Club avond 18 Oktober

Afgelopen clubavond, 4 oktober, werd druk bezocht en de meeste leden hadden hun laptop meegenomen. Het onderwerp was “kleur overzetten naar zwart/wit” met Photoshop (Elements) en Lightroom. Het eerste werd behandeld en uitgelegd door Arnold en het 2de door Henk. Er werd druk overleg gepleegd en er was tijd om onderling ’s even bij te praten. De avond was dan ook snel om.
Voor leden die graag een uitleg willen: zoek even contact met degene die het onderwerp behandelde.

De volgende clubavond op 18 oktober a.s. is ook een praktijkavond: het onderwerp is dan “belichtingstechnieken”.
Er zal worden ingegaan op de diverse soorten van belichting. Flitser (al dan niet op camera aanwezig) en diverse hulpmiddelen ( ringflitser voor macro, reflectieschermen, etc.) komen aan de orde. Denk ook aan de stand van diafragma, sluitertijd en ISO-waarden. Neem dus vooral je camera (en flitser) mee. Ook een statief kan handig zijn om wat praktijkoefeningen te doen. Cor verzorgt deze avond.
Ook wordt er deze avond aandacht besteed aan de kwaliteitseisen betr. het in te leveren digitale materiaal.
Alvast veel leermomenten toegewenst.

De avond zal worden geleid door Wil

Beste leden

Aanstaande 4 oktober is onze eerstvolgende  clubavond, deze keer een praktijkavond.
We behandelen dan het veranderen van kleurenfoto’s naar zwart/wit-uitvoering. Later in het seizoen is dat de opdracht voor een wedstrijdfoto.
Neem je laptop mee zodat kun je aan de hand van het grote scherm kunt meewerken aan je eigen foto.
De praktijkoefening wordt gedaan in Photoshop (elements) door Arnold en in Lightroom door Henk. 
De avond wordt voorgezeten door Wil Kooiman. Eventuele nieuwtjes en berichten worden aan het begin van de avond besproken .
Heb je nog vragen of suggesties? Geef ze door aan de interimvoorzitter, zodat ze die avond aan de orde kunnen komen.
Voel je je geroepen om een van de functies (voorzitter of secretaris) te vervullen, maak dat dan vooral kenbaar (veel werk is het niet).
Met  vriendelijke groet 

Henk Kleijberg

Beste leden

 

Op 20 september 19.30
is onze volgende clubavond
het thema  wedstrijd “VRIJ ONDERWERP
de foto’s worden beoordeeld op de oude manier, dus afgedrukt.
De volgende wedstrijd zullen de foto’s geprojecteerd worden op het scherm .
Dan moeten de foto’s uiterlijk 48 uur voor aanvang club avond bij Arnold zijn ingeleverd.
Deze avond word voorgezeten door Philip

De avond begint met wat er op tafel komt.
Er word nog naarstig gezocht naar een secretaris.
Dus belangstelling meld je aan bij de dienstdoende voorzitter

 

club avond 6 september

Beste fotografen en -gravinnen,

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en we beginnen op 

                          6 september om 19.30 uur

Alleen voor deze 1e avond heb ik het voorzitterschap op me genomen.

Zoals bekent hebben we na een aantal jaren onder een prima leiding van onze oud voorzitter Wil, helaas deze functie voor het komende seizoen niet kunnen invullen. Ook een secretaris ontbreekt.

Op de laatste bestuursvergadering in het voorjaar hebben

 Philip (penningmeester), Arnold (programmacommissie), 

Henk (programmacommissie) en 

Cor (wedstrijdcommissie)

afgesproken een aantal taken op zich te nemen voor het komende seizoen tot er een nieuwe voorzitter en/of secretaris is gevonden.

Dit willen en kunnen we niet alleen.

Daarom een dringend verzoek om nog een paar vrijwilligers, die met toerbeurt de clubavonden willen voorzitten, zodat het programma volgens planning kan worden uitgevoerd.

Ook een paar leden die ons met diverse eenvoudige werkzaamheden kunnen helpen zijn welkom.

Jullie kunnen je nu al opgeven bij Cor, maar op de 1e clubavond mag dat ook.

Lever een bijdrage om deze fijne club draaiende te houden.

Volledige informatie over alle werkzaamheden zullen we op 6 september bespreken.

Wat betreft het programma voor deze 1e avond; na deze ledenvergadering hopen we na de pauze nog wat fotowerk van de leden te laten zien op onze TV.

De penningmeester het prettig vindt als de contributie op de eerste avond betaald wordt. het contributie bedrag is € 40,-  per jaar.

Lever dus ruim voor deze datum wat recent gemaakt digitaal materiaal in bij Arnold en maximaal 5 foto’s per lid. 

Foto’s op de clubavond aangeboden worden niet in behandeling genomen.

Gezien het belang van deze avond hoop ik dat jullie allemaal aanwezig zullen zijn.

Cor.

