Clubavond 27 oktober

Koos heet ons welkom en concludeert dat we doorgaan zo lang ’t kan.

 Hij wijst ons op de mooie folder die voor ieder op de tafels ligt met de titel “Informatie over Fotoclub Westerveld, van toen naar nu”. Het blijkt dat Cor de maker is en die vertelt dat hij dit heeft gemaakt voor nieuwe leden en wellicht is het voor ons allemaal leuk. En dat is het zeker, bedankt, Cor!

Omdat Arnold zich heeft afgemeld vanwege verkoudheid (géén Covid 19), zit Jan vanavond aan de knoppen.

Vanavond: de eerste wedstrijd van het seizoen, met als onderwerp “wolken”, zelfde werkwijze als anders. Er zijn 15 inzendingen. Daarna, n.a.v. een discussie in een klein groepje vorige week, gaan we wat van de foto’s (van wie wil) nog ’s opnieuw bekijken en het over de beoordeling hebben, want hoe doen we dat eigenlijk? We gaan dat doen aan de hand van het beoordelingsformulier, wat dan al is ingevuld (en dan geen veranderingen meer aanbrengen!), zodat we kunnen uitleggen waarom we juist die score op de verschillende onderdelen hebben gegeven. Het pijnpunt blijkt in het algemeen vooral te liggen bij het toch hoog kunnen scoren van foto’s  die niet of nauwelijks voldoen aan de opdracht.

De winnaar van de kei voor 2019-2020 , ,Emma Pot Gefeliciteerd met deze prijs

 Het is niet de bedoeling dat we voor dit seizoen de manier van beoordelen nog gaan wijzigen, maar dit onderwerp zal zeker aan het eind van het seizoen weer aan de orde komen en zo nodig voor het volgende seizoen worden aangepast. Henk D. vraagt naar wat gebruikelijk is v.w.b. de score op het punt van wel of niet voldoen aan de opdracht, kan dat een streepje/0 punten worden of minimaal 1 punt? Het laatste wordt aangehouden.

Renny vertelde dat zij een stapel fotografieboeken heeft gekregen van Zwana, de vrouw van Gerrit Stel. Zij heeft daar zelf een paar titels van uitgezocht en heeft Henk K. 2e keus gegeven, vanwege de contacten die hij met Gerrit had. De rest zal in de pauze uitgestald liggen en wie wil, kan een boek uitzoeken. Wat dan eventueel nog overblijft zal ze in een mail zetten voor de leden die nu niet aanwezig zijn.

Vervolgens werd gestart met het bekijken en beoordelen van de foto’s. Helaas blijkt aan het eind van het bekijken dat Marijkes foto er al voor de 2de niet bij zit. Ze heeft ‘m op haar telefoon staan en uiteindelijk is het gelukt om ‘m toch op ’t scherm  te krijgen. Wel moet worden uitgezocht hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Na de pauze werden foto’s besproken, zoals hierboven staat. Gezien de tijd (het was nog vroeg) zijn zelfs alle foto’s nog besproken, wat een goed inzicht verschafte in hoe we tot ons oordeel komen en juist heel leerzaam bleek te zijn! Voor herhaling vatbaar dus.

De volgende clubavond is op 12 november en heeft weer als onderwerp “Vrij werk”.

Tot de 12de!

clubavond 8 oktober

De avond begint met een woord van de voorzitter met het nog even doorlopen van de vragenlijst over het beoordelen van de foto’s. De vier regels die we moeten proberen te handhaven voordat we een oordeel vellen zijn belichting, compositie, techniek en niet te vergeten creativiteit. Deze onderdelen bepalen hoe je naar een foto kijkt en of je dat lang of vluchtig doet. Geef daarna pas een oordeel en probeer niet alleen te komen met “wat een mooie foto”. Probeer te beredeneren waaróm je het een mooie foto vindt. 

Daarna kregen we de mededeling dat Huib Blanken onze vereniging verlaat. Spijtig, want in hem raken we hele brok kennis en kunde kwijt. Wij danken hem dan ook voor de inbreng en kennis van de afgelopen jaren en hopen hem hier of daar nog eens tegen te komen. 

