Corona virus

Beste lezers

 In overleg met De Wiekslag en onze Fotoclub hebben we besloten, om in september onder aangepaste regels weer van start te gaan.  Start datum en aanvang staan vermeld in het nieuwe programma.

Voorwaarden en regeltjes zullen nader worden toegelicht .

Namens het bestuur een goede vakantie en kom gezond weer terug .

Henk Kleijberg

 

Clubavond 5 maart

Het was een volle bak afgelopen donderdagavond: veel leden en ook veel ingezonden themafoto’s “dierenportret”. 22 Foto’s passeerden de revue na het inleidend woord van de voorzitter.

Dat het toch altijd moeilijk blijkt te zijn om aan de opdracht te voldoen, bleek ook deze avond. Het thema “dierenportret” kwam maar in een gedeelte van de foto’s echt tot uiting. Hierdoor waren de waarderingen niet optimaal en dat is altijd jammer.

De foto’s werden op het grote scherm in twee fasen bekeken: eerst eventjes snel voor een eerste indruk en daarna met beperkt commentaar.

Vervolgens gingen we in groepjes over tot de beoordeling, die we op de waarderingslijstjes konden invullen om tot de beste 3 foto’s te komen. Dat de foto’s op grotere afstand toch iets anders overkomen, dan wanneer je er dicht bij zit viel meerdere leden op. Misschien moeten we de kijkafstand een volgend keer iets verruimen. Op zich lag de kwaliteit van de foto’s wel op een mooi peil.

Na de beoordelingen werd er nog gewezen op de volgende punten.

  • Op 2 april starten we met aandacht voor creativiteit en om daar ruimte voor te hebben begint de avond dan om 19.00 uur.
  • 16 april: evaluatie van dit seizoen i.v.m. het invullen van het programma voor het nieuwe seizoen 
  • 7 mei: presentatie van het programma 2020/2021

Dus: ideeën graag doorgeven via mail bij de programmacommissie of op de clubavonden.

De volgende clubavond, 19 maart a.s., is er weer een wedstrijd. Het thema is “stilleven als de oude meesters”.

Succes en tot dan.

club avond 9 januari

Club avond 9 januari

Nadat iedereen elkaar een goed 2020 gewenst had en de mededelingen door Philip, als vervanger van Koos, gedaan waren, startten we met het beoordelen van de wedstrijdfoto’s met als onderwerp “KLEIN”.

Er zijn 19 foto’s ingeleverd en de creativiteit was erg leuk en uiteenlopend.

De foto’s werden eerst allemaal bekeken en daarna zijn er vier groepjes geformeerd die de foto’s die op tafels lagen bediscussieerd en beoordeeld hebben.

De foto’s bleven op de tafels liggen en de groepjes wisselden steeds van tafel tot iedereen alle foto’s had beoordeeld. Halverwege werd er een koffie pauze gehouden. Na de laatste ronde werden de beoordelingsbriefjes verzameld en bij Cor ingeleverd.

Door de Wiekslag werd een consumptie aangeboden ter gelegenheid van het nieuwe jaar, waarvoor onze dank. 

Hierna werden de foto’s getoond en werd de fotograaf bekend gemaakt, die nog e.e.a. kon toelichten.

De uitslag krijgen we via de mail te horen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, door Philip in zijn eigen onnavolgbare stijl geleide avond.

De volgende avond, op 30 januari, is er een workshop, met weer de onderdelen “avondfotografie” en “macro” geleid door Henk en Huib. De bedoeling is dat de groepen van de eerdere zelfde workshop gewisseld worden. Dus de (binnen)macro-groep van eerder gaat avondfotografie buiten doen  en omgekeerd. Statief en eventueel macrolens meenemen. Ook onderdelen voor de macro zijn welkom. Iedereen veel plezier bij de onderdelen!

Kees Vingerhoets heeft een op vouwbare passe-partout met daarin fotohoekjes waarin je de te tonen foto kunt plaatsen. Deze is te koop bij: 

Lijstenmakerij KOOLMEES 

Vijverlaan 2

7975BX Uffelte

De prijs ligt rond de € 23.=  voor twee passe-partouts.

Graag tot 30 januari!

clubavond 9 januari 2020

 

Beste leden

Begin ik met iedereen een   gezond en fotorijk 2020 te wensen.

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….