club avond 21 maart 2019

Clubavond

Deze avond was gereserveerd voor dhr. Jan Mensink met zijn bijzondere verhaal over de Maatschappij van Weldadigheid. Het werd verteld aan de hand van veel mooie foto’s. Hij heeft ruim meer dan 3 decennia voor de Maatschappij gewerkt, waarvan bijna 25 jaar als directeur. 

“Zoek de verschillen” leek de rode draad te zijn bij de foto’s én bij zijn ontwikkeling als fotograaf. We zagen foto’s van hoe een huisje of een ander gebouw er eerder uit zag, gevolgd door een foto van hoe het is geworden nadat het was gerenoveerd en helemaal aan de moderne tijd is aangepast, ook op het gebied van duurzaamheid. Het hoe en waarom werd op plezierige wijze verteld door Jan.

Ook zagen we een serie sneeuwfoto’s. Jan wilde diverse plekken in de kolonies graag met een flink pak sneeuw vastleggen en heeft dat ook gedaan, maar de lucht was grijs. De volgende dag was er zon en blauwe lucht en hij realiseerde zich dat dit veel mooiere plaatjes zou opleveren: hij maakte met zijn camera opnieuw een ronde. We zagen dezelfde huisjes en andere plekken, eerst met grijze lucht en de volgende met zon. Wat een wereld van verschil! 

Het fotograferen heeft hem te pakken gekregen, want hij liet ons ook nog een (kleine) selectie ( van de ca. 6000!) foto’s zien van een fotoreis die hij heeft gemaakt in Nieuw Zeeland. Niks op “automatisch”! Hier mocht vanaf de eerste dag alleen nog op standje M worden gefotografeerd en dat heeft hele mooie resultaten opgeleverd.

Jan besloot de avond met een korte promotie van zijn jubileumboek “Droom en weldaad”. Het behelst de geschiedenis vanaf de oprichting in 1818 tot nu van de Maatschappij van Weldadigheid.  Hij heeft dit gemaakt in samenwerking met anderen. We kregen er een veelbelovende indruk van. (Bij inschrijving tot eind maart € 5,– goedkoper te krijgen.) 

Het was een mooie en interessante avond, waarop we ook nog wat hebben bijgeleerd over de Maatschappij van Weldadigheid, erg de moeite waard!

De volgende clubavond, op 11 april a.s., is alweer de slotavond met de uitreiking van “De Kei” en 2 wedstrijden. Nadere info volgt nog. Tot dan!

Club avond 14 maart

 

Een druk bezochte wedstrijdavond, met als onderwerp “Kerktoren(s) in Nederland”, werd geopend met een verslag uit de ziekenboeg door enkele leden . De berichten waren wisselend en niet altijd even vrolijk. Wij wensen de zieke leden dan ook van harte beterschap en sterkte. 

Over Gerrit Stel werd o.a. verteld dat hij meer last heeft van vermoeidheid en pijn en dat inmiddels duidelijk is dat de vorige clubavond helaas de laatste was die hij heeft kunnen bezoeken. Hij geniet gelukkig nog van diverse dingen, maar van het veld ingaan met z’n fotospullen heeft hij jammer genoeg afscheid moeten nemen. Iedereen wenst hem het allerbeste en veel sterkte. We houden contact.

De wedstrijd

Er was een flink aantal foto’s ingestuurd en gezien de inzendingen bleek het niet een gemakkelijk onderwerp.

Compositie, kleur en onderwerp gaven aan dat er het nodige puzzelen aan te pas is gekomen.

Dat er in Nederland veel kerken staan is bekend en de variatie hierin is enorm. Dat er in de streek waar wij wonen ook nog genoeg te ontdekken is op dit gebied staat buiten kijf.

De foto’s werden 2 keer geprojecteerd op het scherm voor een eerste indruk en om alvast aantekeningen te kunnen maken. Hierna gingen we in groepjes van vier de foto’s bespreken tijdens de 3de keer projecteren, waarbij iedere foto uiteraard langer in beeld bleef. Daarbij werd individueel het aantal punten bepaald en genoteerd op de beoordelingsformulieren, waarna die werden ingeleverd.

Na de pauze werden de foto’s weer op het scherm bekeken, waarbij de maker zich bekend maakte en er iets over vertelde. Een ieder kon er kort een mening over geven.

De evaluatie van de club werd ook behandeld, met name de wedstrijdvorm.

Besloten is dat er het volgend seizoen 3 wedstrijden zullen zijn en dat de foto’s weer afgedrukt, in formaat 20×30 cm, worden ingeleverd. Daarnaast kunnen ze ook digitaal worden ingestuurd, zodat we de resultaten kunnen vergelijken.

Voor de slotavond blijft het zoals het was: 2 wedstrijden, waarvoor foto’s worden aangeleverd in formaat 30×40 cm met passe partout in een metalen lijst van 40×50 cm.

Volgende clubavond

A.s donderdag 21 maart is er een lezing over de Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord.

Deze word gegeven door dhr. Jan Mensink, waarbij hij ingaat op de foto ’s en hoe hij ze heeft gemaakt. Ook laat hij een aantal foto’s zien van zijn reis door Nieuw Zeeland.

Graag tot ziens op deze avond.

Clubavond 28-02-2019

Bij een zeer kleine opkomst is ingegaan op de voorlopige uitslag van het evaluatie-overleg en de inbreng van de leden.

