Clubavond 1 december 2022

Nadat Koos de avond opende kwam hij met de volgende mededelingen:

  • Er waren 5 afzeggingen voor vanavond
  • 13 leden hebben in totaal 19 foto’s ingestuurd voor vanavond
  • Op 8 december staat in de middag het bezoek aan het drukkerijmuseum in Meppel gepland. Koos noemt de namen van degenen die zich hebben opgegeven en er komt nog iemand bij (hij zal het aantal doorgeven aan het museum). We krijgen nog een mail over de bijzonderheden
  • Even ter herinnering: de clubavond van 5 januari is verzet naar 12 januari a.s.
  • Er is een werkgroepje (Henk D., Marijke, Hans en Koos) dat zich heeft gebuigen over fotobesprekingen. Zie de voorstellen in een vorige mail. Als iemand nog wat wil aandragen  dan graag even op de mail naar Koos. Op de volgende clubavond worden de voorstellen besproken. 

Hierna geeft hij het woord aan Philip. Die heeft de vraag gekregen of de fotoclub een film zou kunnen maken over domotica (met technologische middelen zorg op afstand bieden) om in beeld te brengen hoe dit werkt en wat de mogelijkheden zijn. Er zijn een paar huizen in zuid-west-Drenthe waar gefilmd en gefotografeerd is.  Ook van foto’s kan een film worden gemaakt. Een paar mensen willen wel meewerken/-denken. Philip zal dit doorgeven en er op terugkomen of en hoe dit verder vorm gegeven kan worden.

Het thema van vanavond: “lachen/plezier”. Ook vanavond wordt weer niet een “beste foto” gekozen. Een scala aan foto’s kwam langs. Wat is er goed aan, wat kan beter. Alle facetten werden besproken. Het werd weer ’s duidelijk dat je (zeker voor zo’n onderwerp) bij straatfotografie meestal geen tijd of ruimte hebt om aandacht te kunnen besteden aan zaken als standpunt, belichting, compositie e.d.: je ziet iets en moet meteen “schieten” anders is het moment voorbij. Bij diverse foto’s bleek dat croppen een sterker beeld geeft, waarbij overigens wel de relatie met de omgeving duidelijk moet blijven, omdat de foto anders geen verhaal vertelt.

Na de pauze noemt Koos nog de geplande expositie in Over Entinghe in Dwingeloo. Omdat dit in januari gaat gebeuren, wordt ons gevraagd om op 15 december 2 foto’s mee te nemen (30×40 met passe partout in aluminium lijst van 40×50) of naar Cor te brengen. Cor biedt aan om weer vergrotingen gezamenlijk laten afdrukken. Stuur ze dan z.s.m. naar Cor (niet in RAW).

Aan het eind van de avond vraagt Jannie of er nog iets op papier komt over het onderwerp van vorige keer (fotograferen met smartphone), omdat zij er die avond niet bij was. Reactie Jan: “alles op z’n tijd”, komt dus voor elkaar, maar kan nog even duren.

Volgende clubavond: 15 december a.s., onderwerp “vrij werk” (max. 3 foto’s insturen) en het onderwerp “foto’s bespreken” zal ter tafel komen.

Tot dan!

Renny.

Clubavond 3 maart 2022

Een klein groepje mensen had belangstelling voor de workshop op deze avond: het stapelen van foto’s (“stacking”).

I.v.m. afwezigheid van de voorzitter nam Cor de honneurs waar en hield een korte inleiding over het onderwerp en de programma’s die voor deze manier van fotograferen beschikbaar zijn.

Cor had een mooie opstelling gemaakt met 4 werkplekken.

Er werd door de aanwezigen geprobeerd de foto’s te maken om te gaan stapelen. 

Hierbij werden 2 manieren gehanteerd: door het scherpstelpunt niet te veranderen, maar de lens (lees: camera) te verplaatsen (via een slede), de werkwijze van Henk. Óf de camera op dezelfde plek laten staan en handmatig met de scherpstelring steeds een miniem beetje verder op het onderwerp scherp stellen, de werkwijze van Cor. 

