Clubavond 14 november

Citeren

Om stipt 19.30 uur startten we met onze thema-avond “Lijnenspel”. Na het welkomstwoord en wat mededelingen door de voorzitter werden de ingezonden 22 foto’s op het scherm getoond. De eerste vraag per foto was “wat zie ik?”, zonder daar direct een (waarde)oordeel aan vast te plakken. En dat blijkt toch steeds weer moeilijk te zijn. 

Pas daarna wordt verder gekeken: opdracht, compositie, creativiteit en techniek. Iedereen kon z’n opmerkingen kwijt. 

V.w.b. die eerste vraag: dat daar toch wel enige voorkeur bij zit werd duidelijk omdat er altijd wel uitlatingen worden gedaan als “mooie foto”, of “fraai van kleur”. Het blijft toch best lastig om een neutrale verklaring te geven gebaseerd op een foto die je erg of juist niet zo aanspreekt.

De grote inbreng aan foto’s lijkt aan te geven dat de opzet, zoals die in het begin van het seizoen voorgesteld werd, wel in de smaak valt. We blijven leren….

Na de pauze werden er groepjes gemaakt, waarbinnen gediscussieerd kon worden over de foto’s, die stuk voor stuk weer langs kwamen op het scherm. Voordat de volgende in beeld kwam vulde iedereen z’n waardering in op het formulier. Dat daarin wel grote verschillen in voorkeur zijn spreekt voor zich.

Uiteindelijk kwam er weer een winnaar uit en dit keer waren het er zelfs twee, te weten Lia en Marijke met twee totaal uiteenlopende foto’s. Van harte gefeliciteerd met dit resultaat!

Zaterdag 16 november gaan we het eerste uitje beleven, georganiseerd door Folkert en Koos. Bezoekdoel: de oude kassen in Frederiksoord .

De volgende clubavond op 28 november is het thema “vrij werk”. Iedereen mag max. DRIE foto’s inleveren bij Arnold, op het bekende formaat (1920 op de lange zijde, 300 DPI). Dit mag een serie zijn van drie of op zich staande foto’s, kortom: wat je graag wil laten zien.

Tot 28 november.

Clubavond 31 Oktober

Clubavond 31 oktober 2019

Koos opent, zoals gewoon is geworden, de avond met wat mededelingen.

Folkert organiseert een uitje naar de kassen in Frederiksoord op 16 november a.s., nadere mededelingen volgen. 

Op voorstel van Koos wordt een werkgroep gevormd met als doel creativiteit in fotografie te onderzoeken en definiëren. Want wat wordt daar nu eigenlijk onder verstaan? Lutske, Arnold, Marijke Huib melden zich aan .

Cor biedt aan volgende week een cursusmiddag te verzorgen voor nieuwe leden en wie maar wil om de basisbeginselen van fotografie door te nemen. Daar blijkt wel belangstelling voor te zijn. Hij zal e.e.a. nog in een mail zetten en belangstellenden kunnen zich dan bij hem aanmelden.

Deze avond zijn er twee workshops: een workshop fotograferen in het donker/nachtfotografie, geleid door Huib en macrofotografie, geleid door Henk. We gaan proberen hier wat handigheid in te krijgen en meer te weten te komen over deze leuke vormen van de fotografie. De twee groepen werden ingedeeld naar voorkeur voor het onderwerp en zijn hiermee aan de slag gegaan. Nadien hebben we diverse foto’s op het beeldscherm voorbij zien komen, begeleid door opmerkingen en verduidelijking. De resultaten van beide groepen mogen er zijn. De avond wordt als zodanig geslaagd beschouwd, dat op verzoek besloten wordt dit een volgende praktijkavond te herhalen en dan de groepen te wisselen van onderwerp, zodat iedereen beide workshops heeft gedaan.

De volgende clubavond heeft het thema “lijnenspel”. De datum is 14 november en de foto’s worden weer naar Arnold gestuurd in de bekende afmetingen. Geen naam onder de foto’s of enig ander kenmerk.

Tot 14 november!

Club avond 17 Oktober

Clubavond 17 oktober 2019

De avond werd geopend door de voorzitter. Koos hield een intro en er werd teruggeblikt op de laatste clubavond en de manier van beoordelen . Philip vertelde over een toevallige ontmoeting met ons oud-lid Gerrit Stel. Het gaat met Gerrit redelijk goed en Philip bracht ons Gerrits hartelijke groeten. Hierbij: Gerrit, ook namens ons alle goeds en sterkte.

Na de berichten en mededelingen werd begonnen met de wedstrijd met als opdracht WATER. Er werden ongeveer 20 foto’s ingeleverd en de variatie was weer enorm.

