Clubavond. 10 September

Start seizoen 2020/2021

Wegens de maatregelen, ons allen bekend, zijn we het nieuwe seizoen gestart met voldoende ruimte, namelijk in de gymzaal, met een kleine bezetting omdat nog niet alle leden aanwezig waren. 

Wel was er een nieuw lid, Henk Dillen en we heten hem hartelijk welkom.

De voorzitter opende met een aantal mededelingen, waarvan een paar later nog zullen worden belicht. Voor Janneke was er een bloemetje voor haar inspanningen. 

Zoals gepland werd begonnen we met de wedstrijdfoto’s “Vervoer” en “Machines”, die zoals bekend op de rol stonden voor de slotavond die door de coronaregels in mei niet kon doorgaan.

Het aantal inzendingen was karig, te weten 10 en 11 foto’s

De presentatie gebeurde via de beamer en een groot scherm. Voor deze mogelijkheid werd een nieuwe beamer aangeschaft door stichting Welzijn en die voldoet in ruime mate. Het is op deze manier niet wat we gewend zijn, maar het werkt. Arnold had de presentatie goed voorbereid en we konden aan de hand daarvan op het grote scherm een goed oordeel vellen over de foto’s.

De 1e prijs voor “Vervoer” prijs ging naar Koos met een foto van een aantal pony’s met kar en personen op een dijk ergens lang de IJssel. De 2e plaats was voor ons nieuwe lid Henk Dillen met een foto van een schip midden tussen het ijs in Antarctica. Beide ontvingen een cadeaubon en de bij eerste prijs hoorde ook nog een beker.

Bij “Machines” ging de 1e prijs naar Philip met een foto van een gedeelte van een stoomtrein.

De 2e plaats was voor Folkert met een foto van het stoomgemaal in Lemmer en hier ging de beker dus naar Philip en was er ook voor beiden een cadeaubon.

Philip deed als penningmeester voor de laatste keer zijn verslag, wat werd goedgekeurd (het eerder rondgestuurde verslag bleek niet helemaal te kloppen, maar is bijgewerkt). Jan Bijman had al aangegeven wel de volgende penningmeester te willen zijn en hij kreeg even later de administratie overhandigd door Philip. 

Philip, die ruim zes jaar deze taak vervulde, kreeg naast woorden van dank van voorzitter Koos een cadeaubon. 

De avond werd besloten met wat aankondigingen

  1. Er word gezocht naar assistentie voor het organiseren van de uitjes. Dus meld je aan, veel werk is het niet (Henk spreekt uit ervaring).
  2. Op zaterdag 17 oktober hebben we een uitje op kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398GK Blesdijke bij Wolvega.
  3. Om tien uur begint de rondleiding, dus wees op tijd
  4. Omdat de workshops niet door gaan heeft Arnold voorgesteld om een aantal lessen te geven over Photoshop. Zijn voorkeur gaat uit naar (de) middag(en). Interesse? Meld je dan aan bij Arnold. De lessen kunnen december gegeven worden, (er zijn dan geen clubavonden). De locatie wordt bij voldoende belangstelling nog bekend gemaakt .

De volgende club avond had als thema “Regenboog”, maar omdat het erg kort dag is, werd besloten tot thema “Boog”(en dat mag dan natuurlijke een regenboog zijn).

Voor 28 januari 2021 staat themafoto “Stadsgezicht” op het programma, dit wordt gewijzigd in “Stads- of dorpsgezicht”. 

Graag de volgende keer de contributie voldoen bij onze nieuwe penningmeester Jan Bijman, als je dat nog niet hebt gedaan.

Tot 24 september!

Corona virus

Beste lezers

 In overleg met De Wiekslag en onze Fotoclub hebben we besloten, om in september onder aangepaste regels weer van start te gaan.  Start datum en aanvang staan vermeld in het nieuwe programma.

Voorwaarden en regeltjes zullen nader worden toegelicht .

