Clubavond 11 mei ’23

Slotavond! Alweer de laatste avond van het seizoen…

Diverse leden zijn er helaas niet vanavond (vakantie of andere oorzaak). Een bijzondere avond, zoals Koos zegt nadat hij de avond heeft geopend. We drinken eerst koffie en gaan daarna de foto’s bekijken met de thema’s “sloot” en “structuur”. Koos bedankt Cor voor opbouw en inrichten van alle foto’s en het vele andere werk dat hij voor de club doet.

Ook was hij de vorige keer vergeten Emma te bedanken, die was gestopt me de programmacommissie (opgevolgd door Henk K.) en doet dit nu alsnog!

Er is een simpele opzet vanavond: we gaan de foto’s bekijken en beoordelen, waarna er een pauze zal zijn (koffie/thee en koek zijn vanavond voor rekening van de club). In de pauze zal Cor de bij hem ingeleverde beoordelingsbriefjes verwerken, terwijl Huib ons nog e.e.a. zal vertellen over filters. Daarna prijsuitreiking: de maker van de beste foto per thema zal een beker ontvangen en degene die voor beide foto’s samen de meeste punten behaalt zal de wisselbeker krijgen: de Kei van Westerveld (wordt uitgereikt in september, bij de start van het volgende seizoen, omdat het naamplaatje er nog op moet worden aangebracht).

Op de foto’s staan nummers en er worden briefjes uitgedeeld waarop iedereen de 1, 2 of 3 punten per thema kan invullen (en natuurlijk niet op eigen foto stemmen), dus nu eerst kijken, invullen, inleveren en koffie/thee met wat lekkers.

In de pauze houdt Huib een kort verhaal, met voorbeelden, over filters. Eindconclusie: koop vooral niet de goedkoopste en wat eigenlijk een must is: een polarisatiefilter. Bedankt Huib!

Als Janneke binnenkomt om bestellingen voor een drankje op te nemen wordt ook zij bedankt voor haar goeie zorgen en fijne samenwerking en krijgt een attentie overhandigd.

Koos noemt het programma voor 2023 – 2024. De uitgangspunten waren rondgestuurd. Arnold heeft daarop nog gereageerd. Een antwoord komt vóór september. Dit staat los van de onderwerpen en het programma zal nog deze maand worden rondgemaild, zodat we ruim de tijd hebben voor het maken van foto’s. We starten het nieuwe seizoen op 21 september 2023.

De foto’s worden door Jan en Henk K. van de wandjes gehaald met vermelding van het nummer dat er op staat (voor Cor’s administratie) en worden aan de makers gegeven. Hierna vertelt Cor ons de uitslagen:

“Sloot”: 3de is Cor, 2de is Lutske en 1e is geworden Gerard.

“Structuur”: 3de is Folkert, 2de is Cor en 1e is geworden Renny.

De meeste punten voor beide foto’s zijn verzameld door Renny, die de Kei van Westerveld wint.

Gefeliciteerd allemaal!

Cor heeft pas 6 foto’s ontvangen voor de volgende week in te richten expo in het medisch centrum in Steenwijk en vraagt om de foto’s daarvoor snel in te leveren.

Koos wenst ons een mooie zomer en een fijne vakantie en tot september!

Clubavond 20 april ’23

Na ons welkom te hebben geheten, geeft Koos aan dat er vanavond niet al te veel aandacht zal worden besteed aan het bespreken van de resultaten van de evaluatie. Hij zal e.e.a. op de mail zetten. Er zijn namelijk 51 foto’s ingestuurd voor vanavond, dus genoeg te doen!

Er hebben zich 5 leden afgemeld voor vanavond.

Er gaat een lijst rond waarop mensen zich kunnen aanmelden voor het fotograferen bij Zeemuseum Miramar op maandag 24 april a.s. 10:00 uur.

