Clubverslag van 7 oktober 2021.

.

Een avond met “Vrij werk”.

Veertien leden hebben de avond bezocht en ruim 30 foto’s waren er ingestuurd.

Na een kort voorwoord van de voorzitter begonnen we met het bekijken en bespreken van de ingezonden foto’s. De variatie en de inbreng waren zeer gevarieerd en soms zelfs om bij  te glimlachen. Een ieder mocht van zijn ingestuurde foto’s er twee kiezen om in twee ronden te laten bespreken.

Over het algemeen zijn de foto’s van goede kwaliteit en zoals genoemd van verschillende standpunten en inzichten . De meningen werden op een positieve manier geuit en zo hoort het in onze club  ook te gaan. Dat er over foto’s soms een ander standpunt of techniek werd aanbevolen, is te begrijpen en soms ook leerzaam. Zo verliep de avond in een prettige sfeer en weer in ons eigen plekje met de presentatie op het beeldscherm; een stuk gezelliger is als in de gymzaal. 

De voorzitter stelde voor de leeftijd van de foto’s van Vrij Werk vrij te laten; de andere foto’s geldt: 1 januari van het vorige seizoen. De aanwezigen gingen hiermee accoord.

De volgende bijeenkomst is op 21 oktober met als onderwerp “FOTO IN NATUURLIJK KADER “ en het is een wedstrijd-avond.

 De foto dient op papier te worden ingeleverd; fotoformaat moet ongeveer A4 zijn en  zonder naam of herkenning van de maker. En als het kan in een passe partout. De foto’s worden besproken en beoordeeld in groepen.

Met vriendelijke groeten,

namens  het db,

Henk

Club avond 23 september 2021

Een nog niet zo grote groep was naar de Wiekslag gekomen (nog diverse leden zijn met vakantie).  Ook het aantal ingestuurde foto’s was aan de magere kant: 11 stuks slechts.

Koos, de voorzitter, begon met de gebruikelijke berichten en er werd afgesproken één onderwerp op een later moment, rond de pauze, te bespreken. 

Al snel gingen we over op het bekijken van de ingezonden foto’s. De eerste ronde snel, om een indruk te krijgen van het materiaal. De variatie was weer bijzonder, net als het onderwerp: “EENZAAM”.

De tweede ronde ging in een veel lager tempo en zodat we de foto’s kritisch konden bekijken en de punten geven.

Ne deze ronde werden de uitstapjes en agenda ingevuld. Het uitje naar Olt Stoutenburght in Blesdijke is op zaterdag 30 oktober om tien uur. Het fotograferen van de Wadden volgt daarna op zaterdag 6 november, echter er zijn andere data waarnaar kan worden uitgeweken bij slecht weer op de 6de (Folkert heeft zeer verdienstelijk e.e.a. uitgezocht en een lijstje gemaakt met tijdstippen waarop het eb is op verschillende data). Voor andere uitjes kun je nog steeds suggesties doen. 

De workshopavonden werden ook ingevuld: 

  • Op 4 november “DRUPPELFOTOGRAFIE”, verzorgd door Cor en Philip. 
  • Op 16 december “foto’s verbeteren met PHOTOSHOP (Arnold) of LIGHTROOM” (Henk en Henk). Arnold wil graag de vragen hierover en hoe er mee te werken van te voren ontvangen, zodat de avond ook zinvol kan worden besteed. Dus aarzel niet en stel de vragen die je bezig houden. Besloten werd om op deze avond ook  “STAPELEN” te behandelen.

De inhoud van de hierna geplande avond met een workshop (3 maart 2022) wordt later nog ingevuld.

Na de pauze gingen we verder met het bespreken van de foto’s, De maker vertelde zijn beweegreden om de foto te maken, waarna wie wilde kon reageren en vertellen welke beoordeling was gegeven en waaróm, dit alles in goede banen geleid door de voorzitter. Na deze discussie kon iedereen de nummers 1, 2 en 3 aangeven op het beoordelingsformulier. Cor verzamelde de formulieren en kwam met de einduitslag: als beste foto kwam die van Emma naar voren, gevolgd door Philip en Arnold. Dat het een moeilijk onderwerp is bleek uit de discussie hieraan voorafgaand. “Eenzaam” is vaak te verwarren met “alleen” en de discussie was leuk om te beluisteren en aan deel te nemen.