De avond werd verder gevuld met het vertonen van de laatste fotowedstrijd van het afgelopen seizoen, die we hebben laten doorlopen naar dit seizoen wegens de bekende reden. Dat de opdracht “stilleven zoals de oude meesters” lastig is, was te merken aan de ingezonden foto’s, waar iedereen zijn best op heeft gedaan. De kwaliteit was erg wisselend, maar ook een les in hoe je zo iets doet. Uit eindelijk werden de punten verzameld en Cor zal ons in het weekend het eindresultaat via de mail laten weten. De volgende clubavond is vrijwerk en er kunnen drie foto’s worden gestuurd naar het bekende adres van Arnold. Een van de foto’s word beoordeeld geef zelf aan welke dat is.En stuur alleen de foto’s in die je zelf hebt gekozen.uiterlijk de dinsdag voor de clubavond.

Na nog enige mededelingen vraagt Koos wie er mee gaan met het uitstapje naar Stoutenburg. Er gaan 10 handen de lucht in. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen in de directe omgeving van mensen, hou afstand en geef elkaar de ruimte. Het adres staat hieronder, aanvang 10.00 uur. 

Veel plezier gewenst! 

Foto-uitje op zaterdag 17 oktober: kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398 GK Blesdijke bij Wolvega. 

Met groet namens het DB

De avond begint met een woord van de voorzitter met het nog even doorlopen van de vragenlijst over het beoordelen van de foto’s. De vier regels die we moeten proberen te handhaven voordat we een oordeel vellen zijn belichting, compositie, techniek en niet te vergeten creativiteit. Deze onderdelen bepalen hoe je naar een foto kijkt en of je dat lang of vluchtig doet. Geef daarna pas een oordeel en probeer niet alleen te komen met “wat een mooie foto”. Probeer te beredeneren waaróm je het een mooie foto vindt. 

Daarna kregen we de mededeling dat Huib Blanken onze vereniging verlaat. Spijtig, want in hem raken we hele brok kennis en kunde kwijt. Wij danken hem dan ook voor de inbreng en kennis van de afgelopen jaren en hopen hem hier of daar nog eens tegen te komen. 

De avond werd verder gevuld met het vertonen van de laatste fotowedstrijd van het afgelopen seizoen, die we hebben laten doorlopen naar dit seizoen wegens de bekende reden. Dat de opdracht “stilleven zoals de oude meesters” lastig is, was te merken aan de ingezonden foto’s, waar iedereen zijn best op heeft gedaan. De kwaliteit was erg wisselend, maar ook een les in hoe je zo iets doet. Uit eindelijk werden de punten verzameld en Cor zal ons in het weekend het eindresultaat via de mail laten weten. De volgende clubavond is vrijwerk en er kunnen drie foto’s worden gestuurd naar het bekende adres van Arnold. Een van de foto’s word beoordeeld geef zelf aan welke dat is.En stuur alleen de foto’s in die je zelf hebt gekozen.uiterlijk de dinsdag voor de clubavond.

Na nog enige mededelingen vraagt Koos wie er mee gaan met het uitstapje naar Stoutenburg. Er gaan 10 handen de lucht in. Geadviseerd wordt om een mondkapje te dragen in de directe omgeving van mensen, hou afstand en geef elkaar de ruimte. Het adres staat hieronder, aanvang 10.00 uur. 

Veel plezier gewenst! 

Foto-uitje op zaterdag 17 oktober: kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398 GK Blesdijke bij Wolvega. 

Met groet namens het DB

Clubavond 24 september

De voorzitter opent de avond voor 14 mensen, er waren nogal wat afzeggingen.

Er werd nader ingegaan op de evaluatie van afgelopen periode en enkele punten werden nader besproken 

Het gaat volgens de meerderheid goed dus weinig veranderen.

Hoe verder te gaan met de wedstrijden, dit onderwerp word later in het seizoen nog een keer ter discussie gesteld.

Er werd een opmerking gemaakt over tentoonstellingen van ons materiaal aan eventuele instanties ,daarbij word gedacht aan dorps huizen en andere faciliteiten.

Hier word door Hans en Cor werk van gemaakt

De Uitjes commissie bestaat uit de leden Folkert, Philip, Cor ,Koos. Eventuele ideeën kunnen bij hun worden gemeld .