Namens het bestuur een goede vakantie en kom gezond weer terug .

Henk Kleijberg

 

Clubavond 5 maart

Het was een volle bak afgelopen donderdagavond: veel leden en ook veel ingezonden themafoto’s “dierenportret”. 22 Foto’s passeerden de revue na het inleidend woord van de voorzitter.

Dat het toch altijd moeilijk blijkt te zijn om aan de opdracht te voldoen, bleek ook deze avond. Het thema “dierenportret” kwam maar in een gedeelte van de foto’s echt tot uiting. Hierdoor waren de waarderingen niet optimaal en dat is altijd jammer.

De foto’s werden op het grote scherm in twee fasen bekeken: eerst eventjes snel voor een eerste indruk en daarna met beperkt commentaar.

Vervolgens gingen we in groepjes over tot de beoordeling, die we op de waarderingslijstjes konden invullen om tot de beste 3 foto’s te komen. Dat de foto’s op grotere afstand toch iets anders overkomen, dan wanneer je er dicht bij zit viel meerdere leden op. Misschien moeten we de kijkafstand een volgend keer iets verruimen. Op zich lag de kwaliteit van de foto’s wel op een mooi peil.

Na de beoordelingen werd er nog gewezen op de volgende punten.

  • Op 2 april starten we met aandacht voor creativiteit en om daar ruimte voor te hebben begint de avond dan om 19.00 uur.
  • 16 april: evaluatie van dit seizoen i.v.m. het invullen van het programma voor het nieuwe seizoen 
  • 7 mei: presentatie van het programma 2020/2021

Dus: ideeën graag doorgeven via mail bij de programmacommissie of op de clubavonden.

De volgende clubavond, 19 maart a.s., is er weer een wedstrijd. Het thema is “stilleven als de oude meesters”.

Succes en tot dan.

Clubavond 20 februari

Na de introductie van Koos begon de avond met de foto’s van de leden waarop ze rond de 30 jaar waren, waar een quizje van was gemaakt. Dit ter gelegenheid van het dertigjarig (!) bestaan van onze vereniging.

Dat de leden in al die jaren zijn veranderd is niet verwonderlijk, maar dat iemand ze allemaal herkent wel! Bijzonder leuk en heel verrassend! Regelmatig was te horen “oh, die had ik al ingevuld, maar wie was dat dan…?” En Ans was degene die ze, op één na, allemaal had herkend, een hele prestatie! Gerard en Koos waren 2de en 3de met een gelijk aantal punten. Er waren cadeautjes voor de winnaars.

Na deze happening werd begonnen met het vertonen van eigenwerk, het 2de onderwerp deze avond. 

Een groot aantal foto’s passeerde de revue en de verscheidenheid was weer groot. Van vergezichten tot natuur en straatfotografie werd bekeken en besproken. De gemaakte foto’s werden van begeleidende uitleg voorzien door de makers, soms werd juist advies gevraagd en er werd over gediscussieerd wat er beter of anders aan had gekund.

De avond vloog om en aan alles komt een eind. De voorzitter vroeg een ieder zijn wensen/alternatieven te noteren op een briefje voor een evaluatie van dit seizoen. Nog wel wat vroeg, maar ook aan dit seizoen komt een eind. Mocht je alsnog wat te binnen schieten, geef dat dan nog even door aan Koos via mail en wacht niet te lang.

De volgende clubavond is op 5 maart en is weer een thema-avond, met als onderwerp “Dierenportret”. Graag weer (op tijd) insturen naar Arnold in het bekende formaat.

Overigens: opmerkingen of vragen voor de avond over fotobewerkingen (in april) met als hoofdmoot Photoshop /Lightroom: graag sturen naar Huib. Dan kunnen we de vragen of handigheidjes behandelen op die avond.