De volgende club avond is op 7 oktober en heeft als thema “VRIJ WERK”.

Foto’s hiervoor, maximaal drie per persoon, in te sturen naar Arnold op het bekende adres, fotoclubfcw@gmail.com., uiterlijk woensdag voor de clubavond. 

We zitten dan weer in onze eigen zaal (!) met het tv-beeld als presentatiemiddel.

Graag tot 7 oktober, aanvang 19.30 uur.

Clubavond 9 september 2021

Koos opende het nieuwe seizoen met enkele mededelingen van de afwezigen door vakantie of andere verhinderingen.

Ook werd verteld dat Alla Polderman haar clublidmaatschap heeft opgezegd.

Koos verwelkomde ook een nieuw lid, te weten Geert Smit en sprak de hoop uit dat hij zich bij ons zal thuis voelen. Nadat Geert zich had voorgesteld werd het programma voor het komende seizoen doorgenomen en op sommige punten nader toe gelicht. Een leuk en gevarieerd programma.

Na deze uiteenzetting werd er begonnen met het tonen van de ingezonden foto’s .

Dat waren er aardig wat met een leuke variatie. De foto’s werden eerst getoond en daarna werd op aangeven van de fotograaf die foto besproken. 

In de pauze werden we getrakteerd op een stuk appelgebak met slagroom, aangeboden door de fotoclub.

Na de pauze werd verder gegaan met het bespreken van de foto’s. 

De volgende clubavond is op 23 september met als thema “EENZAAM”.

Foto opsturen naar Arnold in de bekende formaten en uiterlijk de woensdag voor de clubavond.

Tot dan!

Clubavond 26 november 2020

Op alweer de laatste clubavond van dit jaar heet Koos ons welkom. Er is uiteindelijk een nog heel behoorlijke opkomst voor deze periode, nl. 17 personen. Het is ook goed om voortgang te hebben, gaf Koos aan.

I.p.v. thema “eenzaam”, wat voor deze avond op het programma stond, is gekozen voor “vrij werk”. Hiermee kan het genoemde thema later op het programma komen als er weer meer mensen aanwezig kunnen zijn.

Er wordt nog gemeld dat de voorgenomen workshop begin december, gegeven door Arnold, in de huidige situatie niet door zal gaan. Die zal weer worden ingepland in een (meer) normale situatie.

Nu dus “vrij werk”. We gaan hierbij gebruik maken van de scorelijstjes, bedoeld als handvat bij het bespreken van de foto’s. Cor deelt ze uit. Van de ingezonden foto’s zal de maker er 1 noemen die we uitgebreid zullen bespreken en waarover de maker dan eerst even wat kan vertellen.

Tussendoor is er een korte pauze. Nadat we van iedereen een foto hebben besproken blijkt er nog wat tijd over te zijn en wordt er besloten nog een snelle ronde met een 2de foto van ieder te doen.

Aan het eind van de avond concludeerde Koos dat we weer veel hebben gezien (ook weer heel uiteenlopend en soms heel verrassend) en de foto’s op een gezellige manier hebben besproken.

Omdat er in december geen clubavonden meer op het programma staan, is de eerstvolgende  volgend jaar gepland en wel op 14 januari. Hoe de situatie dan zal zijn, is natuurlijk afwachten. Koos wenst ons goede dagen, hopelijk tot 14 januari 2021 en blijf gezond!

Clubavond 27 oktober

Koos heet ons welkom en concludeert dat we doorgaan zo lang ’t kan.

 Hij wijst ons op de mooie folder die voor ieder op de tafels ligt met de titel “Informatie over Fotoclub Westerveld, van toen naar nu”. Het blijkt dat Cor de maker is en die vertelt dat hij dit heeft gemaakt voor nieuwe leden en wellicht is het voor ons allemaal leuk. En dat is het zeker, bedankt, Cor!

Omdat Arnold zich heeft afgemeld vanwege verkoudheid (géén Covid 19), zit Jan vanavond aan de knoppen.