Bepaald niet gemakkelijk om te doen! Maar uiteindelijk kwamen er mooie resultaten op het grote scherm tevoorschijn.

Arnold had een speciaal programma dat van een hele serie gemaakte foto’s één foto maakt waarop het onderwerp van voor naar achteren scherp is. Althans, vaak het meeste er van, want juist op het grote scherm was goed te zien op welk punt het onderwerp niet helemaal scherp was. Wat tot de conclusie leidde dat méér foto’s met nóg kleinere afstandjes tussen de scherpstelpunten beter is. 

Om half tien kwam er een einde aan een leerzame avond en we kunnen terugkijken op een ongedwongen en gezellige avond. Cor, bedankt voor je werk hiervoor!

De volgende clubvond is op 17 maart, met als thema “hijskranen in een haven”. Tot dan!

Namens het bestuur

Henk Kleijberg

Clubavond 27 januari 2022

Na de laatste keer in november 2021 bij elkaar te zijn geweest en het uitje naar Ecokathedraal in Mildam konden we weer in de zaal terecht en de avond werd dan ook goed bezocht.

Het thema van de avond was “Stads- of dorpsgezicht, het zicht op afstand”. 

Dat afstand een ruim begrip is kwam tot uiting in de foto’s, die over het algemeen van goede kwaliteit zijn. Zoals altijd werden de foto’s in drie ronden getoond en in de tweede ronde bleven ze langer op het scherm om ze te beoordelen. Zoals dat gaat zijn de meningen verdeeld en dat maakt de avond alleen maar leuker omdat iedereen een foto toch zijn eigen visie op een foto heeft. Na de pauze werden de foto’s in de derde ronde getoond, maar nu met naam en eventuele opmerkingen van de maker en een ieder kon zijn/haar mening geven. 

Uiteindelijk kwam er een beste foto uit en die was gemaakt door Gerard: zijn zicht op Blokzijl. Dit dorpje stond overigens behoorlijk in de belangstelling deze avond. De tweede was de foto van Caroline, en gevolgd door Lutke en Koos, die de derde plek deelden. 

Al met al een geslaagde avond, waarop we weer als club konden samenzijn. De voorzitter heeft voorgesteld om nog een tweetal uitjes te doen en er komt een aanpassing op het programma (de wedstrijd met als thema “Emotie” wordt verplaatst naar 28 april, waar eerder “Vrij werk” stond gepland). Over de bezoekdoelen van de uitjes krijgen we nog nader bericht.

De volgende clubavond is op 3 februari met als onderwerp “Vrij werk”. 

De foto’s, max. 3 stuks, worden zoals gebruikelijk gestuurd naar Arnold (fotoclubfcw@gmail.com) in de gewenste grootte (langste zijde 1920 dpi x 300dpi, hogere kwaliteit is ook prima).

Namens het bestuur 

Henk Kleijberg

Clubavond 4 november 2021

Met een mooie opkomst van veel geïnteresseerden in druppelfotografie konden we na de corona check naar binnen om ons te storten op de workshop. 

Na een korte uitleg van Cor konden drie mensen tegelijk aan druppelfotografie bezig gaan. De installatie die Cor had voorbereid voldeed ruimschoots aan de verwachting en er werd veel van gebruik gemaakt. Dat het nog niet zo eenvoudig is om een druppel die van ongeveer 60 cm naar beneden valt op het juiste moment te pakken bleek uit de reacties. Als er dan een goede foto werd gemaakt was dat ook te horen!

Aan de andere tafel had Wil een workshop passe-partout snijden voorbereid en na het druppelen gaf Wil een beknopte en toch alles omvattende uitleg over het wat en hoe van een passe-partout snijden. Een snijder is in het bezit van de club en kan bij aanvraag worden gebruikt. 

Onderling zijn er nog wat ervaringen gedeeld over het uitje van de zaterdag ervoor (met dank aan Fokke en Koos). Ook konden we een nieuw lid verwelkomen: Michael Versteege

Dat de avond omvloog is niet verwonderlijk en het is zeker voor herhaling vatbaar.