 

Slot Avond

Beste fotovrienden (m/v),

Na een actief jaar voor de fotoclub, nadert de slotavond: op donderdag, 26 april 2018 op ons gebruikelijke tijdstip, vanaf 19.30 uur tot ca 22.00 uur.
Ik wil alle leden uitnodigen om, samen met hun partners, deze feestelijk aangeklede slotavond bij te wonen en mee te doen aan de expositie en de beoordeling van onze laatste wedstrijdfoto’s met het thema “Oude deur” en ‘Avondfotografie”.
Wat betreft de wedstrijd: alle leden worden uitgenodigd voor elk van de twee genoemde thema’s een (1) foto in te brengen, formaat foto 30 bij 40 cm, in fotolijst van 40 bij 50 cm met passe-partout. De kleur van het passe-partout is vrij. Om het een en ander goed te kunnen voorbereiden, verzoek ik jullie je foto’s op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur in te (laten) leveren bij de Wiekslag. Mocht je zelf niet kunnen op dat tijdstip, regel dan zelf iets met een andere clublid. Het ophangen en exposeren van de foto’s kost wat tijd, dus hou je a.u.b. aan dit inlevertijdstip. Mocht je ruimte zien wat te helpen bij de inrichting van de zaal, je bent van harte uitgenodigd om die middag een steentje te komen bijdragen, liefst vanaf ca 15.00 uur.

Uiteraard wordt deze avond een korte terugblik gegeven op het afgelopen jaar en al onze avonturen daarin. Daarnaast zal de winnaar van onze felbegeerde wisseltrofee, de “Kei van fotoclub Westerveld” aan onze seizoenwinnaar worden uitgereikt. Het is weliswaar een wisseltrofee, maar de naam van de winnaar wordt toch maar vereeuwigd op de sokkel van ons “Kei”. Na de beoordeling volgt ook de prijsuitreiking van de winnaars in de twee Thema’s. Kortom: het wordt weer een feestelijke avond.
Natuurlijk, het gaat niet om het winnen maar vooral op een zinvolle en geïnspireerde manier met ons aller hobby bezig zijn. Maar winnen, zeker op een avond als deze, is wel erg leuk.

Ik hoop van harte jullie a.s. donderdag te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,

Wil Kooiman

Club avond 12 april

Beste Fotovrienden.

Het einde van het seizoen nadert!  Natuurlijk is ieder van ons bezig de slotavond voor te bereiden rond de afgesproken twee onderwerpen, namelijk “oude deur” en   “avondfotografie” . Maak van elk van deze twee onderwerpen  een mooie foto,  die je laat afdrukken op formaat 30 bij 40 cm en die je vervolgens ingelijst op het formaat 40 bij 50 cm inbrengt.

Maar we hebben nog een, naar ik hoop, leerzame avond te goed: de workshop waarbij met table topfotografie foto’s gaan maken van producten, sieraden (ook goed voor je inboedelverzekering als je daarvan foto’s hebt), kunstobjecten e.d.  Ik nodig jullie uit aan deze avond, op donderdag 12 april a.s. vanaf 19.30 uur deel te nemen. Neem daarom allemaal je camera met geschikte lenzen mee, natuurlijk incl. statief en geschikte objecten. Op donderdagmiddag zullen we  (Arnold, Cor, Henk en ondergetekende) een aantal opstellingen voorbereiden, waarmee de leden in de avond aan de gang kunnen.

Vanuit de club wensen we Gerrit Stel, die deze week de aangekondigde operatie zal ondergaan, veel sterkte toe en een heel spoedig herstel. We leven met hem mee.

Vriendelijke groet,

Wil Kooiman.

Clubavond

Beste fotovrienden,

Na de inspirerende lezing van Philip Friskorn tijdens onze vorige clubavond, gaan we weer over tot de orde van de dag. Echter niet dan nadat we geconstateerd hebben dat een lezing als deze zeer de moeite waard is en inderdaad een bron van inspiratie en drang tot navolging oproept. Philip gaf naar mij al aan dat hij graag nog een keer terugkomt voor een van zijn andere lezingen.
Vandaag (donderdag, 15 maart a.s.) houden we onze vijfde en laatste onderlinge wedstrijd van dit seizoen. Het gaat erom spannen,  want de onderlinge verschillen aan de top van de scoringslijst zijn klein en er kan dus nog van alles gebeuren. Voor deelnemers: je weet dat de “Kei van de fotoclub Westerveld’ gaat naar die clubgenoot, die op basis van 4 (vier) wedstrijdscores (de laagste van de reeks van 5 vervalt) het hoogst aantal punten heeft behaald. Zijn of haar naam wordt daarbij vereeuwigd op de sokkel van onze kei.
Het onderwerp van vandaag is “Keukenactiviteiten.” Best een lastig onderwerp, dat ook weer heel divers kan worden ingevuld. Bijv. met een foto van de bezigheden in de keuken, waarbij menig fotograaf met een koksmuts op “betrapt” is. Maar het kan ook een foto zijn van het resultaat van die activiteiten en dan schuiven we meer in de richting van de “productfotografie.” Hoe het ook zij: ik denk dat we soepel moeten oordelen over de mate waarin de ingeleverde foto (weer ca 20 bij 30 cm)  aansluit bij de opdracht.
Ik wil deze avond ook even inventariseren hoe we gevorderd zijn met de fotoreeks rond het getal “13”. Daarnaast is het goed even te overleggen over de voorbereiding voor ons eerstvolgend programmaonderdeel “table top: productfotografie en sieraden. ” op donderdag 12 april 2018.
Daar zullen we wat nadere werkafspraken voor gaan maken tijdens deze clubavond.
Hedenmorgen bereikte mij nog het verzoek, of wij (als club) ons beschikbaar willen stellen om op 21 maart a.s. de verkiezingsavond in het stadhuis in Diever te fotograferen. Ik zoek dus enkele clubleden, die bereid zijn daar hun fotografische diensten te verlenen.