Vanavond: de eerste wedstrijd van het seizoen, met als onderwerp “wolken”, zelfde werkwijze als anders. Er zijn 15 inzendingen. Daarna, n.a.v. een discussie in een klein groepje vorige week, gaan we wat van de foto’s (van wie wil) nog ’s opnieuw bekijken en het over de beoordeling hebben, want hoe doen we dat eigenlijk? We gaan dat doen aan de hand van het beoordelingsformulier, wat dan al is ingevuld (en dan geen veranderingen meer aanbrengen!), zodat we kunnen uitleggen waarom we juist die score op de verschillende onderdelen hebben gegeven. Het pijnpunt blijkt in het algemeen vooral te liggen bij het toch hoog kunnen scoren van foto’s  die niet of nauwelijks voldoen aan de opdracht.

De winnaar van de kei voor 2019-2020 , ,Emma Pot Gefeliciteerd met deze prijs

 Het is niet de bedoeling dat we voor dit seizoen de manier van beoordelen nog gaan wijzigen, maar dit onderwerp zal zeker aan het eind van het seizoen weer aan de orde komen en zo nodig voor het volgende seizoen worden aangepast. Henk D. vraagt naar wat gebruikelijk is v.w.b. de score op het punt van wel of niet voldoen aan de opdracht, kan dat een streepje/0 punten worden of minimaal 1 punt? Het laatste wordt aangehouden.

Renny vertelde dat zij een stapel fotografieboeken heeft gekregen van Zwana, de vrouw van Gerrit Stel. Zij heeft daar zelf een paar titels van uitgezocht en heeft Henk K. 2e keus gegeven, vanwege de contacten die hij met Gerrit had. De rest zal in de pauze uitgestald liggen en wie wil, kan een boek uitzoeken. Wat dan eventueel nog overblijft zal ze in een mail zetten voor de leden die nu niet aanwezig zijn.

Vervolgens werd gestart met het bekijken en beoordelen van de foto’s. Helaas blijkt aan het eind van het bekijken dat Marijkes foto er al voor de 2de niet bij zit. Ze heeft ‘m op haar telefoon staan en uiteindelijk is het gelukt om ‘m toch op ’t scherm  te krijgen. Wel moet worden uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Na de pauze werden foto’s besproken, zoals hierboven staat. Gezien de tijd (het was nog vroeg) zijn zelfs alle foto’s nog besproken, wat een goed inzicht verschafte in hoe we tot ons oordeel komen en juist heel leerzaam bleek te zijn! Voor herhaling vatbaar dus.

De volgende clubavond is op 12 november en heeft weer als onderwerp “Vrij werk”.

Tot de 12de!

clubavond 8 oktober

De avond begint met een woord van de voorzitter met het nog even doorlopen van de vragenlijst over het beoordelen van de foto’s. De vier regels die we moeten proberen te handhaven voordat we een oordeel vellen zijn belichting, compositie, techniek en niet te vergeten creativiteit. Deze onderdelen bepalen hoe je naar een foto kijkt en of je dat lang of vluchtig doet. Geef daarna pas een oordeel en probeer niet alleen te komen met “wat een mooie foto”. Probeer te beredeneren waaróm je het een mooie foto vindt. 

Daarna kregen we de mededeling dat Huib Blanken onze vereniging verlaat. Spijtig, want in hem raken we hele brok kennis en kunde kwijt. Wij danken hem dan ook voor de inbreng en kennis van de afgelopen jaren en hopen hem hier of daar nog eens tegen te komen. 

De avond werd verder gevuld met het vertonen van de laatste fotowedstrijd van het afgelopen seizoen, die we hebben laten doorlopen naar dit seizoen wegens de bekende reden. Dat de opdracht “stilleven zoals de oude meesters” lastig is, was te merken aan de ingezonden foto’s, waar iedereen zijn best op heeft gedaan. De kwaliteit was erg wisselend, maar ook een les in hoe je zo iets doet. Uit eindelijk werden de punten verzameld en Cor zal ons in het weekend het eindresultaat via de mail laten weten. De volgende clubavond is vrijwerk en er kunnen drie foto’s worden gestuurd naar het bekende adres van Arnold. Een van de foto’s word beoordeeld geef zelf aan welke dat is.En stuur alleen de foto’s in die je zelf hebt gekozen.uiterlijk de dinsdag voor de clubavond.

Na nog enige mededelingen vraagt Koos wie er mee gaan met het uitstapje naar Stoutenburg. Er gaan 10 handen de lucht in. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen in de directe omgeving van mensen, hou afstand en geef elkaar de ruimte. Het adres staat hieronder, aanvang 10.00 uur. 