Omdat Henk K. vorige keer niet aanwezig was, wordt nu aandacht besteed aan zijn stoppen met het secretariaat. Mooie woorden van Koos voor Henk, evenals een cadeaubon. Henk blijft gewoon lid, zelfs meer dan dat, want hij zal zitting nemen in de programmacommissie én in de commissie die zich bezig houdt met het organiseren van uitjes. Overigens geven Huib en Jannie zich ook voor die laatste op. Heel fijn!

Evaluatie, heel kort:

– Website: Jan houdt zich daarmee bezig. Er zullen foto’s weggehaald worden bij ”caleidoscoop” . Er zullen regelmatig nieuwe foto’s worden opgezet.

– Workshops: vaker zoals laatste keer (combi van modelfotografie én in groepjes camera-instructie).

– Fotobespreking: zal een mix worden (van zoals we het eerder deden en zoals we ’t nu doen, ook weer ‘s bespreking in groepjes).

Via Hennie is een vraag binnengekomen of de club een rol kan spelen bij het maken van foto’s voor een infoblad voor de “onafhankelijke cliëntondersteuning”(gemeentelijk sociaal domein); zie voor OCO de gemeentelijke website.

We moeten vanavond een foto uitkiezen voor Xyleia in Heeten.

In de pauze zal de nog te drukken flyer ter inzage liggen.

En nu gaan we foto’s kijken en bespreken.

Na een avond vol foto’s (vrij werk, Xyleia, resultaten van de avond modelfotografie en een bijzondere reeks foto’s van Sikke over een meeuwenfluisteraar in een pauze), kijken we terug op veel diversiteit en een paar mooie leermomenten.

De foto van Emma van versteend hout wordt unaniem gekozen om vergroot en ingelijst naar Xyleia te sturen als dank voor hoe we er onlangs zijn ontvangen!

Zij vertelt nog dat ze onlangs in de Orchideeënhoeve was, waar ook veel versteend hout te vinden is.

Op 8 of 9 mei a.s. wordt de rest van de foto’s in Dwingeloo opgehaald om ze op tijd bij degenen te krijgen die zeker de lijsten nodig hebben voor de slotavond op 11 mei (wedstrijdthema’s “sloot’ en “structuur”).

Tot slot: er blijkt flink wat belangstelling te zijn voor fotograferen bij Miramar, georganiseerd door Wil. Hij herinnert ons er nog aan om een statief en, als je hebt, een flitslamp mee te nemen. Arnold zal ook nog e.e.a. meenemen wat van pas kan komen. (8 personen)

Dit was de laatste reguliere clubavond. Tot 11 mei!

Clubavond 6 april ’23

Koos opent de avond met diverse mededelingen:

– Dertien leden hebben foto’s ingestuurd voor vanavond.

– Er zijn 6 afzeggingen.

– V.w.b. betreft exposities: we zijn “onder de pannen” t/m voorjaar 2024. De volgende morgen wordt een deel van de expo in Dwingeloo weggehaald. De rest wordt vóór de volgende clubavond opgehaald (dan heeft iedereen ook genoeg lijsten voor de slotavond op 11 mei).

– Henk K. vond dat hij het secretariaat lang genoeg heeft gedaan. Bestuur had Renny benaderd om dat over te nemen, omdat ze daarvoor al e.e.a. doet. Zij heeft positief gereageerd. Maar misschien had iemand anders belangstelling? Er was t/m 5 april gelegenheid voor aanmelding: niemand, dus Renny: welkom in bestuur dat blij is met de ondersteuning. Henk kan nog niet worden bedankt omdat hij vanavond afwezig is.

– Emma heeft aangegeven uit de programmacommissie te willen stappen. Koos heeft Henk K. gevraagd of hij daarvoor belangstelling heeft: ja! Volgend jaar stapt Cor uit dezelfde cie, dus genoeg tijd voor iedereen om erover na te denken of je daar dan in wilt plaatsnemen.

– V.w.b. de leeractiviteiten: complimenten aan Huib en Ans en nogmaals bedankt voor de workshop “portretfotografie” voor de belangstellenden. Cor zal “belichting en compositie” op 10 mei in “de Wiekslag” behandelen. Hij zal hierover nog een mail rondsturen. En Henk K. zal nog iets gaan organiseren voor “macro”.