De volgende clubavond is op 18 november: een thema-avond met als opdracht “Stads- of dorpsgezicht”, het zicht op afstand.

Tot dan! 

Met groet, 

Het bestuur

club avond 21 oktober


De voorzitter heette de 15 aanwezigen van harte welkom en meldde toch weer een flink aantal afwezigen.

De opzet van deze eerste wedstrijdavond was bekend: de uitgeprinte foto’s werden eerst in groepen besproken en beoordeeld en vervolgens lichtte de maker van de foto plenair zijn/haar foto toe en vervolgens was er nog de mogelijkheid om verbetervoorstellen te geven.Het onderwerp was “Foto in natuurlijk kader, b.v. doorkijk”, maar de nadruk van de foto’s en tijdens de besprekingen lag al gauw op de “doorkijk”. Desalniettemin werden er flink wat oorspronkelijke en goede foto’s getoond. Cor heeft ondertussen de scores gestuurd en we kunnen daarom Ans feliciteren met de 1ste plaats en Folkert met de 2de: van harte beiden!

Op zaterdag 30 oktober staat een bezoek aan Olt Stoutenburgh op het programma, vanaf 10.00 uur. Aangezien ondergetekende helaas niet aanwezig kan zijn, zal Philip de honneurs waarnemen. Misschien is het een leuk idee om op onze clubavond van 2  december ( vrij werk) enkel foto’s te tonen die van Olt Stoutenburgh geschoten worden.

De eerste workshopavond staat voor 4 november gepland: druppelfotografie. Cor vertelde dat hij nog wel mailt  hoe de opzet van de avond zal zijn en waar rekening mee gehouden moet worden. Hij suggereerde verder dat het misschien verstandig is om op dezelfde avond  voor belangstellenden aandacht te besteden aan het snijden van een  passe partouts. Aldus werd besloten.

Folkert gaf desgevraagd aan dat het volgens hem beter is om te wachten tot het voorjaar met de excursie naar de Wadden. De voorzitter vroeg vervolgens een ieder met suggesties te komen voor een foto-uitje; graag naar hem mailen.

Clubverslag van 7 oktober 2021.

.

Een avond met “Vrij werk”.

Veertien leden hebben de avond bezocht en ruim 30 foto’s waren er ingestuurd.

Na een kort voorwoord van de voorzitter begonnen we met het bekijken en bespreken van de ingezonden foto’s. De variatie en de inbreng waren zeer gevarieerd en soms zelfs om bij  te glimlachen. Een ieder mocht van zijn ingestuurde foto’s er twee kiezen om in twee ronden te laten bespreken.

Over het algemeen zijn de foto’s van goede kwaliteit en zoals genoemd van verschillende standpunten en inzichten . De meningen werden op een positieve manier geuit en zo hoort het in onze club  ook te gaan. Dat er over foto’s soms een ander standpunt of techniek werd aanbevolen, is te begrijpen en soms ook leerzaam. Zo verliep de avond in een prettige sfeer en weer in ons eigen plekje met de presentatie op het beeldscherm; een stuk gezelliger is als in de gymzaal. 

De voorzitter stelde voor de leeftijd van de foto’s van Vrij Werk vrij te laten; de andere foto’s geldt: 1 januari van het vorige seizoen. De aanwezigen gingen hiermee accoord.

De volgende bijeenkomst is op 21 oktober met als onderwerp “FOTO IN NATUURLIJK KADER “ en het is een wedstrijd-avond.

 De foto dient op papier te worden ingeleverd; fotoformaat moet ongeveer A4 zijn en  zonder naam of herkenning van de maker. En als het kan in een passe partout. De foto’s worden besproken en beoordeeld in groepen.

Met vriendelijke groeten,

namens  het db,

Henk

Club avond 23 september 2021

Een nog niet zo grote groep was naar de Wiekslag gekomen (nog diverse leden zijn met vakantie).  Ook het aantal ingestuurde foto’s was aan de magere kant: 11 stuks slechts.