Ik hoop jullie allemaal te mogen begroeten op deze avond, die begint om 19.30 uur en doorloopt tot ca 22.00 uur.
Vriendelijke groet,

Wil Kooiman, voorzitter
P.S. Het is en blijft heel vanzelfsprekend, dat je bij verhindering dit even aan mij doorgeeft. Van dat dat ik denk dat ik het daar nu niet meer over hoef te hebben.

Club avond 1 maart

Beste Fotovrienden.

Na onze clubavond met als thema “vogelperspectief”, mogen we uitzien naar een interessante lezing van een veelzijdige fotograaf uit onze regio, Philip Friskorn.
Op basis van de verschillende mogelijkheden voor invulling van deze lezing, is ervoor gekozen een Scandinavische avond van te maken. Het onderwerp van deze lezing zal zijn:
“Nordic, Wildernis op het dak van Europa”.
Ik nodig alle leden hierbij uit deze interessante lezing van een enthousiaste natuurfotograaf bij te wonen.
We beginnen weer om 19.30 uur en ook nu zal de avond duren tot ca 22.00 uur. Vanaf ca 19.00 uur staat de koffie klaar.
Omdat vorige week gebleken is dat onze website en de aanmelding daarvoor voor verschillende leden nog enkele problemen geeft, zal ik deze keer deze uitnodiging ook nog per mail naar alle leden sturen.
Je weet: bij verhindering graag even ene berichtje aan mij.

Vriendelijke groet en tot donderdag 1 maart a.s.
Wil Kooiman,

Voorzitter FC Westerveld.

Clubavond 15 februari 2018

Beste fotovrienden en -vriendinnen.
Op donderdag, 15 februari 2018 vervolgen wij onze onderlinge fotowedstrijdenreeks met het thema “Vogelperspectief.” Na het eerdere “ kikkerperspectief” een vrij logische aanvulling op ons wedstrijdprogramma.
Hopelijk is de term “Vogelperspectief” niet weer aanleiding tot verschillende interpretaties van wat daaronder moet worden verstaan. Toch voor alle zekerheid:
In de fotografie spreekt men over een foto genomen in vogelperspectief wanneer het standpunt zich hoger dan het onderwerp bevindt. De fotograaf kijkt op zijn onderwerp neer waardoor het onderwerp kleiner lijkt dan het in werkelijkheid is. Met deze brede omschrijving moeten we dus uit de voeten kunnen, dacht ik zo.
“noot redactie: zie ook de pagina Tips van deze website”
We werken weer in kleinere bespreekgroepen en de beoordelen weer individueel. De foto’s worden aan de achterkant voorzien van de technische fotografische gegevens, maar zonder naam ingebracht.
Ik maak tevoren weer een groepsindeling, zodanig dat we ook deze keer weer groepjes krijgen die anders zijn dan de vorige keer.
De avond begint weer om 19.30 uur en duurt tot ca 22.00 uur.
Vanwege de te maken groepindeling is het extra belangrijk dat je, indien verhinderd, je dit tevoren even aan me laat weten.
Vriendelijke groet,
Wil Kooiman,
Voorzitter/secretaris FC Westerveld.

Club uitje

FOTO-UITJE

Op zaterdag 24 februari a.s. gaan we de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest  bezoeken (zie hun website voor meer info en adres).

We zijn hier al eerder geweest, maar gezien het afvallen van 2 andere mogelijkheden voor foto-uitjes is toch hiervoor gekozen. Bovendien: binnen en dus niet weersafhankelijk.

We verzamelen om 10.00u op de parkeerplaats (bij slecht weer: binnen). Uiteraard bepaalt ieder zelf hoe lang hij/zij wil blijven.

Gezien de variatie aan foto-onderwerpen in de Orchideeën Hoeve hopen we op veel deelnemers.

Tot dan!

Klik hier