– Instructie camera’s: extra avond op 25 mei a.s.

– Volgende keer (20 april): vrij werk, ook de foto’s van Xyleia in Heeten van 6 maart jl.

– Flyer: wordt aan gewerkt, concept vanavond aanwezig om te bekijken (foto’s moeten nog verder worden ingevuld). Koos vermeldt nog even het doel van de flyer: de club kenbaar maken en wat nieuwe (hopelijk jongere!) leden werven. Fijn om bij onze expo’s te leggen.

– Er is al een tijdje niet geëvalueerd. Er wordt straks een A4-tje met vragen uitgedeeld, met het verzoek dit in de pauzes in te vullen. Voor wie niet aanwezig is: wordt via mail gestuurd.

Ans: is van de vorige clubavond (portretfotografie met Gea) een leermoment te maken? Koos: als je hiervan voor 20 april foto’s instuurt worden ze besproken (= leermoment).

Philip: gaat Cor voor de slotavond weer voor wie dat wil in 1 keer alle vergrotingen van foto’s bestellen? Cor: dat kan.

Folkert laat een handige opvouwbare kruk zien.

Vervolgens wordt gestart met het bekijken en bespreken van de foto’s met als thema “ijsje eten” (blijkt niet gemakkelijk te zijn!). Er komt weer van alles langs: groepjes, enkelingen, zelfs honden (die ook gek op dat koude spul zijn). Ook kwamen allerlei situaties langs (hoewel een bepaalde dag in Steenwijk verdacht vaak langs kwam…). Was weer erg leuk om de diversiteit te zien en te horen wat er goed was en wat beter kon.

Aan het einde van de avond noemt Koos nog even dat er nog maar 1 gewone clubavond zal zijn en dat de slotavond met rasse schreden nadert en wenst ons “wel thuis”.

Clubavond 23 maart ’23

Koos opent de avond met een speciaal welkom voor model Gea, die wij vanavond gaan fotograferen.

Er is weer een aantal afmeldingen voor vanavond.

Er worden 3 groepjes gemaakt: de cameragroepjes per merk, waar de vragen over de camera’s beantwoord zullen worden.

Deze groepjes gaan ook om de beurt fotograferen. Hiervoor heeft Cor een mooie opstelling met belichting gemaakt met hulp van Huib. Hij legt uit hoe de planning is voor vanavond. Gea heeft al wat make-up op en zal hiermee verdergaan om uiteindelijk helemaal te veranderen in haar personage, The Joker. We zullen haar per groep 3x kunnen gaan fotograferen in diverse fases: tijdens het opmaken, zittend en staand, poserend met allerlei Joker-attributen.

Fantastisch om te zien hoe Gea in haar personage zit. Haar mimiek en houding blijven uitnodigen tot fotograferen, waar iedereen dan ook veel plezier aan beleeft. Heerlijk bezig geweest!

Tussendoor komen verschillende onderwerpen aan de orde in de cameragroepjes en hebben we allemaal weer wat geleerd over onze camera (met dank aan de specialisten!).

Aan het eind van de avond herinnert Koos ons aan het thema voor 6 april: “ijsje eten”. Hij vertelt dat Wil nog contact zal hebben met Miramar over wanneer we daar terecht kunnen. Ook zal hij nog wat meer info vragen bij Otten Infra. Er wordt gevraagd naar de foto’s die in Heeten zijn gemaakt: wanneer gaan we die bekijken. Dat kan op 20 april: “Vrij werk” en dan kunnen er ook foto’s van Heeten opgestuurd worden. We gaan dan ook bezien welke foto we als print naar de firma sturen.

Vervolgens gaan we nog diverse foto’s van deze avond bekijken.

Aan het eind van de avond bedankt Koos Gea (voor haar geweldige performance), Sikke (die Gea had aanbevolen), Cor (voor de opbouw) en Huib voor de ondersteuning en sluit de avond.

