Clubavond 31 oktober

Clubavond 31 oktober 2019

Koos opent, zoals gewoon is geworden, de avond met wat mededelingen.

Folkert organiseert een uitje naar de kassen in Frederiksoord op 16 november a.s., nadere mededelingen volgen. 

Op voorstel van Koos wordt een werkgroep gevormd met als doel creativiteit in fotografie te onderzoeken en definiëren. Want wat wordt daar nu eigenlijk onder verstaan? Lutske, Arnold, Marijke Huib melden zich aan .

Cor biedt aan volgende week een cursusmiddag te verzorgen voor nieuwe leden en wie maar wil om de basisbeginselen van fotografie door te nemen. Daar blijkt wel belangstelling voor te zijn. Hij zal e.e.a. nog in een mail zetten en belangstellenden kunnen zich dan bij hem aanmelden.

Deze avond zijn er twee workshops: een workshop fotograferen in het donker/nachtfotografie, geleid door Huib en macrofotografie, geleid door Henk. We gaan proberen hier wat handigheid in te krijgen en meer te weten te komen over deze leuke vormen van de fotografie. De twee groepen werden ingedeeld naar voorkeur voor het onderwerp en zijn hiermee aan de slag gegaan. Nadien hebben we diverse foto’s op het beeldscherm voorbij zien komen, begeleid door opmerkingen en verduidelijking. De resultaten van beide groepen mogen er zijn. De avond wordt als zodanig geslaagd beschouwd, dat op verzoek besloten wordt dit een volgende praktijkavond te herhalen en dan de groepen te wisselen van onderwerp, zodat iedereen beide workshops heeft gedaan.

De volgende clubavond heeft het thema “lijnenspel”. De datum is 14 november en de foto’s worden weer naar Arnold gestuurd in de bekende afmetingen. Geen naam onder de foto’s of enig ander kenmerk.

Tot 14 november!