Graag tot de volgende clubavond

Namens het bestuur

Clubavond 6 februari

Direct na het welkomstwoord van de voorzitter werd er begonnen met het presenteren van de themafoto’s “MIST”.  Deze werden twee keer getoond, de 1e keer kort voor een algemene indruk van alle foto’s. In tweede ronde werd door de fotograaf verteld over het hoe en waar(om) van de foto en kon iedereen reageren en vragen stellen.  

Na deze introductie werden er groepen gevormd om tot een waardering te komen, waarbij de foto’s stuk voor stuk natuurlijk langer in beeld bleven.

Dat hier weer de nodige op- en aanmerkingen waren mag duidelijk zijn. Uiteindelijk werden de scorebriefjes ingeleverd bij Cor en Emma die de punten gingen tellen.

Intussen had de voorzitter nog enige mededelingen en werden er vragen gesteld door verschillende leden. Er werd ook meegedeeld dat de club een nieuwe laptop gaat aanschaffen. Dat gebeurt in overleg met het dagelijks bestuur en penningmeester Philip. Onze techneut Arnold zal de aankoop doen. De specs lijken goed dus we zijn benieuwd.

De volgende clubavond, 20 februari a.s., staat “vrije presentatie eigen werk” op het programma en zijn we in de gelegenheid om onze meesterwerken te tonen of juist foto’s waar we vragen over hebben. Hoeveel foto’s kunnen we insturen? Dat wordt, in overleg met Arnold, nog bekend gemaakt. Uiteraard weer in de gebruikelijke afmetingen. 

Daarnaast leveren we, i.v.m. het 30-jarig bestaan (!) van de club, een foto in waarop we ongeveer 30 jaar zijn. Bij die foto leveren we geen enkele informatie, zodat er een kleine quiz kan worden gehouden: wie is dit? Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden kan dat nog een heel leuk raad- en gokspelletje worden!

Wij wensen iedereen succes bij het presenteren van het eigenwerk en de foto in zijn of haar nog jonge jaren .

Met groet,  namens het bestuur

Clubavond 30 januari

De avond werd geopend met berichten en er was het verslag van de werkgroep die zich heeft gebogen over “creativiteit”. We hadden het verslag al toegestuurd gekregen en konden nog aanvullen. 

Wat is creativiteit en hoe bereik je dat? Waardoor onderscheidt zich die verrassende foto?

Hoe maken we creatievere foto’s? Hoe beoordelen we dat?

Er werden nog wat aanvullingen genoemd die zullen worden meegenomen door de werkgroep.

Vervolgens werden er twee groepen gemaakt: de groep die macro ging oefenen en de groep die naar buiten ging om avondfoto’s te maken.

De macrofotografie werd geleid door Huib en de avondfotografie door Henk.

Uit de reacties bleek dat de uitleg en het proberen en/of verfijnen van beide technieken erg in de smaak vielen. 

Na afloop werden enkele resultaten van beide workshops bekeken.

Vervolgens werd er nog een aantal foto’s getoond, aangeleverd door de “werkgroep creativiteit”, om te bekijken wat het creatieve in die foto’s was en hoe dat was bereikt.

De volgende clubavond word besteed aan het thema “MIST”.

Graag de foto’s digitaal sturen naar Arnold in het bekende formaat van 1920 lange zijde. 

Uiterlijk dinsdag bij Arnold. 

Graag tot 6 februari!

Namens het bestuur

club avond 9 januari

Club avond 9 januari

Nadat iedereen elkaar een goed 2020 gewenst had en de mededelingen door Philip, als vervanger van Koos, gedaan waren, startten we met het beoordelen van de wedstrijdfoto’s met als onderwerp “KLEIN”.

Er zijn 19 foto’s ingeleverd en de creativiteit was erg leuk en uiteenlopend.

De foto’s werden eerst allemaal bekeken en daarna zijn er vier groepjes geformeerd die de foto’s die op tafels lagen bediscussieerd en beoordeeld hebben.