P.S.: Hierna kreeg de verslagmaker nog een nabrander van Henk K.: hij verzoekt iedereen 1 of 2 van de mooiste foto’s van vanavond naar hem te sturen. Hij zorgt dan dat ze naar Gea gaan.

Clubavond 9 maart ’23

Ondanks de sneeuw (!) zijn er slechts 4 afzeggingen(die niets met de sneeuw te maken hebben) , vertelt Koos nadat hij de avond heeft geopend.

Mededelingen: Er is gevraagd of onze tentoonstelling in Over Entinghe langer kan blijven, nl. t/m de zomer. Maar dan wel graag met wisseling van de foto’s en wat extra foto’s in de hal. Koos inventariseert wie extra lijsten heeft, omdat in de tijd dat de foto’s in Over Entinghe hangen ook onze slotavond plaatsvindt, waarvoor een ieder 2 lijsten nodig heeft. Hij noteert wie extra heeft en wie wil lenen voor de slotavond. Extra foto’s in de hal zal geen probleem zijn, zolang maar wordt gezorgd voor ophangmateriaal.

Er zijn nog wat tentoonstellingsmogelijkheden bijgekomen: Miramar (Vledder) en De Meenthe (Steenwijk). Maar eerst staan nog het ziekenhuis in Hoogeveen en Noordwolde op het programma.

Het zou fijn zijn als er bij onze tentoonstellingen een flyer zou liggen (info en oproep nieuwe leden). Er melden zich 3 mensen aan om dat vorm te geven.

Foto-uitjes: er zijn nog wat ideeën geopperd: Otten Infra, Wapse, een natuurwandeling en een stadsbezoek. Wil vult nog aan dat hij foto’s heeft gemaakt van een walvisskelet in Miramar en dat we zijn uitgenodigd om als club daar te komen fotograferen. Een paar bezoekdoelen zullen nog in dit seizoen kunnen plaatsvinden, de rest in het volgende seizoen.

Werkgroepjes: de cameragroepjes krijgen op 20 april een halve avond en op de extra datum voor dit seizoen, 25 mei, een hele avond. Bij “Nikon” zal Arnold de vraagbaak zijn, i.p.v. Huib.

De “hoofden” van de groepjes met leeractiviteiten zullen overleggen op welke data zij met hun groepje aan de slag willen gaan en dat doorgeven aan Koos. Die zal dit doorsturen naar ons, zodat we eventueel aan meer dan 1 groepje kunnen meedoen.

We gaan nu over tot het onderwerp van vanavond: foto’s in en om kerken in Westerveld, 2 p.p. Koos stelt voor om beide foto’s te bekijken en dan een voorkeur aangeven (en waarom).

Na de pauze geeft Koos, voor we verder gaan met de foto’s, nog even heet woord aan een nieuw lid, Johan Visser, die rond 20.00u was binnengekomen (in de veronderstelling dat dát de aanvangstijd was). Johan stelt zich voor en vertelt wat over zichzelf. Welkom Johan!

Ook Cor vertelt nog even over het hoe, wat en waar van modelfotografie op 23 maart a.s. (Gea Figuratie Schminken): zij maakt zich op en na iedere fase van dit proces is er gelegenheid tot het maken van foto’s. Hij denkt nog even na over indeling (ruimte/groepjes), verlichting e.d. en mailt ons voor ’t weekend meer bijzonderheden.

Het bekijken en bespreken van de foto’s wordt hervat. Uiteraard krijgen we deze avond verschillende kerken/kerkjes te zien. Genomen vanuit verschillende standpunten, overdag of juist ’s avonds, bij verschillende weersomstandigheden, slechts 1 (goed gelukte) foto van een interieur. Wat was er goed aan, wat kon beter? Weer een avond met behoorlijk wat verschillende beelden, goede tips en complimentjes.

Aan het eind van de avond wenst Koos ons wel thuis (doe voorzichtig i.v.m. de sneeuw). Tot 23 maart!