Veel plezier gewenst! 

Foto-uitje op zaterdag 17 oktober: kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398 GK Blesdijke bij Wolvega. 

Met groet namens het DB

De avond begint met een woord van de voorzitter met het nog even doorlopen van de vragenlijst over het beoordelen van de foto’s. De vier regels die we moeten proberen te handhaven voordat we een oordeel vellen zijn belichting, compositie, techniek en niet te vergeten creativiteit. Deze onderdelen bepalen hoe je naar een foto kijkt en of je dat lang of vluchtig doet. Geef daarna pas een oordeel en probeer niet alleen te komen met “wat een mooie foto”. Probeer te beredeneren waaróm je het een mooie foto vindt. 

Daarna kregen we de mededeling dat Huib Blanken onze vereniging verlaat. Spijtig, want in hem raken we hele brok kennis en kunde kwijt. Wij danken hem dan ook voor de inbreng en kennis van de afgelopen jaren en hopen hem hier of daar nog eens tegen te komen. 

De avond werd verder gevuld met het vertonen van de laatste fotowedstrijd van het afgelopen seizoen, die we hebben laten doorlopen naar dit seizoen wegens de bekende reden. Dat de opdracht “stilleven zoals de oude meesters” lastig is, was te merken aan de ingezonden foto’s, waar iedereen zijn best op heeft gedaan. De kwaliteit was erg wisselend, maar ook een les in hoe je zo iets doet. Uit eindelijk werden de punten verzameld en Cor zal ons in het weekend het eindresultaat via de mail laten weten. De volgende clubavond is vrijwerk en er kunnen drie foto’s worden gestuurd naar het bekende adres van Arnold. Een van de foto’s word beoordeeld geef zelf aan welke dat is.En stuur alleen de foto’s in die je zelf hebt gekozen.uiterlijk de dinsdag voor de clubavond.

Na nog enige mededelingen vraagt Koos wie er mee gaan met het uitstapje naar Stoutenburg. Er gaan 10 handen de lucht in. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen in de directe omgeving van mensen, hou afstand en geef elkaar de ruimte. Het adres staat hieronder, aanvang 10.00 uur. 

Veel plezier gewenst! 

Foto-uitje op zaterdag 17 oktober: kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398 GK Blesdijke bij Wolvega. 

Met groet namens het DB

Clubavond 24 september

De voorzitter opent de avond voor 14 mensen, er waren nogal wat afzeggingen.

Er werd nader ingegaan op de evaluatie van afgelopen periode en enkele punten werden nader besproken 

Het gaat volgens de meerderheid goed dus weinig veranderen.

Hoe verder te gaan met de wedstrijden, dit onderwerp word later in het seizoen nog een keer ter discussie gesteld.

Er werd een opmerking gemaakt over tentoonstellingen van ons materiaal aan eventuele instanties ,daarbij word gedacht aan dorps huizen en andere faciliteiten.

Hier word door Hans en Cor werk van gemaakt

De Uitjes commissie bestaat uit de leden Folkert, Philip, Cor ,Koos. Eventuele ideeën kunnen bij hun worden gemeld .

Er word, zoals Arnold dat wil doen met photoshop voor de leden ,door Cor de mogelijkheid geboden om een cursus basis fotografie te houden, of de papieren hierbij horende aan te bieden. Voor beide mogelijk heden neem contact op met Arnold of Cor.

Er werden voor het thema Regenboog of Boog 11 inzendingen gedaan. Deze werden in rustig tempo aan ons getoond en daarna voor een langere tijdsduur nogmaals .Hierna was er een korte pauze ,.De inzendingen werden uitvoerig beoordeeld en na het bekend maken van de beste foto’s werden ze er door de fotograaf uitgelegd verklaard hoe en waarom de foto zo was genomen

Als beste foto kwam de regenboog (boom) van  Emma naar voren .

de Tweede plaats  Philip ook met een regenboog .

Derde Cor met een boog poort van de hortus Groningen .