De jurering gebeurde door de leden te verdelen over 4 tafels met een tafelleider. De foto’s bleven liggen op de tafels en de “tafelgroepen” gingen door naar de volgende tafel tot iedere groep alle tafels had bezet en alle foto’s had beoordeeld. 

De jurering word gedaan volgens de nieuwe methode . Het viel niet altijd mee om daar ook de hand aan te houden omdat we toch geneigd zijn om op gevoel te jureren. Maar aan het eind van de jurering werd dan toch een oordeel geveld wat werd ingevuld op het beoordelingsformulier.

De einduitslag word door Cor aan ons meegedeeld via de mail.

De volgende avond is op 31 oktober met twee workshops:

Macrofotografie door Henk

Avondfotografie door Huib

Club avond 3 0ktober

De avond begon met het introduceren van drie nieuwe leden

Cor vertelde waarom er getrakteerd werd, de club bestaat namelijk 30 jaar .We hebben besloten om de 30 jaar extra aandacht te geven door van een ieder een foto te zoeken van zijn of haar op dertig jarige leeftijd, in een digitaal gemaakte foto. Op een later tijdstip word deze dan getoond op een club avond, ook word de ketting foto op het eind van het seizoen gewijzigd van onderste boven naar het thema 30 .We spreken nog af wanneer deze getoond worden.

Er werd besloten dat de workshops op 31 oktober worden gehouden met twee onderwerpen namelijk macro fotografie en buiten/donker fotografie op de eerste clubavond 17 oktober word bekend hoe en wie en waar .

Folkert heeft zich gemeld om de uitjes te gaan verzorgen en wensen hem veel inspiratie toe. Wie wil hem assisteren?.

In het dagelijks bestuur heeft Huib zitting genomen en daar zijn we zeer blij mee, omdat we dan nog beter in staat zijn van zijn kennis gebruik te maken .

Vervolgens werden de thema foto’s besproken. De foto’s werden getoond op het scherm en werd volgens de nieuwe methode besproken ,vervolgens werd er door eerdere afspraak een 1ste 2de en 3de foto gekozen die dan als beste thema foto van de avond naar voren komt

De derde plaats is voor Emma

De tweede Gerrit

de 1ste is Lia

Proficiat allemaal met dit resultaat.

De volgende club avond is een wedstrijd avond en het onderwerp is WATER in de exacte vorm en onderwerp

de foto dient afgedrukt in een passe-partout te worden ingeleverd op een formaat van

20 x 30 zonder naam of kenmerk

de volgende club avond is op donderdag 17 oktober

Graag tot ziens

Clubavond 19 September

Koos bracht wat veranderingen ter tafel en hier werd over gediscussieerd. Hierover hadden we al e.e.a. toegestuurd gekregen. Eén daarvan betreft de opzet van het beoordelen van de foto’s. In het nieuwe seizoen gaan we meer gestructureerd naar de ingebrachte foto’s kijken. Cor heeft e.e.a. op praktische, gesealde kaarten samengevat, wat ons gaat helpen om in de juiste volgorde de beoordeling in praktijk te brengen: beschrijving van de foto, de analyse, de interpretatie en de waardering. We zullen ook een simpeler puntenwaardering gaan hanteren op 3 punten: inhoud, compositie en techniek.

Ook wordt er een aantal wisselingen doorgevoerd met betrekking tot het bestuur. Arnold is nu uit de programmacommissie gestapt en werd met een cadeaubon bedankt voor zijn inzet en inbreng. Hij blijft wel het “instuurpunt” voor onze foto’s en zal ze dus ook blijven presenteren op de clubavonden.

Marijke neemt zijn taak over en wij wensen haar hierbij wijsheid en creativiteit toe! 

Henk heeft aangegeven de uitjes niet meer te verzorgen naast de andere taken die hij nog heeft, en dus wordt voor hem een vervanger gezocht. Er gingen nog geen handen in de lucht, maar hopelijk meldt iemand zich nog aan. Dus mensen, geef je op! En wie ideeën heeft voor een foto-uitje: lever ze vooral in om de uitjes voort te kunnen zetten.

Philip, onze penningmeester heeft ook aangegeven te willen stoppen en een plaatsvervanger heeft zich ter plekke gemeld: Jan zal deze taak m.i.v. het volgende seizoen op zich nemen. Fijn, Jan!

In het programma voor het komende jaar zijn wat kleine veranderingen aangebracht. Er zullen dit seizoen drie wedstrijden zijn en op de slotavond, zoals gebruikelijk, zullen twee wedstrijdfoto’s worden ingebracht. Ook zullen er dit seizoen diverse thema-avonden zijn.

De foto’s voor de wedstrijden zullen alleen op papier in de maat 20×30 worden ingeleverd en op de slotavond op formaat 30x40cm in lijst. Een vierkante foto dient dan te zijn aangepast op de grootte van de lijst die 40x50cm is.

Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld en daarmee is een aantal van 25 leden bereikt. Besloten is dat dit het maximale aantal is en dat vanaf dat punt een wachtlijst zal worden gehanteerd.

Na de pauze hebben we het nieuwe beoordelingssysteem op een aantal foto’s uitgeprobeerd

Het was even onwennig, maar na een aantal foto’s ging het al wat beter. “Inslijten” is het devies om deze methode te kunnen vasthouden.

Tot dan! 

Volgende clubavond: 3 oktober, 19.30 uur en dan is het een thema-avond, met als onderwerp SILHOUET. Eén foto naar Arnold sturen in het bekende formaat, uiterlijk de dinsdag vóór de clubavond.

club avond 21 maart 2019

Clubavond

Deze avond was gereserveerd voor dhr. Jan Mensink met zijn bijzondere verhaal over de Maatschappij van Weldadigheid. Het werd verteld aan de hand van veel mooie foto’s. Hij heeft ruim meer dan 3 decennia voor de Maatschappij gewerkt, waarvan bijna 25 jaar als directeur. 

“Zoek de verschillen” leek de rode draad te zijn bij de foto’s én bij zijn ontwikkeling als fotograaf. We zagen foto’s van hoe een huisje of een ander gebouw er eerder uit zag, gevolgd door een foto van hoe het is geworden nadat het was gerenoveerd en helemaal aan de moderne tijd is aangepast, ook op het gebied van duurzaamheid. Het hoe en waarom werd op plezierige wijze verteld door Jan.

Ook zagen we een serie sneeuwfoto’s. Jan wilde diverse plekken in de kolonies graag met een flink pak sneeuw vastleggen en heeft dat ook gedaan, maar de lucht was grijs. De volgende dag was er zon en blauwe lucht en hij realiseerde zich dat dit veel mooiere plaatjes zou opleveren: hij maakte met zijn camera opnieuw een ronde. We zagen dezelfde huisjes en andere plekken, eerst met grijze lucht en de volgende met zon. Wat een wereld van verschil! 

Het fotograferen heeft hem te pakken gekregen, want hij liet ons ook nog een (kleine) selectie ( van de ca. 6000!) foto’s zien van een fotoreis die hij heeft gemaakt in Nieuw Zeeland. Niks op “automatisch”! Hier mocht vanaf de eerste dag alleen nog op standje M worden gefotografeerd en dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd.

Jan besloot de avond met een korte promotie van zijn jubileumboek “Droom en weldaad”. Het behelst de geschiedenis vanaf de oprichting in 1818 tot nu van de Maatschappij van Weldadigheid.  Hij heeft dit gemaakt in samenwerking met anderen. We kregen er een veelbelovende indruk van. (Bij inschrijving tot eind maart € 5,– goedkoper te krijgen.) 

Het was een mooie en interessante avond, waarop we ook nog wat hebben bijgeleerd over de Maatschappij van Weldadigheid, erg de moeite waard!

De volgende clubavond, op 11 april a.s., is alweer de slotavond met de uitreiking van “De Kei” en 2 wedstrijden. Nadere info volgt nog. Tot dan!

Club avond 14 maart

 

Een druk bezochte wedstrijdavond, met als onderwerp “Kerktoren(s) in Nederland”, werd geopend met een verslag uit de ziekenboeg door enkele leden . De berichten waren wisselend en niet altijd even vrolijk. Wij wensen de zieke leden dan ook van harte beterschap en sterkte. 

Over Gerrit Stel werd o.a. verteld dat hij meer last heeft van vermoeidheid en pijn en dat inmiddels duidelijk is dat de vorige clubavond helaas de laatste was die hij heeft kunnen bezoeken. Hij geniet gelukkig nog van diverse dingen, maar van het veld ingaan met z’n fotospullen heeft hij jammer genoeg afscheid moeten nemen. Iedereen wenst hem het allerbeste en veel sterkte. We houden contact.

De wedstrijd

Er was een flink aantal foto’s ingestuurd en gezien de inzendingen bleek het niet een gemakkelijk onderwerp.

Compositie, kleur en onderwerp gaven aan dat er het nodige puzzelen aan te pas is gekomen.

Dat er in Nederland veel kerken staan is bekend en de variatie hierin is enorm. Dat er in de streek waar wij wonen ook nog genoeg te ontdekken is op dit gebied staat buiten kijf.

De foto’s werden 2 keer geprojecteerd op het scherm voor een eerste indruk en om alvast aantekeningen te kunnen maken. Hierna gingen we in groepjes van vier de foto’s bespreken tijdens de 3de keer projecteren, waarbij iedere foto uiteraard langer in beeld bleef. Daarbij werd individueel het aantal punten bepaald en genoteerd op de beoordelingsformulieren, waarna die werden ingeleverd.