Clubavond 23 februari ’23

Koos opent de avond met ons welkom te heten en de afzeggingen te noemen (Lutske, Hennie, Henk D., Cor en Lia)

We gaan het vanavond eerste even hebben over groepjes maken (voor “cameragebruik” en “leeractiviteiten”) en foto-uitjes. Hiervoor heeft Koos het e.e.a. voor ons op papier gezet, wat hij eerst uitdeelt. In de hierop genoemde indelingen worden nog wat wijzigingen aangebracht. Er wordt afgesproken dat met “cameragebruik” op de clubavond van 20 april een begin zal worden gemaakt en dat er een extra clubavond komt op 25 mei.

V.w.b. “leeractiviteiten”: alleen de 1e keus voor onderwerp blijft nu staan en deze groepjes maken zelf uit waar en wanneer ze dit gaan invullen (dus buiten de clubavonden om).

Voor het foto-uitje naar Heeten hebben zich 9 mensen opgegeven ( Ans, Huib, Renny, Henk K., Lia, Philip, Lutske en Koos) en ook Emma meldt zich nog aan. We zullen hier maandagmiddag 6 maart heen gaan. Nadere bijzonderheden volgen via e-mail.

Ook vraagt Koos of er belangstelling is voor een foto-uitje naar Amsterdam Noord, waar voor fotografen flink wat te beleven is op zeer divers gebied.

Vervolgens gaan we door met de ingestuurde foto’s van vanavond met als onderwerp “kassen in Frederiksoord” en/of “vrij werk”. Er blijken in verhouding meer foto’s met “vrij werk” dan “kassenfoto’s” te zijn. We zijn het er dan ook over eens dat de kassen eigenlijk geen goed onderwerp meer voor foto’s zijn, er is nauwelijks meer een leuke/mooie foto te maken.

We wisselden van het ene naar het andere verrassende onderwerp, ook foto’s die met een speciale bedoeling waren gemaakt. Alles bij elkaar weer een boeiende verzameling!

Tegen 21.45u waren we klaar met de fotobesprekingen en nadat Koos ons herinnerde aan het onderwerp voor 9 maart (2 foto’s p.p.” in/om kerken in Westerveld”) keerden we huiswaarts.

Clubavond 9 februari ’23

Nadat Koos ons welkom heeft geheten, heeft hij vrij veel ( 5 ) mededelingen:

Het werkgroepje dat zich heeft beziggehouden met “foto’s bespreken” (Hans, Henk D., Koos en Marijke) stelt voor om naast de gebruikelijke criteria “kleurgebruik” en “licht” mee te nemen. In het volgende seizoen zullen we dan af en toe weer in groepjes de besprekingen doen.

Kennis van je camera: 1 of 2x per seizoen in groepjes bespreken, per merk met een kenner erbij. Welke vragen zijn er? De werkgroep werkt dit en het komt via de mail.

Ook: er zijn leden die zich hebben toegelegd op een speciaal foto-onderwerp. Kennis, die ook kan worden gedeeld door deze specialisten. Dit kan ook buiten de clubavonden. Wil vraagt naar objectieven. Koos: dit kan besproken worden in de “camera-groepjes”. Dit wordt verder uitgewerkt en zal op de mail komen, zodat we er dit seizoen al mee kunnen beginnen.

Heeten, Xyleia, versteend hout: Koos heeft telefonisch contact gehad en dit kan een foto-uitje worden. Kan op een maandagmiddag (dan zijn er geen bezoekers in de winkel), maar ook op een zaterdagmorgen. Laat even weten of je belangstelling hebt om mee te gaan; via de mail naar Koos.

Marijke en Jannie hebben de kas gecontroleerd en volgens Jan akkoord bevonden. In de pauze kan een ieder het overzicht inzien.

Wil vraagt naar de ledenlijst en of die up-to-date is. Die staat op de website en is bijgewerkt (alleen voor leden, te zien d.m.v. een wachtwoord).

Henk heeft een lenzenhouder over: wie wil ‘m? (Jannie)

Cor brengt een voorstel van Arnold (afwezig) over: de opdracht voor 9 maart “foto’s in/om de kerk in Diever” uit te breiden naar “een kerk in Westerveld.” Dit wordt direct aangenomen.