Koos, de voorzitter, begon met de gebruikelijke berichten en er werd afgesproken één onderwerp op een later moment, rond de pauze, te bespreken. 

Al snel gingen we over op het bekijken van de ingezonden foto’s. De eerste ronde snel, om een indruk te krijgen van het materiaal. De variatie was weer bijzonder, net als het onderwerp: “EENZAAM”.

De tweede ronde ging in een veel lager tempo en zodat we de foto’s kritisch konden bekijken en de punten geven.

Ne deze ronde werden de uitstapjes en agenda ingevuld. Het uitje naar Olt Stoutenburght in Blesdijke is op zaterdag 30 oktober om tien uur. Het fotograferen van de Wadden volgt daarna op zaterdag 6 november, echter er zijn andere data waarnaar kan worden uitgeweken bij slecht weer op de 6de (Folkert heeft zeer verdienstelijk e.e.a. uitgezocht en een lijstje gemaakt met tijdstippen waarop het eb is op verschillende data). Voor andere uitjes kun je nog steeds suggesties doen. 

De workshopavonden werden ook ingevuld: 

  • Op 4 november “DRUPPELFOTOGRAFIE”, verzorgd door Cor en Philip. 
  • Op 16 december “foto’s verbeteren met PHOTOSHOP (Arnold) of LIGHTROOM” (Henk en Henk). Arnold wil graag de vragen hierover en hoe er mee te werken van te voren ontvangen, zodat de avond ook zinvol kan worden besteed. Dus aarzel niet en stel de vragen die je bezig houden. Besloten werd om op deze avond ook  “STAPELEN” te behandelen.

De inhoud van de hierna geplande avond met een workshop (3 maart 2022) wordt later nog ingevuld.

Na de pauze gingen we verder met het bespreken van de foto’s, De maker vertelde zijn beweegreden om de foto te maken, waarna wie wilde kon reageren en vertellen welke beoordeling was gegeven en waaróm, dit alles in goede banen geleid door de voorzitter. Na deze discussie kon iedereen de nummers 1, 2 en 3 aangeven op het beoordelingsformulier. Cor verzamelde de formulieren en kwam met de einduitslag: als beste foto kwam die van Emma naar voren, gevolgd door Philip en Arnold. Dat het een moeilijk onderwerp is bleek uit de discussie hieraan voorafgaand. “Eenzaam” is vaak te verwarren met “alleen” en de discussie was leuk om te beluisteren en aan deel te nemen.

De volgende club avond is op 7 oktober en heeft als thema “VRIJ WERK”.

Foto’s hiervoor, maximaal drie per persoon, in te sturen naar Arnold op het bekende adres, fotoclubfcw@gmail.com., uiterlijk woensdag voor de clubavond. 

We zitten dan weer in onze eigen zaal (!) met het tv-beeld als presentatiemiddel.

Graag tot 7 oktober, aanvang 19.30 uur.

Clubavond 9 september 2021

Koos opende het nieuwe seizoen met enkele mededelingen van de afwezigen door vakantie of andere verhinderingen.

Ook werd verteld dat Alla Polderman haar clublidmaatschap heeft opgezegd.

Koos verwelkomde ook een nieuw lid, te weten Geert Smit en sprak de hoop uit dat hij zich bij ons zal thuis voelen. Nadat Geert zich had voorgesteld werd het programma voor het komende seizoen doorgenomen en op sommige punten nader toe gelicht. Een leuk en gevarieerd programma.

Na deze uiteenzetting werd er begonnen met het tonen van de ingezonden foto’s .

Dat waren er aardig wat met een leuke variatie. De foto’s werden eerst getoond en daarna werd op aangeven van de fotograaf die foto besproken. 

In de pauze werden we getrakteerd op een stuk appelgebak met slagroom, aangeboden door de fotoclub.

Na de pauze werd verder gegaan met het bespreken van de foto’s. 

De volgende clubavond is op 23 september met als thema “EENZAAM”.

Foto opsturen naar Arnold in de bekende formaten en uiterlijk de woensdag voor de clubavond.

Tot dan!