Er word, zoals Arnold dat wil doen met photoshop voor de leden ,door Cor de mogelijkheid geboden om een cursus basis fotografie te houden, of de papieren hierbij horende aan te bieden. Voor beide mogelijk heden neem contact op met Arnold of Cor.

Er werden voor het thema Regenboog of Boog 11 inzendingen gedaan. Deze werden in rustig tempo aan ons getoond en daarna voor een langere tijdsduur nogmaals .Hierna was er een korte pauze ,.De inzendingen werden uitvoerig beoordeeld en na het bekend maken van de beste foto’s werden ze er door de fotograaf uitgelegd verklaard hoe en waarom de foto zo was genomen

Als beste foto kwam de regenboog (boom) van  Emma naar voren .

de Tweede plaats  Philip ook met een regenboog .

Derde Cor met een boog poort van de hortus Groningen .

De avond werd door de voorzitter  beëindigd ,met de mededeling dat de volgende clubavond op

 8 OKTOBER een wedstrijd avond is ,met als onderwerp STILLEVEN (zoals de oude meesters) meetellend voor de einduitslag van het seizoen 2019/2020. Dus voor de KEI van Westerveld

De inzend datum is uiterlijk dinsdag 6 oktober bij Arnold. fotoclubFcw@gmail.com

                                      Foto’s digitaal niet op Papier

Clubavond. 10 September

Start seizoen 2020/2021

Wegens de maatregelen, ons allen bekend, zijn we het nieuwe seizoen gestart met voldoende ruimte, namelijk in de gymzaal, met een kleine bezetting omdat nog niet alle leden aanwezig waren. 

Wel was er een nieuw lid, Henk Dillen en we heten hem hartelijk welkom.

De voorzitter opende met een aantal mededelingen, waarvan een paar later nog zullen worden belicht. Voor Janneke was er een bloemetje voor haar inspanningen. 

Zoals gepland werd begonnen we met de wedstrijdfoto’s “Vervoer” en “Machines”, die zoals bekend op de rol stonden voor de slotavond die door de coronaregels in mei niet kon doorgaan.

Het aantal inzendingen was karig, te weten 10 en 11 foto’s

De presentatie gebeurde via de beamer en een groot scherm. Voor deze mogelijkheid werd een nieuwe beamer aangeschaft door stichting Welzijn en die voldoet in ruime mate. Het is op deze manier niet wat we gewend zijn, maar het werkt. Arnold had de presentatie goed voorbereid en we konden aan de hand daarvan op het grote scherm een goed oordeel vellen over de foto’s.

De 1e prijs voor “Vervoer” prijs ging naar Koos met een foto van een aantal pony’s met kar en personen op een dijk ergens lang de IJssel. De 2e plaats was voor ons nieuwe lid Henk Dillen met een foto van een schip midden tussen het ijs in Antarctica. Beide ontvingen een cadeaubon en de bij eerste prijs hoorde ook nog een beker.

Bij “Machines” ging de 1e prijs naar Philip met een foto van een gedeelte van een stoomtrein.

De 2e plaats was voor Folkert met een foto van het stoomgemaal in Lemmer en hier ging de beker dus naar Philip en was er ook voor beiden een cadeaubon.

Philip deed als penningmeester voor de laatste keer zijn verslag, wat werd goedgekeurd (het eerder rondgestuurde verslag bleek niet helemaal te kloppen, maar is bijgewerkt). Jan Bijman had al aangegeven wel de volgende penningmeester te willen zijn en hij kreeg even later de administratie overhandigd door Philip. 

Philip, die ruim zes jaar deze taak vervulde, kreeg naast woorden van dank van voorzitter Koos een cadeaubon. 

De avond werd besloten met wat aankondigingen

  1. Er word gezocht naar assistentie voor het organiseren van de uitjes. Dus meld je aan, veel werk is het niet (Henk spreekt uit ervaring).
  2. Op zaterdag 17 oktober hebben we een uitje op kasteel  Old Stoutenburg, Markeweg 37,  8398GK Blesdijke bij Wolvega.
  3. Om tien uur begint de rondleiding, dus wees op tijd
  4. Omdat de workshops niet door gaan heeft Arnold voorgesteld om een aantal lessen te geven over Photoshop. Zijn voorkeur gaat uit naar (de) middag(en). Interesse? Meld je dan aan bij Arnold. De lessen kunnen december gegeven worden, (er zijn dan geen clubavonden). De locatie wordt bij voldoende belangstelling nog bekend gemaakt .