Na de pauze werden de foto’s weer op het scherm bekeken, waarbij de maker zich bekend maakte en er iets over vertelde. Een ieder kon er kort een mening over geven.

De evaluatie van de club werd ook behandeld, met name de wedstrijdvorm.

Besloten is dat er het volgend seizoen 3 wedstrijden zullen zijn en dat de foto’s weer afgedrukt, in formaat 20×30 cm, worden ingeleverd. Daarnaast kunnen ze ook digitaal worden ingestuurd, zodat we de resultaten kunnen vergelijken.

Voor de slotavond blijft het zoals het was: 2 wedstrijden, waarvoor foto’s worden aangeleverd in formaat 30×40 cm met passe partout in een metalen lijst van 40×50 cm.

Volgende clubavond

A.s donderdag 21 maart is er een lezing over de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

Deze word gegeven door dhr. Jan Mensink, waarbij hij ingaat op de foto ’s en hoe hij ze heeft gemaakt. Ook laat hij een aantal foto’s zien van zijn reis door Nieuw Zeeland.

Graag tot ziens op deze avond.

Clubavond 28-02-2019

Bij een zeer kleine opkomst is ingegaan op de voorlopige uitslag van het evaluatie-overleg en de inbreng van de leden.

Omdat zoveel mensen wegens ziekte of andere redenen niet aanwezig waren, zijn er geen belangrijke beslissingen genomen.

De volgend avond, op 14-03-2019, willen we beslissingen nemen, dus: komt allen! Dan gaan we de evaluatie in een beslissend stadium brengen en worden er knopen doorgehakt.

Deze avond werd vervolgd door een uitleg van Huib Blanken over het stapelen van foto’s (stacking), met daarbij uitleg hoe je deze kunt bewerken in Lightroom en Photoshop.

Een leerzame avond met zeer mooie foto’s die door het stapelen geheel scherp zijn, wat bijzonder goed uitkwam op het grote scherm.

De volgende clubavond is er ook weer een wedstrijd, “Kerktoren(s) in Nederland”. 

De foto’s dienen, in het bekende formaat, op 11 maart in bezit te zijn van Arnold.

Tot donderdagavond 14-03-2019.

Club avond 21 Februari

Een gezellige clubavond met vele, en ook mooie foto’s!

Ondanks de griepepidemie was er een goede opkomst. Vijftien leden hadden hun foto’s opgestuurd, die Arnold weer vakkundig in zijn mapjes geplaatst had, waardoor hij ons de foto’s weer vlot kon tonen. Bij enkele foto’s namen we wat meer tijd voor een goede bespreking/analyse en vervolgens interpretatie/waardering.
Aangezien niet iedereen er was, gaan hierbij nogmaals de mededelingen:
– Lutske en Henk lieten weten dat het uitje naar het spoorwegmuseum in  Utrecht zeer geslaagd was. Henk is inmiddels al weer bezig met het volgende: Stadskanaal.
– er wordt nogmaals gewezen op de mooie fototentoonstelling in Emmen ( De Fabriek ) van de fotoclubs van Drenthe en Vechtdal die aangesloten zijn bij de landelijke Fotobond.
– en op de fototentoonstelling “Verlaten schoonheid”in Deventer. ( wo-zo; Brink 16, 7411BR)
– Arnold stelt voor om ons jaarprogramma met twee avonden te verlengen, aangezien we
    nu al behoorlijk vroeg stoppen. Iedereen gaat akkoord. Nadere info volgt.
– De voorzitter vergat te wijzen op ons thema “Kapot”; je foto sturen voor 15/3
  naar Emma.
– A.s donderdag staan twee onderdelen op het programma:
a. vervolg evaluatie ( de stukken volgen)
b. stapelen o.l.v. Huib, die meldt dat een camera (+statief) mag, maar hoeft niet
Graag tot dan,
Koos.

Club avond 21-28 februari

Club avond 21 februari

Afgelopen club avond was een zeer geslaagde avond de opdracht was lange sluitertijden. Dat iedereen zich hier op, elk zijn eigen wijze, invulling aangaf kwam zeer duidelijk naar voren.De variatie was dan ook zeer groot. De winnaar werd uiteindelijk Arnold met zijn reuzenrad.

De komende clubavond is een vrije opdracht (eigen werk) Dit komt in de plaats van de eerder geplande staking avond (maar wegens afwezigheid van Huib) Is deze verplaatst naar 28 februari.

Dus geef aan Arnold door wie er mee doen ,dan kan Arnold  plannen hoeveel foto ’s iedereen kan insturen.

Als de winnaars van de afgelopen foto wedstrijd de foto’s naar Henk sturen, kunnen ze geplaatst worden op de website.

Tot op 21 februari