag een serie zijn van drie of op zich staande foto’s, kortom: wat je graag wil laten zien.

Tot 28 november.

Clubavond 31 Oktober

Clubavond 31 oktober 2019

Koos opent, zoals gewoon is geworden, de avond met wat mededelingen.

Folkert organiseert een uitje naar de kassen in Frederiksoord op 16 november a.s., nadere mededelingen volgen. 

Op voorstel van Koos wordt een werkgroep gevormd met als doel creativiteit in fotografie te onderzoeken en definiëren. Want wat wordt daar nu eigenlijk onder verstaan? Lutske, Arnold, Marijke Huib melden zich aan .

Cor biedt aan volgende week een cursusmiddag te verzorgen voor nieuwe leden en wie maar wil om de basisbeginselen van fotografie door te nemen. Daar blijkt wel belangstelling voor te zijn. Hij zal e.e.a. nog in een mail zetten en belangstellenden kunnen zich dan bij hem aanmelden.

Deze avond zijn er twee workshops: een workshop fotograferen in het donker/nachtfotografie, geleid door Huib en macrofotografie, geleid door Henk. We gaan proberen hier wat handigheid in te krijgen en meer te weten te komen over deze leuke vormen van de fotografie. De twee groepen werden ingedeeld naar voorkeur voor het onderwerp en zijn hiermee aan de slag gegaan. Nadien hebben we diverse foto’s op het beeldscherm voorbij zien komen, begeleid door opmerkingen en verduidelijking. De resultaten van beide groepen mogen er zijn. De avond wordt als zodanig geslaagd beschouwd, dat op verzoek besloten wordt dit een volgende praktijkavond te herhalen en dan de groepen te wisselen van onderwerp, zodat iedereen beide workshops heeft gedaan.

De volgende clubavond heeft het thema “lijnenspel”. De datum is 14 november en de foto’s worden weer naar Arnold gestuurd in de bekende afmetingen. Geen naam onder de foto’s of enig ander kenmerk.

Tot 14 november!

Club avond 17 Oktober

Clubavond 17 oktober 2019

De avond werd geopend door de voorzitter. Koos hield een intro en er werd teruggeblikt op de laatste clubavond en de manier van beoordelen . Philip vertelde over een toevallige ontmoeting met ons oud-lid Gerrit Stel. Het gaat met Gerrit redelijk goed en Philip bracht ons Gerrits hartelijke groeten. Hierbij: Gerrit, ook namens ons alle goeds en sterkte.

Na de berichten en mededelingen werd begonnen met de wedstrijd met als opdracht WATER. Er werden ongeveer 20 foto’s ingeleverd en de variatie was weer enorm.

De jurering gebeurde door de leden te verdelen over 4 tafels met een tafelleider. De foto’s bleven liggen op de tafels en de “tafelgroepen” gingen door naar de volgende tafel tot iedere groep alle tafels had bezet en alle foto’s had beoordeeld. 

De jurering word gedaan volgens de nieuwe methode . Het viel niet altijd mee om daar ook de hand aan te houden omdat we toch geneigd zijn om op gevoel te jureren. Maar aan het eind van de jurering werd dan toch een oordeel geveld wat werd ingevuld op het beoordelingsformulier.

De einduitslag word door Cor aan ons meegedeeld via de mail.

De volgende avond is op 31 oktober met twee workshops:

Macrofotografie door Henk

Avondfotografie door Huib

Club avond 3 0ktober

De avond begon met het introduceren van drie nieuwe leden

Cor vertelde waarom er getrakteerd werd, de club bestaat namelijk 30 jaar .We hebben besloten om de 30 jaar extra aandacht te geven door van een ieder een foto te zoeken van zijn of haar op dertig jarige leeftijd, in een digitaal gemaakte foto. Op een later tijdstip word deze dan getoond op een club avond, ook word de ketting foto op het eind van het seizoen gewijzigd van onderste boven naar het thema 30 .We spreken nog af wanneer deze getoond worden.

Er werd besloten dat de workshops op 31 oktober worden gehouden met twee onderwerpen namelijk macro fotografie en buiten/donker fotografie op de eerste clubavond 17 oktober word bekend hoe en wie en waar .

Folkert heeft zich gemeld om de uitjes te gaan verzorgen en wensen hem veel inspiratie toe. Wie wil hem assisteren?.

In het dagelijks bestuur heeft Huib zitting genomen en daar zijn we zeer blij mee, omdat we dan nog beter in staat zijn van zijn kennis gebruik te maken .

Vervolgens werden de thema foto’s besproken. De foto’s werden getoond op het scherm en werd volgens de nieuwe methode besproken ,vervolgens werd er door eerdere afspraak een 1ste 2de en 3de foto gekozen die dan als beste thema foto van de avond naar voren komt

De derde plaats is voor Emma

De tweede Gerrit

de 1ste is Lia

Proficiat allemaal met dit resultaat.

De volgende club avond is een wedstrijd avond en het onderwerp is WATER in de exacte vorm en onderwerp

de foto dient afgedrukt in een passe-partout te worden ingeleverd op een formaat van

20 x 30 zonder naam of kenmerk

de volgende club avond is op donderdag 17 oktober

Graag tot ziens