De avond werd door de voorzitter  beëindigd ,met de mededeling dat de volgende clubavond op

 8 OKTOBER een wedstrijd avond is ,met als onderwerp STILLEVEN (zoals de oude meesters) meetellend voor de einduitslag van het seizoen 2019/2020. Dus voor de KEI van Westerveld

De inzend datum is uiterlijk dinsdag 6 oktober bij Arnold. fotoclubFcw@gmail.com

                                      Foto’s digitaal niet op Papier

Clubavond. 10 September

Start seizoen 2020/2021

Wegens de maatregelen, ons allen bekend, zijn we het nieuwe seizoen gestart met voldoende ruimte, namelijk in de gymzaal, met een kleine bezetting omdat nog niet alle leden aanwezig waren. 

Wel was er een nieuw lid, Henk Dillen en we heten hem hartelijk welkom.

De voorzitter opende met een aantal mededelingen, waarvan een paar later nog zullen worden belicht. Voor Janneke was er een bloemetje voor haar inspanningen. 

Zoals gepland werd begonnen we met de wedstrijdfoto’s “Vervoer” en “Machines”, die zoals bekend op de rol stonden voor de slotavond die door de coronaregels in mei niet kon doorgaan.

Het aantal inzendingen was karig, te weten 10 en 11 foto’s

De presentatie gebeurde via de beamer en een groot scherm. Voor deze mogelijkheid werd een nieuwe beamer aangeschaft door stichting Welzijn en die voldoet in ruime mate. Het is op deze manier niet wat we gewend zijn, maar het werkt. Arnold had de presentatie goed voorbereid en we konden aan de hand daarvan op het grote scherm een goed oordeel vellen over de foto’s.

De 1e prijs voor “Vervoer” prijs ging naar Koos met een foto van een aantal pony’s met kar en personen op een dijk ergens lang de IJssel. De 2e plaats was voor ons nieuwe lid Henk Dillen met een foto van een schip midden tussen het ijs in Antarctica. Beide ontvingen een cadeaubon en de bij eerste prijs hoorde ook nog een beker.

Bij “Machines” ging de 1e prijs naar Philip met een foto van een gedeelte van een stoomtrein.

De 2e plaats was voor Folkert met een foto van het stoomgemaal in Lemmer en hier ging de beker dus naar Philip en was er ook voor beiden een cadeaubon.

Philip deed als penningmeester voor de laatste keer zijn verslag, wat werd goedgekeurd (het eerder rondgestuurde verslag bleek niet helemaal te kloppen, maar is bijgewerkt). Jan Bijman had al aangegeven wel de volgende penningmeester te willen zijn en hij kreeg even later de administratie overhandigd door Philip. 

Philip, die ruim zes jaar deze taak vervulde, kreeg naast woorden van dank van voorzitter Koos een cadeaubon. 

De avond werd besloten met wat aankondigingen

  1. Er word gezocht naar assistentie voor het organiseren van de uitjes. Dus meld je aan, veel werk is het niet (Henk spreekt uit ervaring).
  2. Op zaterdag 17 oktober hebben we een uitje op kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398GK Blesdijke bij Wolvega.
  3. Om tien uur begint de rondleiding, dus wees op tijd
  4. Omdat de workshops niet door gaan heeft Arnold voorgesteld om een aantal lessen te geven over Photoshop. Zijn voorkeur gaat uit naar (de) middag(en). Interesse? Meld je dan aan bij Arnold. De lessen kunnen december gegeven worden, (er zijn dan geen clubavonden). De locatie wordt bij voldoende belangstelling nog bekend gemaakt .

De volgende club avond had als thema “Regenboog”, maar omdat het erg kort dag is, werd besloten tot thema “Boog”(en dat mag dan natuurlijke een regenboog zijn).

Voor 28 januari 2021 staat themafoto “Stadsgezicht” op het programma, dit wordt gewijzigd in “Stads- of dorpsgezicht”. 

Graag de volgende keer de contributie voldoen bij onze nieuwe penningmeester Jan Bijman, als je dat nog niet hebt gedaan.

Tot 24 september!

Corona virus

Beste lezers

 In overleg met De Wiekslag en onze Fotoclub hebben we besloten, om in september onder aangepaste regels weer van start te gaan.  Start datum en aanvang staan vermeld in het nieuwe programma.

Voorwaarden en regeltjes zullen nader worden toegelicht .

Namens het bestuur een goede vakantie en kom gezond weer terug .

Henk Kleijberg