De rest van de avond werd besteed aan het bespreken van de foto’s met het thema “feestverlichting”. Verschillende interpretaties kwamen langs, met hier en daar zeer bijzondere beelden. Tijdens de bespreking stelde Huib o.a. dat het goed is om veelvuldig een polarisatiefilter te gebruiken en Henk K. dat je op 24 februari op Zoom.nl gratis een voorlichting kunt volgen over creatieve fotografie.

Slechts 10 mensen hadden foto’s ingestuurd, zodat de avond wat vroeger dan anders werd afgesloten.

Clubavond 19 januari ’23

Omdat Cor de fotolezing had geregeld opende hij de avond met de introductie van natuurfotograaf Leo Vogelenzang. Leo gaf aan nauwelijks meer lezingen te geven, maar hij had gelukkig voor onze club een uitzondering gemaakt! Gelukkig, omdat we bijna watertandend hebben gekeken naar de prachtige foto’s, verdeeld over 4 series.

Er werd begonnen met “Nederland”, waarbij we een reis door het jaar en diverse plekken maakten, waarbij alle seizoenen langskwamen met schitterende landschapsfoto’s en gestackte foto’s van vele insecten.

Vervolgens werden we meegenomen naar “IJsland” en vandaar werd een bootreis naar “Spitsbergen” gemaakt, met uitstapjes naar diverse eilanden. De avond werd besloten met de serie “Schotland”. Er is heel veel langs gekomen deze avond, allemaal even (jaloersmakend?) mooi. Genieten!

Er waren 2 korte pauzes die werden benut door Koos en Sikke.

Koos: in de serie “Nederland” kwam een plek in “Heeten” langs, waar fossiel hout de hoofdrol in speelde, waarin schitterende vormen waren te zien. Hij opperde dat dit wellicht een plek zou zijn voor een uitstapje. Ook noemde hij dat alle leden, die niet aanwezig konden zijn, zich hadden afgemeld en dat onze volgende clubavond pas op 9 februari plaatsvindt (over 3 weken dus) en als thema “feestverlichting” heeft.

Sikke heeft ons bijgepraat over Folkert en zijn echtgenote.

Cor heeft de avond afgesloten met onze welgemeende hartelijke dank aan Leo.

Clubavond 12 januari ’23

Na het uitwisselen van de beste wensen voor dit nieuwe jaar opent Koos onze clubavond en spreekt de wens uit dat we veel gezellige clubavonden mogen hebben met natuurlijk perfecte foto’s en goeie besprekingen. Gelukkig was het technische probleem van de tv snel verholpen door Arnold en m.n. Jan.

Er is een aantal afmeldingen (Lutske, Folkert, die voorlopig niet aanwezig zal zijn i.v.m. met ziekte van zijn echtgenote en Henk D.). Er zijn meer leden afwezig die zich helaas niet hebben afgemeld, waardoor daar helaas ook geen rekening mee kan worden gehouden met de hoeveelheid koffie/thee en het inrichten van de zaal.

De expositie in Over Entinghe in Dwingeloo is ingericht door Henk, Koos, Philip en Renny. Cor, die alles tot in de puntjes had voorbereid, moest helaas verstek laten gaan. Er zal nog een stukje in de Westervelder komen. Mocht iemand vinden dat zijn/haar foto op een slechte plek hangt (de foto’s hangen verspreid over 3 ruimtes): laat het weten, dan kan er wellicht halverwege nog wat worden gewisseld.

Hierna zal er een expositie zijn in Oosterwolde (via Gerard) en in het 4e kwartaal één in het ziekenhuis in Hoogeveen.

Het programma voor de rest van het seizoen is inmiddels aangepast en door iedereen ontvangen. Op 19 januari: fotolezing door Leo Vogelenzang en v.w.b. 23 februari: max. 3 foto’s in totaal aanleveren, vrij werk en/of foto’s van de kassen in Frederiksoord.