De volgende club avond had als thema “Regenboog”, maar omdat het erg kort dag is, werd besloten tot thema “Boog”(en dat mag dan natuurlijke een regenboog zijn).

Voor 28 januari 2021 staat themafoto “Stadsgezicht” op het programma, dit wordt gewijzigd in “Stads- of dorpsgezicht”. 

Graag de volgende keer de contributie voldoen bij onze nieuwe penningmeester Jan Bijman, als je dat nog niet hebt gedaan.

Tot 24 september!

Corona virus

Beste lezers

 In overleg met De Wiekslag en onze Fotoclub hebben we besloten, om in september onder aangepaste regels weer van start te gaan.  Start datum en aanvang staan vermeld in het nieuwe programma.

Voorwaarden en regeltjes zullen nader worden toegelicht .

Namens het bestuur een goede vakantie en kom gezond weer terug .

Henk Kleijberg

 

Clubavond 5 maart

Het was een volle bak afgelopen donderdagavond: veel leden en ook veel ingezonden themafoto’s “dierenportret”. 22 Foto’s passeerden de revue na het inleidend woord van de voorzitter.

Dat het toch altijd moeilijk blijkt te zijn om aan de opdracht te voldoen, bleek ook deze avond. Het thema “dierenportret” kwam maar in een gedeelte van de foto’s echt tot uiting. Hierdoor waren de waarderingen niet optimaal en dat is altijd jammer.

De foto’s werden op het grote scherm in twee fasen bekeken: eerst eventjes snel voor een eerste indruk en daarna met beperkt commentaar.

Vervolgens gingen we in groepjes over tot de beoordeling, die we op de waarderingslijstjes konden invullen om tot de beste 3 foto’s te komen. Dat de foto’s op grotere afstand toch iets anders overkomen, dan wanneer je er dicht bij zit viel meerdere leden op. Misschien moeten we de kijkafstand een volgend keer iets verruimen. Op zich lag de kwaliteit van de foto’s wel op een mooi peil.

Na de beoordelingen werd er nog gewezen op de volgende punten.

  • Op 2 april starten we met aandacht voor creativiteit en om daar ruimte voor te hebben begint de avond dan om 19.00 uur.
  • 16 april: evaluatie van dit seizoen i.v.m. het invullen van het programma voor het nieuwe seizoen 
  • 7 mei: presentatie van het programma 2020/2021

Dus: ideeën graag doorgeven via mail bij de programmacommissie of op de clubavonden.

De volgende clubavond, 19 maart a.s., is er weer een wedstrijd. Het thema is “stilleven als de oude meesters”.

Succes en tot dan.

Clubavond 20 februari

Na de introductie van Koos begon de avond met de foto’s van de leden waarop ze rond de 30 jaar waren, waar een quizje van was gemaakt. Dit ter gelegenheid van het dertigjarig (!) bestaan van onze vereniging.

Dat de leden in al die jaren zijn veranderd is niet verwonderlijk, maar dat iemand ze allemaal herkent wel! Bijzonder leuk en heel verrassend! Regelmatig was te horen “oh, die had ik al ingevuld, maar wie was dat dan…?” En Ans was degene die ze, op één na, allemaal had herkend, een hele prestatie! Gerard en Koos waren 2de en 3de met een gelijk aantal punten. Er waren cadeautjes voor de winnaars.

Na deze happening werd begonnen met het vertonen van eigenwerk, het 2de onderwerp deze avond. 

Een groot aantal foto’s passeerde de revue en de verscheidenheid was weer groot. Van vergezichten tot natuur en straatfotografie werd bekeken en besproken. De gemaakte foto’s werden van begeleidende uitleg voorzien door de makers, soms werd juist advies gevraagd en er werd over gediscussieerd wat er beter of anders aan had gekund.