De foto’s bleven op de tafels liggen en de groepjes wisselden steeds van tafel tot iedereen alle foto’s had beoordeeld. Halverwege werd er een koffie pauze gehouden. Na de laatste ronde werden de beoordelingsbriefjes verzameld en bij Cor ingeleverd.

Door de Wiekslag werd een consumptie aangeboden ter gelegenheid van het nieuwe jaar, waarvoor onze dank. 

Hierna werden de foto’s getoond en werd de fotograaf bekend gemaakt, die nog e.e.a. kon toelichten.

De uitslag krijgen we via de mail te horen. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde, door Philip in zijn eigen onnavolgbare stijl geleide avond.

De volgende avond, op 30 januari, is er een workshop, met weer de onderdelen “avondfotografie” en “macro” geleid door Henk en Huib. De bedoeling is dat de groepen van de eerdere zelfde workshop gewisseld worden. Dus de (binnen)macro-groep van eerder gaat avondfotografie buiten doen  en omgekeerd. Statief en eventueel macrolens meenemen. Ook onderdelen voor de macro zijn welkom. Iedereen veel plezier bij de onderdelen!

Kees Vingerhoets heeft een op vouwbare passe-partout met daarin fotohoekjes waarin je de te tonen foto kunt plaatsen. Deze is te koop bij: 

Lijstenmakerij KOOLMEES 

Vijverlaan 2

7975BX Uffelte

De prijs ligt rond de € 23.=  voor twee passe-partouts.

Graag tot 30 januari!

clubavond 9 januari 2020

 

Beste leden

Begin ik met iedereen een   gezond en fotorijk 2020 te wensen.

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….

 

Clubavond 19 november

Hallo allemaal, 
Afgelopen donderdag – op onze derde thema-avond – was alles rond: van de kerstboom in de bol tot het houdertje aan het prikkeldraad. Twintig keer “rond” werd getoond; van zeer realistisch tot heel abstract. Na de eerste ronde van het gezamenlijk bespreken werden de foto’s in de tweede ronde in groepen beoordeeld. En dit laatste leverde de winnaars van de avond op: 3de plaats: Cor, 2de plaats Huib en de 1ste plaats Lia, wederom Lia: hulde!
Tijdens deze clubavond werden ook nog enkele foto’s getoond van het avond-uitje in het koude Meppel. Omdat we heel graag een goede gewoonte willen maken van het laten zien van foto’s van onze uitjes wordt hierbij gevraagd aan die leden die bij het uitje in Frederiksoord aanwezig waren om een foto hiervan naar Arnold te sturen en voor de volgende clubavond svp.
Verder kwam nog even ons 30-jarig jubileum ter sprake. We hadden/hebben afgesproken dat:a. we een foto sturen naar Emma waarop het getal 30 wordt uitgebeeld enb. we een foto sturen (digitaal) naar Arnold van onszelf toen we ongeveer 30 jaar oud waren.
Cor noemde Zwolle (IJsselhallen) als een goede gelegenheid om foto’s te maken van prachtige ijssculpturen. Je moet dan wel met je neus je camera kunnen bedienen, want de temperatuur is er -(min)18 graden..!!Iets minder koud  is het in Blokzijl, volgens Philip, en ’s avonds zeker de moeite waard (t/m 22/12).
Over onze App-groep( Fotoclub Westerveld 1) het volgende: wil je ook nog worden opgenomen in deze app-groep stuur dan je nummer van je mobiel zo spoedig mogelijk naar Koos(hhnomden@gmail.com)

De volgende clubavond is 9 januari 2020; een wedstrijdavond met als onderwerp: Klein. Je foto moet je uitprinten (20/20 of 20/30) en in passepartout meenemen. De avond zal worden geleid door Philip omdat ondergetekende afwezig is. En voor “klein” geldt hetzelfde als voor “rond”: de eerste associatie moet “klein “zijn; succes en sterkte ermee…….
Goede feestdagen gewenst en graag tot ziens,

namens het db,Koos Nomden