Omdat zoveel mensen wegens ziekte of andere redenen niet aanwezig waren, zijn er geen belangrijke beslissingen genomen.

De volgend avond, op 14-03-2019, willen we beslissingen nemen, dus: komt allen! Dan gaan we de evaluatie in een beslissend stadium brengen en worden er knopen doorgehakt.

Deze avond werd vervolgd door een uitleg van Huib Blanken over het stapelen van foto’s (stacking), met daarbij uitleg hoe je deze kunt bewerken in Lightroom en Photoshop.

Een leerzame avond met zeer mooie foto’s die door het stapelen geheel scherp zijn, wat bijzonder goed uitkwam op het grote scherm.

De volgende clubavond is er ook weer een wedstrijd, “Kerktoren(s) in Nederland”. 

De foto’s dienen, in het bekende formaat, op 11 maart in bezit te zijn van Arnold.

Tot donderdagavond 14-03-2019.

Club avond 21 Februari

Een gezellige clubavond met vele, en ook mooie foto’s!

Ondanks de griepepidemie was er een goede opkomst. Vijftien leden hadden hun foto’s opgestuurd, die Arnold weer vakkundig in zijn mapjes geplaatst had, waardoor hij ons de foto’s weer vlot kon tonen. Bij enkele foto’s namen we wat meer tijd voor een goede bespreking/analyse en vervolgens interpretatie/waardering.
Aangezien niet iedereen er was, gaan hierbij nogmaals de mededelingen:
– Lutske en Henk lieten weten dat het uitje naar het spoorwegmuseum in  Utrecht zeer geslaagd was. Henk is inmiddels al weer bezig met het volgende: Stadskanaal.
– er wordt nogmaals gewezen op de mooie fototentoonstelling in Emmen ( De Fabriek ) van de fotoclubs van Drenthe en Vechtdal die aangesloten zijn bij de landelijke Fotobond.
– en op de fototentoonstelling “Verlaten schoonheid”in Deventer. ( wo-zo; Brink 16, 7411BR)
– Arnold stelt voor om ons jaarprogramma met twee avonden te verlengen, aangezien we
    nu al behoorlijk vroeg stoppen. Iedereen gaat akkoord. Nadere info volgt.
– De voorzitter vergat te wijzen op ons thema “Kapot”; je foto sturen voor 15/3
  naar Emma.
– A.s donderdag staan twee onderdelen op het programma:
a. vervolg evaluatie ( de stukken volgen)
b. stapelen o.l.v. Huib, die meldt dat een camera (+statief) mag, maar hoeft niet
Graag tot dan,
Koos.

Club avond 21-28 februari

Club avond 21 februari

Afgelopen club avond was een zeer geslaagde avond de opdracht was lange sluitertijden. Dat iedereen zich hier op, elk zijn eigen wijze, invulling aangaf kwam zeer duidelijk naar voren.De variatie was dan ook zeer groot. De winnaar werd uiteindelijk Arnold met zijn reuzenrad.

De komende clubavond is een vrije opdracht (eigen werk) Dit komt in de plaats van de eerder geplande staking avond (maar wegens afwezigheid van Huib) Is deze verplaatst naar 28 februari.

Dus geef aan Arnold door wie er mee doen ,dan kan Arnold  plannen hoeveel foto ’s iedereen kan insturen.

Als de winnaars van de afgelopen foto wedstrijd de foto’s naar Henk sturen, kunnen ze geplaatst worden op de website.

Tot op 21 februari

Club avond 10 januari

Deze avond werd door Koos, voorzitter voor dat moment, gestart met de uitleg hoe de avond werd ingedeeld.
Daarna werd een nieuw (tijdelijke) bestuur voorgesteld. Dat werd goed ontvangen door de aanwezige leden: iedereen was vóór.
Dit bestaat nu uit :
Voorzitter: Koos Nomden
Penning meester: Philip Boot
Secretaris: Henk Kleijberg

N.a.v. het evaluatieformulier over diverse onderdelen van de club, dat Koos in een eerder stadium aan iedereen had gestuurd, werden groepjes gevormd, waarbinnen de hamvraag was wat de prioriteiten zouden moeten zijn van de club.
De uitkomst hiervan wordt door een aantal mensen verder uitgewerkt en teruggekoppeld. De volgende keer wordt dit besproken.

Het tweede gedeelte bestond uit het bespreken van een foto waar je je vraagtekens bij hebt
We werden opgedeeld in een paar groepen rond iemand die de ingestuurde foto’s op een laptop liet zien en n.a.v. de bijbehorende vraag door de maker inging op hoe het wel/niet anders had gekund en wat er wel/niet met een fotobewerkingsprogramma nog mogelijk was geweest.
Deze avond vloog weer om.

De volgende clubavond is op 31 januari met als thema: Wedstrijd lange sluitertijden.

Graag tot een volgende keer.

Thema avond beter fotograferen

Op deze avond willen we gaan praten over hoe je beter kunt fotograferen met betrekking tot Compositie ,Kleur, Belichting .etc,etc,etc.

We doen dat aan de hand de foto’ s die jullie insturen.

1 foto waar je vragen over hebt met de boven genoemde onderdelen

1 foto waar je van vind dit is een goede foto.Die wij dan ook bespreken en eventueel advies over kunnen geven.

Stuur de foto’ s op de bekende manier naar Arnold en we zien jullie op 10 januari