De avond vloog om en aan alles komt een eind. De voorzitter vroeg een ieder zijn wensen/alternatieven te noteren op een briefje voor een evaluatie van dit seizoen. Nog wel wat vroeg, maar ook aan dit seizoen komt een eind. Mocht je alsnog wat te binnen schieten, geef dat dan nog even door aan Koos via mail en wacht niet te lang.

De volgende clubavond is op 5 maart en is weer een thema-avond, met als onderwerp “Dierenportret”. Graag weer (op tijd) insturen naar Arnold in het bekende formaat.

Overigens: opmerkingen of vragen voor de avond over fotobewerkingen (in april) met als hoofdmoot Photoshop /Lightroom: graag sturen naar Huib. Dan kunnen we de vragen of handigheidjes behandelen op die avond.

Graag tot de volgende clubavond

Namens het bestuur

Clubavond 6 februari

Direct na het welkomstwoord van de voorzitter werd er begonnen met het presenteren van de themafoto’s “MIST”.  Deze werden twee keer getoond, de 1e keer kort voor een algemene indruk van alle foto’s. In tweede ronde werd door de fotograaf verteld over het hoe en waar(om) van de foto en kon iedereen reageren en vragen stellen.  

Na deze introductie werden er groepen gevormd om tot een waardering te komen, waarbij de foto’s stuk voor stuk natuurlijk langer in beeld bleven.

Dat hier weer de nodige op- en aanmerkingen waren mag duidelijk zijn. Uiteindelijk werden de scorebriefjes ingeleverd bij Cor en Emma die de punten gingen tellen.

Intussen had de voorzitter nog enige mededelingen en werden er vragen gesteld door verschillende leden. Er werd ook meegedeeld dat de club een nieuwe laptop gaat aanschaffen. Dat gebeurt in overleg met het dagelijks bestuur en penningmeester Philip. Onze techneut Arnold zal de aankoop doen. De specs lijken goed dus we zijn benieuwd.

De volgende clubavond, 20 februari a.s., staat “vrije presentatie eigen werk” op het programma en zijn we in de gelegenheid om onze meesterwerken te tonen of juist foto’s waar we vragen over hebben. Hoeveel foto’s kunnen we insturen? Dat wordt, in overleg met Arnold, nog bekend gemaakt. Uiteraard weer in de gebruikelijke afmetingen. 

Daarnaast leveren we, i.v.m. het 30-jarig bestaan (!) van de club, een foto in waarop we ongeveer 30 jaar zijn. Bij die foto leveren we geen enkele informatie, zodat er een kleine quiz kan worden gehouden: wie is dit? Gezien de gemiddelde leeftijd van de leden kan dat nog een heel leuk raad- en gokspelletje worden!

Wij wensen iedereen succes bij het presenteren van het eigenwerk en de foto in zijn of haar nog jonge jaren .

Met groet,  namens het bestuur

Clubavond 30 januari

De avond werd geopend met berichten en er was het verslag van de werkgroep die zich heeft gebogen over “creativiteit”. We hadden het verslag al toegestuurd gekregen en konden nog aanvullen. 

Wat is creativiteit en hoe bereik je dat? Waardoor onderscheidt zich die verrassende foto?

Hoe maken we creatievere foto’s? Hoe beoordelen we dat?

Er werden nog wat aanvullingen genoemd die zullen worden meegenomen door de werkgroep.

Vervolgens werden er twee groepen gemaakt: de groep die macro ging oefenen en de groep die naar buiten ging om avondfoto’s te maken.

De macrofotografie werd geleid door Huib en de avondfotografie door Henk.

Uit de reacties bleek dat de uitleg en het proberen en/of verfijnen van beide technieken erg in de smaak vielen. 

Na afloop werden enkele resultaten van beide workshops bekeken.

Vervolgens werd er nog een aantal foto’s getoond, aangeleverd door de “werkgroep creativiteit”, om te bekijken wat het creatieve in die foto’s was en hoe dat was bereikt.

De volgende clubavond word besteed aan het thema “MIST”.

Graag de foto’s digitaal sturen naar Arnold in het bekende formaat van 1920 lange zijde. 

Uiterlijk dinsdag bij Arnold. 

Graag tot 6 februari!

Namens het bestuur