Koos neemt nog even in het kort door wat het werkgroepje ( Marijke, Hans, Henk D. en Koos) als concept aan allen heeft verzonden. Kort gezegd: de tot nu toe gehanteerde 3 criteria ( creativiteit, compositie en techniek) uitbreiden met meer criteria. Reacties: De reactie van Arnold is ons al in een mail gestuurd. Het bespreken in kleine groepjes kan opleveren dat meer mensen aan het woord komen. Vraag: valt perspectief niet onder compositie? We willen leren van elkaar (deskundigheidsbevordering): af en toe inplannen: “gebruik” te maken van de “echt goeien” en bijv. ook mogelijkheden van camera’s bespreken.

In de loop van de clubavonden zal aan de hand van de praktijk e.e.a. verder worden uitgewerkt.

Vervolgens gaan we over tot het bespreken van de ingestuurde foto’s waarbij er 2 korte pauzes worden gehouden. Het gaat om “vrij werk”. In de eerste ronde wordt 1 foto besproken (door de fotograaf te bepalen), daarna een 2de foto (idem). Er komt weer een enorme diversiteit aan onderwerpen langs, tips ter verbetering en complimenten wisselen elkaar af.

Samenvatting van Hans aan het einde van de avond: “kruip wat meer in je onderwerp” juist n.a.v. het aantal keren dat wordt geadviseerd een foto te gaan ‘croppen’. Goed punt.

Rond 21:45u sluit Koos de avond af.

Tot volgende week, 19 januari.

Clubavond 3 November 2022

Koos heet iedereen welkom. E zijn slechts 3 afmeldingen, dus een flinke opkomst.

Tentoonstellingen: er zal er één zijn in Dwingeloo, die tot maart duurt. Daarna kunnen onze foto’s terecht in het ziekenhuis in Hoogeveen en vervolgens volgend seizoen nog in Noordwolde (via Gerard)

Uitjes: op 10 november naar Kampen voor avondfotografie en om even te peilen hoeveel mensen mee willen wordt gevraagd handen op te steken. Het gaat om zo’n 6 á 7 mensen, opgave bij Jan en via hem horen de deelnemers tijd en plaats.

Op 19 nov. staat het wad genoteerd, maar Folkert geeft aan dat het nu niet het geschikte moment is. Dit bezoekdoel wordt doorgeschoven naar een ander moment (voorjaar?).

Koos heeft het boek “Foto’s analyseren en bespreken” van Tom Meerman gelezen, waarin het gaat om 9 beeldelementen. De opzet sluit aan bij onze besprekingen, volgens Koos en hij wil dit graag met een aantal mensen bespreken om tot wellicht betere besprekingen door ons te komen. Hij vraagt wie hier aan wil deelnemen en zal er na de pauze op terugkomen.

Sikke stelt voor om de avond van 23 maart 2023 in te vullen met portret- en modefotografie en meer met mevrouw Gea. Koos vraagt hem dit vast te leggen.

Voor vanavond, thema high- en low key, is er door 16 personen werk ingestuurd en 2 foto’s met vrij werk (een mogelijkheid die nog was aangegeven door Koos in de uitnodiging voor vanavond).

Dat dit een erg moeilijke opdracht was bleek uit de foto’s (is dat nou wel of niet high- of low key…?) en uit wat diversen vertelden over hun worsteling hiermee. Mooi om te zien dat iedereen er behoorlijk serieus mee bezig was geweest.

Juist omdat het zo’n moeilijk onderwerp is, stelde Cor voor om tijdens een avond met “vrij werk” ook foto’s met high en low key op te sturen. Kunnen we bezien of er enige voortgang is geboekt – als men dit wil tenminste. De leden vonden dit een goed idee.

Na een pauze heeft Koos een aantal mensen kunnen noteren voor “foto’s analyseren en bespreken”, t.w.: Henk, Henk, Marijke en Hans. Hij zal hierover met hen contact opnemen.

Op onze volgende avond, 17 november, met thema “fotograferen met de mobiele telefoon”, zal Jan ons hier meer over vertellen en we sturen hiervoor 2 foto’s in, gemaakt met onze mobiele telefoon.

Tot 17 november!